(16.40 hodin)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ve všeobecné rozpravě jsem měl pouze přihlášku Davida Ratha, ale vidím, že se hlásí ještě Bohuslav Sobotka do rozpravy k tomuto bodu. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, kolegové, já bych rád vystoupil k tomuto tématu vzhledem k tomu, že bod byl zařazen, ačkoliv sociální demokraté hlasovali proti tomu, abychom tuto věc tady vůbec řešili v Poslanecké sněmovně. Myslím si, že je tady celá řada návrhů zákonů, které stojí za trošku větší pozornost než téma, kterému se nyní věnujeme. Ale rád bych vystoupil jak někdo, kdo byl přítomen po volbách v roce 2010 vyjednávání tady v Poslanecké sněmovně o tom, jak bude vypadat uspořádání Poslanecké sněmovny. A chci vystoupit jako někdo, kdo je v tuto chvíli skutečně velmi překvapen tím, kam jsme se dostali.

Před rokem po volbách to byla vládní koalice, v ní zejména strana Věci veřejné, která přišla s tím, že je potřeba zredukovat počet placených funkcí tady v Poslanecké sněmovně. Byl to návrh, se kterým přicházeli koaliční zástupci na jednání se sociální demokracií a sociální demokracie toto nepokládala za svou prioritu. Sociální demokracie za svou prioritu pokládala poměrné zastoupení jak ve vedení Poslanecké sněmovny, tak ve vedení výborů, ale vzali jsme na vědomí, že vládní koalice má tady převahu a že si může prohlasovat jakýkoliv počet výborů, podvýborů a komisí v této Poslanecké sněmovně. A tak se i stalo. Vládní koalice se rozhodla provést sloučení některých výborů tak, aby se opticky snížil jejich počet. Důsledkem toho samozřejmě bylo navýšení počtu členů v jednotlivých výborech, takže máme v tuto chvíli tři supervýbory, kde je obrovské množství lidí, kteří se možná za ten rok ještě ani pořádně vzájemně neznají, a pak máme tzv. standardní výbory. A teď jsme v situaci, kdy vládní koalice odmítá nést důsledky tohoto svého rozhodnutí a odmítá se smířit s určitými omezeními, která i pro vládní koalici toto rozhodnutí přináší. Já si myslím, že to není úplně poctivé. Není to poctivé ani vůči občanům, ale není to poctivé ani vůči ostatním kolegům v této Poslanecké sněmovně, protože všichni ostatní poslanci se s těmi omezeními musí vypořádat. To znamená, respektují fakt, že tady se na začátku schválil určitý počet výborů a nyní pracujeme v této struktuře a smířili jsme se s tím jako opoziční poslanci, že vládní koalice to tak chtěla.

Já bych chtěl jenom připomenout, že jste to tak, kolegové a kolegyně z vládní koalice, chtěli a že jste s tímto návrhem po volbách sami přišli a sami jste si ho tady v Poslanecké sněmovně prosadili, a ještě s populistickým zdůvodněním, že se ušetří finanční prostředky, které bude možné dát na nějaké užitečnější věci. A teď tatáž vládní koalice přichází s návrhem, který jde přesně opačným směrem. Rád bych požádal někoho za vládní koalici, aby tady přednesl zdůvodnění, aby nám vysvětlil, co přesně vede vládní poslance k tomu, že takovýmto způsobem změnili názor, a zejména, protože se v kuloárech velmi často a čile diskutuje už několik měsíců o tom, že se tato změna dělá čistě jenom proto, aby Věci veřejné mohly mít dalšího předsedu výboru, tak bych rád požádal i předsedu poslaneckého klubu strany Věci veřejné, aby nám tuto věc objasnil, aby nám sdělil, zdali za požadavkem rozdělení výboru je požadavek Věcí veřejných na to, aby dostaly zde v Poslanecké sněmovně další funkci předsedy výboru.

Říkám to také proto, že pokud se podíváme na zastoupení jednotlivých politických stran, tak zde není úplně respektován princip poměrného zastoupení. Ve vedení Poslanecké sněmovny to tak není, protože kdybychom ve vedení Poslanecké sněmovny, pokud jde o předsedu a místopředsedy či předsedkyni a místopředsedkyně, respektovali princip poměrného zastoupení, pak by strana Věci veřejné vůbec neměla mít nárok na to, aby měla místopředsedkyni Poslanecké sněmovny, anebo by místopředsedu Poslanecké sněmovny měly mít všechny poslanecké kluby, které byly zvoleny do této Poslanecké sněmovny po minulých volbách. Buď platí jedno, nebo druhé. Přesto vládní koalice si tady prosadila vlastní selektivní přístup, který zvýhodnil stranu Věci veřejné z hlediska jejího vlivu na fungování Poslanecké sněmovny. Totéž platí u jednotlivých lidí, kteří stojí v čele výborů, podvýborů a komisí. Pokud se podíváte na realitu v této Poslanecké sněmovně, tak největší počet funkcionářů ve struktuře Poslanecké sněmovny na počet členů má právě strana Věci veřejné. To znamená, už podruhé je strana Věci veřejné zvýhodněna oproti standardnímu principu zastoupení na základě síly hlasů od voličů, protože my jsme tady proto, abychom reprezentovali zájmy voličů, kteří nás sem poslali, do této Poslanecké sněmovny, a náš vliv na chod Sněmovny by měl být úměrný tomu, jaké množství hlasů dostaly naše politické strany. A už ve dvou případech zde vidíme jasné zvýhodňování nejmenší vládní koaliční strany Věci veřejné. Je to absurdní zejména tehdy, pokud si uvědomíme, že to byla tato politická strana, která přišla s návrhem na to, aby se zmenšil počet funkcionářů v Poslanecké sněmovně.

Druhé téma, které se naskýtá v této souvislosti, je podle mého názoru ještě mnohem vážnější. Nejde jenom o nepřiměřené požadavky strany Věci veřejné, které jsou v rozporu s jejím volebním programem a s jejími výroky po volbách, ale jde také o to, že se zde zřejmě připravuje operace, která připraví opozici o kontrolní roli vůči policii a Ministerstvu vnitra. V této Poslanecké sněmovně přece bývalo zvykem, že v čele výboru, který kontroluje Ministerstvo vnitra v Poslanecké sněmovně, je zpravidla poslanec opozice. Tak tomu v minulých letech bylo. A nyní je zde naznačováno ze strany vládní koalice, a to velmi vážně, že opozice bude vymetena i z této pozice, to znamená, že vládní poslanec bude zajišťovat kontrolu Ministerstva vnitra v této Poslanecké sněmovně. To je tedy úžasný pokrok z hlediska politické kultury v naší zemi, který nám tady koalice rok po volbách nabízí! Čili nejde jenom o to, aby se zde vytvořilo křeslo pro dalšího funkcionáře strany Věci veřejné, ale jde také o to, že opozice zřejmě podle všeho - a já se ptám, jestli to tak je, a jsem zvědav, jestli někdo z vládní koalice najde tu odvahu, aby tady jasně vystoupil a řekl: ano, děláme to právě proto, aby kontrola Ministerstva vnitra v této Poslanecké sněmovně byla svěřena vládnímu poslanci. A já bych skutečně rád věděl, jestli k tomu dojde a jaké jsou důvody porušit zvyklost, která zde v Poslanecké sněmovně fungovala a která fungovala ve prospěch dobré politické kultury, to znamená, že opozice měla kontrolní roli, pokud šlo o bezpečnostní výbor, vůči Ministerstvu vnitra.

Pro nás je nejenom nepřijatelné teď zvyšovat počet funkcionářů v Poslanecké sněmovně poté, kdy jsme se rozhodli ho nějakým způsobem závazně stanovit na celé volební období, ale je pro nás zejména nepřijatelné, aby byl tady dále zmenšován vliv opozice z hlediska její schopnosti vůbec vykonávat kontrolní roli vůči vládě. Pokud vládní koalice zajde takto daleko, tak je to velmi negativní příspěvek ke vztahu mezi vládou a opozicí v Poslanecké sněmovně a k politické kultuře v naší zemi. Já doufám, že to nebude pravda.

Jsem přesvědčen o tom, že není možné, abychom nadále jednali takovýmto způsobem - dělali si z občanů legraci, říkali jeden den něco jiného, druhý den dělali něco jiného v této Poslanecké sněmovně, a že není možné, aby se nerespektovaly dohody, které byly učiněny na začátku tohoto období Poslanecké sněmovny. Opět připomínám: Bývalo zvykem v této Poslanecké sněmovně, že se na začátku volebního období dohodlo uspořádání, které v zásadě kopírovalo vliv jednotlivých politických stran podle síly od voličů, a čtyři roky toto uspořádání bylo dodržováno a respektovaly ho všechny politické strany a nepodléhaly pokušení toto uspořádání během funkčního období měnit. Teď nastává situace, kdy se to má porušit a má se to porušit v neprospěch menšiny, má se to porušit proti opozici a má se to porušit v jasný prospěch vládní koalice!

Takovýto způsob jednání pokládá sociální demokracie za nepřijatelný. My rozdělení výborů nepodpoříme a nepodpoříme také to, aby se v čele výboru, který má kontrolovat Ministerstvo vnitra, ocitl místo opozičního představitele vládní poslanec! Děkuji. (Potlesk poslanců ČSSD.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP