(18.00 hodin)
(pokračuje Čunek)

Ovšem, vážené kolegyně a kolegové, o toho znalce přece vůbec nejde! Toho si někdo najal. Přece ten znalec neměl žádný vztah ke mně, v té době místopředsedovi vlády, aby za tři hodiny práce za 200 tisíc korun, to znamená za čtyřikrát dražší posudek, než měl být, které dostal od policistů z Přerova a které také přerovský státní zástupce posvětil, tak za tři hodiny práce dal předběžné vyjádření, že tedy byty, o které šlo, to byla ta záminka, byly prodány dvakrát dráž, a na základě toho mi bylo sděleno obvinění. Na základě ničeho jiného mi být sděleno nemohlo, protože by tam nebyl motiv. Bylo mi sděleno obvinění. Posléze znalec dopracoval to své předběžné vyjádření, což ani trestní řád nezná, takovýto termín, a zpracoval ho tak, že to je bezmála 15 milionů, načež se po třech letech zjistilo, že to měly být dva miliony. A znalec teď je šetřen.

Ale přece, milé kolegyně a kolegové, má být šetřena především ta policie, která si to zadala, a proč si to zadala, která si to zadala, a za jeden den jí to vyjádření bylo dáno, ačkoliv vy, kteří tomu trochu rozumíte, víte, že takové znalecké ocenění se dělá, když se dělá poctivě, minimálně tři týdny, a to všechno proto, že ta má kauza měla být promlčena za dva dny, a to oni, policisté, nemohli prošvihnout, takže podali obvinění. Nakonec je tady mnoho aktérů této kauzy, kteří tady hřímali o tom, jak jsem špatný, jak jsou špatní zástupci, a podívejte se, kde to je teď! Nikdo kromě znalce, který možná bude šetřen, šetřen není a doufám, že šetření, které mi minulý týden oznámil krajský úřad, tedy krajský státní zástupce, kdy mi oznámili, že šetření bude prováděno dál, tak že půjde především na přerovské policisty a na přerovské státní zástupce, aby se zjistilo, kdo vlastně si tu kauzu u nich koupil. Bohužel musím říct, že vidím kolem sebe, že ani jeden z těch aktérů, jako vrchní státní zástupce Ištvan, Zlatuše Andělová jako krajská státní zástupkyně, nikdo z nich postihnut nebyl! Všichni sedí ve svých funkcí a možná tak tehdejší podřízení krajského státního zástupce, bývalý vojenský prokurátor Stříž, tak ten dneska dělá tady náměstka nejvyššímu státnímu zástupci, takže vlastně ani došetřeno být nic nemůže.

Vážení kolegové a kolegyně, jen tak na okraj tohoto projednávání o znalcích, tak úplně někdo jiný, a ne žádná imunita, nás neochrání. Je to jenom to, že se zlepší práce soudců a státních zástupců, a to, jak mnozí jiní, i lidé, kterých si hluboce vážím, a já si skutečně například vážím předsedy Nejvyššího správního soudu Baxy, který klidně v televizi opakovaně říká, že kauza Čunek měla přijít před soud, ale s tím přece Jiří Čunek nemohl nic udělat! To bylo v rukou státních zástupců, jestli to tam dají, nebo nedají. A když státní zástupce řekne, že to tam dát nechce a nedá, tak ona tam zkrátka nejde. Takže nakonec se ukázalo, že ten, co ji tam nedal, měl pravdu, protože to pochybení asi zřejmě zjistil, které tam bylo hned na začátku.

Já se omlouvám, že odpovídám tak dlouze na ten dotaz, ale tak to s námi politiky končí. Po čtyřech letech, ačkoliv já musím říct, že mně ta kauza až tolik úplně neublížila, ale byly doby, kdy jsem to tak nevnímal, tak po čtyřech letech se dojde k nějakému rozuzlení, že to udělal nějaký člověk, ale ti policisté a aktéři, kteří v tom byli, a někteří jsou v tomto sále, kteří to prožili také na vlastní kůži v jiných kauzách, tak je zjištěno, že vlastně to bylo celé špatně a že mnozí z vás, kteří i v dobré víře, což tedy úplně nepředpokládám, tady hřímali proti mně a proti já nevím čemu, zjistili, že jsou šašci, nebo spíše šašky, kteří tady vystupují díky tomu, že ti policisté a státní zástupci jsou do toho někteří namočeni, kteří to způsobili. Vůbec mě tato situace netěší, nicméně co mě těší, je, že tady můžu stát a plédovat o to, abychom už teď něco změnili, abychom už teď zvýšili odpovědnost znalců, to znamená i jejich postih, i jejich kontrolu, abychom možná postoupili v tom mezikroku, než přijde nový slibovaný zákon, který dneska údajně už má být na stole, je možná v Legislativní radě vládě, kdy skutečně znalci a také tlumočníci budou bráni v odpovědnost za to, že vyrobí nějaký zmetek, a na základě tohoto zmetku někdo přijde do vězení. A věřte mi, že já jsem přesvědčen, i z některých kauz to vyplývá, že opravdu ve vězení je spousta lidí, kteří možná měli mít menší sazbu nebo tam neměli být vůbec právě proto, že znalci dělali posudky, jak chtěli, s vědomím, že oni postiženi být nemohou. Ale to přece tak nemůžeme nechat!

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Tak. Je někdo další, kdo by chtěl reagovat? Pokud ne, tak můžeme rozpravu zřejmě ukončit. Já zagonguji a přistoupíme k hlasování podle § 97 odst. 4 známého nám z jednacího řádu. K přijetí usnesení, na kterém se budeme muset shodnout, je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných. Kolegové, přednesu návrh usnesení. Snad už pomalu mohu. Odhlásím vás. Prosím, znovu se přihlaste. K přijetí návrhu usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny, jak jsem říkal.

 

Návrh usnesení zní takto: "Sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 322/3, ve znění schváleném Senátem, podle sněmovního tisku 322/4."

Zahajuji hlasování. Kdo je tedy pro toto znění schválené Senátem, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování číslo 39, přihlášeno 150, pro hlasovalo 61, proti hlasovalo 81. Konstatuji, že jsme návrh zákona ve znění schváleném Senátem nepřijali.

 

Nyní budeme tedy hlasovat znovu, a to podle § 97 odst. 5 jednacího řádu. Pan poslanec Vidím v tuto chvíli.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji pěkně. Vážený pane předsedající, paní a pánové, jménem poslaneckého klubu Občanské demokratické strany chci požádat o desetiminutovou přestávku na jednání klubu - do 18.20. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: To já vím, že deset minut je zhruba do těch dvaceti. Ano. (Pobavení.) Jenom prosím, pane poslanče, kdybyste to příště nechal na mě, to spočítat, ano. (Smích.) Platí to, co řeknu já teď, takže pauza je do 18.20 hod. (Pobavení.)

 

(Jednání přerušeno v 18.09 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP