(18.30 hodin)
(pokračuje Zaorálek)

Čtu usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatření k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy), ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 329/2, ve znění schváleném Senátem, podle sněmovního tisku 329/3." Takže to máme znění senátní a budeme o něm hlasovat.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro senátní verzi, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 41 přihlášeno 168, pro hlasovalo 159, proti nehlasoval nikdo. Takže tuto senátní verzi jsme schválili.

 

Prosím paní senátorku Martu Bayerovou. Konstatuji, že jsme tedy s tím návrhem zákona vyslovili souhlas. Prosím, paní senátorko.

 

Senátorka Marta Bayerová: Ano, já vám velice děkuji a jménem Senátu vám přeji příjemné, i když budou pracovní ještě, adventní dny až do Štědrého dne a chtěla bych tak symbolicky předat kytičku jmelí pro štěstí předsedkyni Sněmovny ze Senátu, aby se nám prostě dařilo všecko splnit. Můžu si to doufám dovolit. (Potlesk a předávání kytičky jmelí paní předsedkyni Němcové.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Já tedy děkuji paní senátorce, také pošleme nějakou kytku do Senátu, ano. Děkuji... (Hlasy z pléna.) Nějak to udělám. Tak něco jiného pošleme, dobře. (Neklid v sále.) Děkuji, přeji pěkný advent i v Senátu.

Musíme dál.

7.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním
(trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
/sněmovní tisk 335/3/ - vrácený Senátem

Tisk 335/4 shrnuje pozměňovací návrhy. Ptám se, jestli senátor Miroslav Antl je přítomen. Nebude, takže to bude bez senátora. Nebude ani za nás pan ministr spravedlnosti. Kdyby aspoň Marie Nedvědová se k tomu vyjádřila, to je poslední, co nám zbývá tedy, kdo by ještě k tomu vystoupil. (Neklid a smích v jednací síni.)

Prosím, pan poslanec Kováčik. Nebudete protestovat proti tomu, že jsem řekl, že to je poslední, nebo něco takového? Prosím.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Sám jste to řekl, i když to bude bez jakéhokoliv reálného výsledku, ale protestuji proti takovému vyjadřování, že kdokoliv z nás by měl být ten poslední. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Poslední, ale to neznamená ten nejhorší (smích v sále). Poprosím paní poslankyni Marii Nedvědovou, která aby naopak jako vyvrcholení (smích) předložila ten návrh. Prosím, paní poslankyně, neobávejte se ničeho.

 

Poslankyně Marie Nedvědová: Děkuji (směje se), pane předsedající. Já bych chtěla jenom konstatovat, že můžeme podpořit senátní verzi tohoto zákona.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Pardon, omlouvám se. Mně pan ministr Kalousek tvrdil, že chci si vzpomenout na něco, co jsem řekl před šesti lety. (Smích v jednací síni.) Tak jsem si to chtěl ujasnit. Prosím? (Mimo mikrofon ministr Kalousek: Neřekl, udělal.) Ještě horší. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Marie Nedvědová: Doporučuji podpořit senátní verzi zákona.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: A tak! (Smích v jednací síni.) Děkuji. Takže otevírám rozpravu. Není tu senátor, který by vystoupil. Rozprava může pokračovat vystoupením kteréhokoliv poslance. Ptám se, kdo tedy se hlásí. Nikdo, takže rozpravu končím a budeme hlasovat podle § 97 odst. 4. K přijetí usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných.

 

Přednesu rovnou návrh usnesení: "Sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, podle sněmovního tisku 335/3, ve znění schváleném Senátem, podle sněmovního tisku 335/4."

Zahajuji hlasování. Kdo je pro tento návrh usnesení, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování 42 je přihlášeno 169, pro hlasovalo 60, proti 85. Takže jsme tento návrh ve znění schváleném Senátem nepřijali.

 

Budeme hlasovat podle § 97 odst. 5. Tady je nastaveno 101.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna schvaluje návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu, podle sněmovního tisku 335/3."

Zahajuji hlasování. Kdo je pro tento návrh hlasování, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 43, přihlášeno 170, pro 127, proti 10. Konstatuji, že jsme s návrhem zákona vyslovili souhlas v tomto posledním znění.

 

Končím projednávání tohoto bodu. Pan ministr Kalousek se hlásí o slovo.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Děkuji za slovo, pane předsedající. Já snad, aby to bylo vůči Sněmovně fér, když jsme měli tu interpersonální komunikaci mimo mikrofon. Vy jste říkal, že snad jsem si vzpomněl na něco, co jste říkal před šesti lety. Rád bych Sněmovnu ujistil, že tomu tak není, že v souvislosti s vašimi výroky o vyvrcholení jsem si nevzpomněl na nic, co jste říkal před šesti lety, ale vzpomněl jsem si na spoustu věcí, které jste dělal. Toť vše. (Smích v jednací síni.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: To přejdu. (Smích v jednací síni.) A pustím se rovnou do dalšího návrhu zákona:

8.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb.,
o elektronických komunikacích a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích),
ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
/sněmovní tisk 347/3/ - vrácený Senátem

Senátem vrátil návrh zákona s pozměňovacími návrhy. Usnesení máme jako tisk 347/4. Pana senátora Pavla Korytáře mezi námi vítám.

Prosím, aby se za navrhovatele k usnesení Senátu k předloženým návrhům vyjádřil ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba. Prosím, pane ministře, můžete k pozměňovacím návrhům.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Kuba Dámy a pánové, dobrý večer. Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, předstupuji před vás s návrhem zákona, kterým se mění zákon o elektronických komunikacích a některé další zákony, zákon, který se nám vrací do Sněmovny ze Senátu s pozměňovacími návrhy.

Senát uplatnil celkem devět pozměňovacích návrhů, z toho sedm legislativně technického charakteru. Pokud jde o tyto pozměňovací návrhy legislativně technického charakteru, pak ty legislativní nedostatky, které mají tyto pozměňovací návrhy napravit, nebudou mít dopad na aplikační praxi a v současnosti se připravuje již další novela zákona o elektronických komunikacích, jejíž součástí bude i napravení zmíněných legislativních nedostatků.

Zbylé dva pozměňovací návrhy mají věcný charakter a týkají se změny, resp. vypuštění částí dvou přechodných ustanovení novel zákona o provozování rozhlasového a televizního vysílání. Tato ustanovení upravují povinnost provozovatelů televizního vysílání bezplatně předávat televizní programy a povinnost, řekněme zjednodušeně, operátorů zařadit tyto programy bezplatně do nejnižší programové nabídky. Pozměňovací návrhy Senátu však ruší časové omezení těchto povinností.

S tímto pozměňovacím návrhem za ministerstvo nemůžeme souhlasit, ale chtěl bych především upozornit, že v případě schválení návrhu toho zákona ve znění postoupeném Senátem by trochu došlo k absurdní situaci, že totiž novela by upravovala povinnosti, které v době její účinnosti již budou zaniklé. Zde je třeba říct, že tyto povinnosti zčásti již zanikly k 11. listopadu letošního roku, kdy byl dokončen proces digitalizace televizního vysílání, a zčásti zaniknou k 31. prosinci 2011, kdežto předpokládaná novela, o které tady jednáme, její účinnost nastane až 1. února 2012.

Z těchto uvedených důvodů bych chtěl požádat o schválení návrhu zákona v původním znění, abychom do právního řádu nezanesli další ustanovení, které je již překonané.

Děkuji za pozornost. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP