(17.00 hodin)
(pokračuje Paroubek)

Takže, dámy a pánové, ještě přeci jenom malou doušku. Věci veřejné se dostaly do Sněmovny, protože něco slibovaly. Já zítra budu hovořit při jednání o státním rozpočtu také o tom, co slibovaly jednotlivé politické strany ve vztahu ke zvyšování daní. Ale já myslím, že je potřeba si připomenout, co ty politické strany slibovaly, a zejména tedy Věci veřejné, jejichž nominální předseda má zájem o tuto sinekuru. To znamená, oni slibovali boj proti korupci - zažili jsme obálkovou metodu, dobře, to vyšetří policie, orgány činné v trestním řízení, budeme vědět, jak to bylo. Já o tom tedy skoro nepochybuju, ale to je můj osobní názor. No a bojovali proti dinosaurům. Já vám řeknu, že možná - nebo já vím, že jsem byl označován před volbami za toho hlavního politického dinosaura. Ale já vám řeknu, že takovou odvahu a takový žaludek jako vy v tomto případě bych skutečně neměl! (Slabý potlesk z levé části jednací síně.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: A teď to vypadá, že ta rozprava - pan poslanec Koníček se hlásí.

 

Poslanec Vladimír Koníček: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, kolegové, já bych vás chtěl upozornit na znění § 71 našeho jednacího řádu, který zní - cituji: Své vnitřní poměry a podrobnější pravidla svého jednání upravuje Sněmovna usnesením. Návrh takového usnesení se doručí všem poslancům nejméně 24 hodin před hlasováním o něm.

My jsme s tím návrhem usnesení byli seznámeni přibližně před hodinou, něco málo po 16. hodině, kdy ho tady přednesl pan poslanec Stanjura. Já se domnívám, vážený pane předsedající, že vám nezbude nic jiného, než přerušit projednávání tohoto bodu a hlasovat až po uplynutí těch 24 hodin. Jestli to přerušíte teď po ukončení obecné rozpravy, nebo až po podrobné rozpravě, to nechám na vašem zvážení.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Tak ještě stále probíhá rozprava. Ptám se, kdo se do ní hlásí. Vidím, že se nehlásí nikdo, tak můžeme rozpravu zřejmě... Pan poslanec Benda se hlásí do rozpravy? Nehlásí. Tak v tom případě jsme rozpravu vyčerpali a můžeme ji ukončit. Nevím, jestli z rozpravy vyplynulo něco k hlasování, asi v téhle chvíli ne. (Připomínka mimo mikrofon.) A co to bylo prosím? Připomínám, že ještě bude podrobná rozprava. Takže v tom případě otevírám rozpravu podrobnou.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já pro jistotu přečtu znovu návrh usnesení, i když jsem ho říkal v obecné rozpravě: Poslanecká sněmovna mění svoje usnesení č. 11 z 1. schůze 24. června 2010 tak, že v odstavci II za prvé ruší výbor pro obranu a bezpečnost, za druhé zřizuje výbor pro obranu, výbor pro bezpečnost.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. (Poznámky poslance Jandáka z místa: Vždyť jste chtěli šetřit. Už nechcete šetřit?)

Tak ještě nějaký další návrh do rozpravy? Pokud se nikdo nehlásí, tak bychom rozpravu ukončili. Já jenom bych rád sdělil panu poslanci Koníčkovi, že legislativa mi sdělila, že tady toto ustanovení se nevztahuje. Ale můžete dát tedy nesouhlas s tím, můžete vznést námitky proti mému postupu, a pak bychom to rozhodli hlasováním. Takže já vycházím teď z toho, co jsem dostal jako stanovisko legislativy, že ten § 71 se na to nevztahuje, a vy můžete namítat.

 

Poslanec Vladimír Koníček: Děkuji, vážený pane místopředsedo. Opravdu úplně nejčistší bude takovýto postup, že vznáším námitku proti vašemu postupu a Sněmovna rozhodne hlasováním.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, já zazvoním a zagonguji, to je asi tak největší kravál, který jsem schopen udělat. (Smích v jednací síni.) Pan premiér ovšem přišel a ohluchl. Ještě vás odhlásím. (Do sálu přicházejí poslanci z kuloárů.) Tak prosím, shromážděme se.

 

Takže pan poslanec Koníček vznesl námitku proti postupu předsedajícího, který chce pokračovat v projednávání tohoto bodu, a vy všichni budete mít možnost se k této námitce vyjádřit. Takže, kdo tedy je pro podpořit námitku pana poslance Koníčka, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Počkejte, pardon, omlouvám se.

Zahajuji hlasování. A teď prosím, všichni můžeme hlasovat. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 29, přihlášeno 166, pro hlasovalo 70, proti 91. Takže ta námitka pana poslance Koníčka nebyla přijata, budeme tedy pokračovat v tom projednávání.

Dám slovo v této chvíli zpravodaji poslanci Stanjurovi, aby nám sdělil, jak na tom jsme.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Jsme na tom velmi dobře, máme jediný návrh na usnesení, který jsem přečetl jak v obecné, tak v podrobné rozpravě. Takže si nemyslím, že bych ho musel číst znovu. Pokud bude ovšem požadavek z pléna, tak tak samozřejmě učiním. Měli bychom hlasovat pouze o jediném návrhu na usnesení, který zazněl v podrobné rozpravě.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Návrh usnesení v podrobné rozpravě jsme slyšeli a jedná se o změnu, která znamená vytvoření z jednoho výboru dvou. Všem je to snad jasné, o čem hlasujeme. Takže budeme hlasovat o návrhu předneseném poslancem Stanjurou.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, podpořit návrh přednesený panem poslancem Stanjurou, zvedne tlačítko a stiskne ruku svému sousedovi. (Smích předsedajícího i v jednací síni.) Kdo je proti?

V hlasování číslo 30 přihlášeno 166, pro hlasovalo 87, proti 68, takže návrh poslance Stanjury byl přijat.

 

Návrh usnesení byl tedy schválen tak, jak ho předložil, a my můžeme tento bod ukončit a přejít k bodu dalšímu. To je asi vše, můžeme další.

 

Máme tady další bod, také pan poslanec Stanjura se stane zpravodajem. Je to

112.
Návrh na změnu usnesení Poslanecké sněmovny č. 12 ze dne 24. června 2010
k návrhu na stanovení počtu členů výborů Poslanecké sněmovny

Je to návrh na stanovení počtu členů výboru organizačního. Prosím tedy rovnou pana poslance, aby nám řekl stručně, o co se jedná. Prosím o klid.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Stručně - konkrétní návrh usnesení přednesu v podrobné rozpravě. Jedná se o to, abychom stanovili, že organizační výbor má nově 18 členů místo 30, je to po dohodě všech poslaneckých klubů, výbor pro obranu aby měl 15 členů a výbor pro bezpečnost aby měl 15 členů. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP