(17.10 hodin)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Takže pan poslanec by se stal zpravodajem k tomuto návrhu. Já k němu otevírám obecnou rozpravu. Pan poslanec Jandák.

 

Poslanec Vítězslav Jandák: Dámy a pánové, já možná budu mít jednu jedinou připomínku. Možná na vaši paměť. Já si vzpomínám - Radku, promiň, známe se padesát let - ale byly jste to vy, Věci veřejné, které tady křičely a apelovaly na to, jak se musí v této Sněmovně šetřit, proč dva výbory, jeden výbor stačí! A co děláte dneska? Došly prachy, že potřebujete tuhle funkci? Vždyť je to sprostý! Jak se teď bude šetřit? A 18 lidí - víte, kolik to bude peněz? Co uděláte se státní pokladnou? Že se nestydíte! (Mimo mikrofon: Nezlobte se, to je ostuda. Potlesk z levé strany sálu.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ještě někdo další? Bylo vše řečeno, končím rozpravu a otevřeme rozpravu podrobnou. Do ní požádám pana poslance Stanjuru.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Návrh usnesení, o kterém bychom měli po ukončení podrobné rozpravy hlasovat:

Poslanecká sněmovny mění své usnesení č. 12 z 1. schůze Poslanecké sněmovny ze dne 24. června 2000 takto:

I. vypouští z textu: za prvé organizační výbor 30 členů, za druhé výbor pro obranu a bezpečnost 30 členů;

II. vkládá do textu: za prvé organizační výbor 18 členů, za druhé výbor pro obranu 15 členů, za třetí výbor pro bezpečnost 15 členů.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Nějaký další návrh? Pan poslanec Tejc.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Já bych si, vážený pane místopředsedo, dovolil jen požádat o to, abychom hlasovali odděleně o organizačním výboru a o ostatních výborech. Myslím, že to je z textu možné, abychom učinili z tohoto dvě hlasování, jedno o organizačním výboru a druhé o dvou zbývajících výborech.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, o tom jsme už mluvili na vedení Sněmovny, že by se o tom hlasovalo zvlášť, takže předpokládám, že to bude dodrženo.

To je v podrobné rozpravě zřejmě všechno. Můžeme podrobnou rozpravu ukončit a budeme hlasovat odděleně o návrzích, které jsme slyšeli. Odhlašuji vás. Prosím, abyste se všichni dostavili do sněmovny. Budeme odděleně hlasovat. Prosím, abyste se znovu přihlásili. Můžeme se do toho pustit. Prosím.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Měli bychom před sebou dvě hlasování. První by bylo: Poslanecká sněmovny mění své usnesení č. 12 z 1. schůze Poslanecké sněmovny tak, že I. vypouští z textu "organizační výbor 30 členů" a vkládá do textu "organizační výbor 18 členů". Tak jsem pochopil žádost pana kolegy Tejce. To by bylo první hlasování.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: První hlasování se týká organizačního výboru, redukce z 30 členů na 18.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro tuto redukci, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 31, přihlášeno je 158, pro hlasovalo 147, proti hlasovali 4, takže tento návrh byl přijat. Můžeme pokračovat.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Druhý návrh usnesení. Poslanecká sněmovna mění své usnesení č. 12 z 1. schůze Sněmovny ze dne 24. června tak, že vypouští z textu "výbor pro obranu a bezpečnost 30 členů" a vkládá do textu "výbor pro obranu 15 členů, výbor pro bezpečnost 15 členů".

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Budeme hlasovat. Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 32, přihlášeno 160, pro hlasovalo 88, proti 39, takže to bylo přijato.

 

Je tady žádost o provedení kontroly hlasování. (Předsedající chvíli čeká.) Pan poslanec Antonín Pavel. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Pavel Antonín: Já bych se chtěl vyjádřit ke svému hlasování. Hlasoval jsem ne, a na sjetině mám ano. Chtěl bych zpochybnit hlasování.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Slyšeli jsme námitku pana poslance Antonína. Budeme o ní neprodleně hlasovat.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro přijetí námitky pana poslance Antonína, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 33, přihlášeno je 162, pro hlasovalo 158, proti nikdo. Námitka byla přijata.

 

Budeme opakovat poslední hlasování. Pana poslance Stanjuru jenom poprosím - budeme opakovat poslední hlasování. Prosím, abyste mě kontroloval.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Rušíme větu "výbor pro obranu a bezpečnost 30 členů", vkládáme větu "výbor pro obranu 15 členů, výbor pro bezpečnost 15 členů".

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: To je přesně to, o čem budeme hlasovat. Děkuji, že jste to zopakoval.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro tento text, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování číslo 34, přihlášeno 163, pro hlasovalo 89, proti 49, takže to bylo přijato.

 

Můžeme zřejmě ukončit projednávání tohoto bodu. Ještě se hlásí pan poslanec Vidím.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji pěkně, vážený pane předsedající. Paní a pánové, v tuto chvíli mi dovolte, abych vyhlásil lhůtu pro podávání návrhů na členy za prvé stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů, za druhé na členy výboru pro bezpečnost, za třetí na členy výboru pro obranu a konečně za čtvrté na členy organizačního výboru, a to do pátku tohoto týdne do 15 hodin. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Dobře. Lhůta byla vyhlášena a my můžeme pokračovat v programu Sněmovny.

Vážení kolegové, máme před sebou dva body, zákony vrácené prezidentem republiky. Já jenom k tomu řeknu jednu poznámku. Dostal jsem poměrně čerstvou zprávu, že bohužel pan ministr spravedlnosti má nějakou zdravotní indispozici a omlouvá se, nicméně projednávání těchto bodů to zásadně nebrání, to znamená, že i v nepřítomnosti pana ministra můžeme ty body projednat. Já bych tedy přikročil k projednávání těchto bodů i v situaci, kdy se nečekaně omluvil ministr spravedlnosti ze zdravotních důvodů. Jen uvažuju, kdo ho nahradí. (Porada mimo mikrofon.)

 

Kolegové, uděláme to takto. Máme před sebou

2.
Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim
/sněmovní tisk 285/3/ - vrácený prezidentem republiky

Všichni máme stanovisko prezidenta republiky s odůvodněním jeho nesouhlasu. Máte ho rozdáno do lavic jako sněmovní tisk 285/4. Já bych tedy požádal zpravodaje ústavněprávního výboru poslankyni Janu Suchou, jestli by se ona vyjádřila k tomu stanovisku prezidenta. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP