(17.50 hodin)
(pokračuje Čunek)

První důvod je, že znalci a tlumočníci - tedy zákon o znalcích a tlumočnících je myslím si jedním z nejdéle neměněných zákonů vůbec, protože si myslím, že nebyl měněn od roku 1967 kromě jedné malé úpravy, to znamená asi jenom jednou. A ta zásadní věc je v tom, že znalci a tlumočníci, jak víte, nemohli být nijakým způsobem pokáráni nebo trestáni efektivně za to, že zpracovávali špatné, vadné, nebo dokonce zcela scestné znalecké posudky. A vy všichni dobře víte, že zvláště při odborných záležitostech u soudů znamená špatný znalecký posudek rozsudek. Lidí, kteří byli těmito špatnými znaleckými posudky postiženi, je samozřejmě hodně. Senát přijal pozměňovací návrh, který ukládá znalcům, aby do tří měsíců po ukončení období, to znamená až zhruba na konci března, podali na Ministerstvo spravedlnosti, samozřejmě mohou elektronicky, seznam všech posudků, které dělali, budou to muset dělat všichni znalci, a tento seznam se tímto pozměňovacím návrhem stává seznamem veřejným, to znamená, že tady bude efektivní veřejná kontrola, která snad zajistí alespoň trochu předtím, než bude přijat úplně nový zákon, kontrolu, budou tímto způsobem kontrolováni znalci.

Druhá část se týká odměňování znalců, protože některé orgány, které si najímaly znalce, to znamená dneska jsou to obecně v zákoně orgány veřejné moci, přiznaly znalcům v odměně DPH a jiné ho nepřiznaly. Takže aby se to tady sjednotilo, tak je navrženo, aby daň z přidané hodnoty byla součástí úhrady nákladů, které jsou přiznány znalcům.

Poslední věc je také závažná, a to že velmi dobře víte, co se například stalo na Krajském soudu v Brně, kdy došlo k problémům mezi tím, kdy je brán předseda krajského soudu jako soudní funkcionář, to znamená člověk, který vykonává státní správu, ale on je zároveň soudcem. V tomto zákoně my tímto pozměňovacím návrhem odjímáme předsedům krajských soudů povinnost, kdy jako soudní funkcionáři, to znamená za státní správu, trestali znalce, a pak to došlo tak daleko, že samozřejmě znalec, který s tímto trestem nesouhlasil, se odvolal na ministerstvo, pak další odvolání šlo k ministrovi a pak to šlo k soudu. Ovšem jde to k tomu místně příslušnému soudu a to je krajský soud, kde je předsedou ten soudce, tedy předseda, který jako orgán státní moci rozhodl, a proti jeho rozhodnutí vlastně podřízení tohoto předsedy krajského soudu mají rozhodovat, tedy soudci, což je úplný nesmysl. Oni samozřejmě nemohou rozhodovat zcela nezávisle. Nikdo z nás přece nevěří tomu, že předseda krajského soudu by byl rád, kdyby jemu podřízený soudce přece rozhodl v souladu s tím, jak rozhodl jeho nadřízený. Takže tady je malá úprava, kdy potrestání těchto znalců vede a povede tedy jenom Ministerstvo spravedlnosti, které tam mimo jiné tuto dispozici už v této novele zákona má.

Takže vás prosím o podporu těchto pozměňovacích návrhů.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Tolik tedy vystoupení pana senátora. Ptám se, jestli na to někdo chce reagovat. Prosím pana poslance Novotného.

 

Poslanec Josef Novotný st.: Pane předsedající, vážení ministři, vážení kolegové, já jsem se se zmanipulovanými posudky setkal několikrát, jak v povolovacím procesu loterií, kdy i vážený Ústav státu a práva tyto posudky manipuloval, pak podobní různí znalci, tak třeba znalci najímaní Ministerstvem pro místní rozvoj v souvislosti se zneužíváním dotací, tito znalci byli prokazatelně podpláceni a různým způsobem ovlivňováni. Čili chci říci, protože jsem byl zároveň zpravodajem v kauze Čunek, kauze, která stála naši státní správu desítky milionů korun, nemá žádného viníka, a protože jsem se do toho případu tehdy jako senátor musel zahloubat, tak bych byl rád, protože kolega Čunek je tady v roli senátního zpravodaje, tak bych ho prostřednictvím předsedajícího vyzval, aby se k praxi, která byla provedena právě proto, že tady mám článek z iDNES, kterým ministr Pospíšil zdůvodňuje v podstatě to, že se musí změnit zákon, protože kauza Čunek právě díky zmanipulovanému posudku na byty ve Vsetíně byla jednou z příčin, že se tato kauza šetřila. A stálo nás to tyhle peníze.

Čili já bych rád hlasoval pro senátní verzi a zároveň bych rád využil toho, že tady je kolega Čunek v roli zpravodaje, jestli by se k tomu mohl vyjádřit, protože on na vlastní kůži zažil konkrétně manipulaci, kterou jaksi někdo v souvislosti s tím, že se ho snažili dostat z vlády, prostě využil chabého zákon o znalcích, a doplňuje se posudek, aby zapadal do mozaiky jeho obvinění tehdy jako starosty Vsetína. Takže kdyby mi mohl vyhovět, byl bych rád. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Pan senátor bude reagovat.

 

Senátor Jiří Čunek: Pane předsedající, poslankyně a poslanci, ona je to zajímavá věc, protože se asi málokdy stává, že změnu zákona, která je projednávána, tak ji zpravodajuje zároveň poslanec či senátor, kvůli kterému změna nakonec byla vyvolána. Tady pan poslanec Novotný správně poukázal na to, že pan ministr Pospíšil, a mně je líto, že tu dneska není, označil změnu, kterou máte, nebo v tomto případě máme na lavicích a vy o ní budete hlasovat, tak tato změna údajně byla provedena právě proto, že se přišlo na závažné pochybení znalce v kauze Čunek.

Kauza ale není dneska už vůbec o mně, ona žila a žije vlastním životem. Nakonec vidíte, jak to je. Všichni máme imunitu, myslím, že vy v prvním čtení, ale to se přiznám, že nevím úplně přesně, projednáváte zákon, tedy ústavní zákon, kterým bychom měli imunitu omezit. Já jsem dnes přesvědčen, a budu jistě jeden z těch senátorů, který bude oproti vám tvrdit, že imunita se nemusí omezovat, imunitu vůbec žádnou nepotřebujeme. Protože ve chvíli, kdy politik ztratí důvěru tím, že se spolčí policisté a státní zástupci, tak samozřejmě dodávají materiály do médií, a já jsem neměl samozřejmě to štěstí, co měl můj bývalý bratr, dnes možná vzdálený bratranec Kalousek, kdy ve chvíli, kdy se objevilo podezření o úniku informací z protikorupční policie, tak okamžitě byla kauza převedena někam jinam, tak to se u mě nestalo ani náhodou. A orgány činné v trestním řízení brilantně spolupracovaly s protikorupční policií či se státními zástupci a nikdo ani ze státních zástupců ani z policistů nebyl v zásadě potrestán. Jediným potrestaným v této kauze celé měl být znalec, na kterého jsem já, ne ministerstvo - ministerstvo nechalo udělat pouze ten posudek a zjistilo tedy, že vysoká škola ekonomická, která posudek dělala, tak označila posudek znalce za zcela zmanipulovaný, proto jsem na znalce podal trestní oznámení a bylo mi odpovězeno, že jsem ho podal několik dní po lhůtě, takže vlastně znalec sice spáchal trestný čin, ale je to promlčené. Minulý týden jsem dostal úžasnou zprávu a musím říct první ze státního zastupitelství, a to že má námitka, že to promlčené není, je přijata a bude se šetřit dál. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP