(19.20 hodin)

 

Poslanec Vladimír Koníček: Vážená paní předsedající, já bych chtěl ctěnou Sněmovnu upozornit na znění § 53 odst. 1, který říká, že hlasování o návrzích zákonů, o pozměňovacích návrzích k nim a o mezinárodních smlouvách vyžadujících souhlas Parlamentu a o změně této doby pro hlasování lze zahájit nejpozději do 19 hodin. Na návrh nejméně jedné pětiny všech poslanců, případně dvou poslaneckých klubů se může Sněmovna usnést jinak. Já jsem se podíval do stenozáznamu ze zahájení dnešní schůze a tam pan poslanec Stanjura řekl - cituji: "Navrhuji, aby Poslanecká sněmovna jednala a meritorně i procedurálně hlasovala o všech návrzích dnes po 19. i po 21. hodině. To je procedurální návrh." Na žádost paní předsedkyně o upřesnění před hlasováním prohlásil - cituji: "Takže opakuji svůj návrh. Navrhuji, aby Poslanecká sněmovna jednala a meritorně i procedurálně hlasovala o všech návrzích dnes po 19. i 21. hodině." Domnívám se, že návrh pana poslance Stanjury nebyl ani za dva kluby, ani za pětinu všech poslanců. Děkuji. (Potlesk poslanců KSČM.)

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Jinými slovy, pane poslanče, vy dáváte námitku? Pokud vím, já jsem se účastnila grémia, na kterém pan poslanec Stanjura, předseda poslaneckého klubu ODS, avizoval, že se jedná o vůli tří poslaneckých klubů. Ptám se, zda vyslovujete námitku, pokud jsem porozuměla správně.

 

Poslanec Vladimír Koníček: Vážená paní předsedající, já se domnívám, že můžeme pokračovat v rozpravě k tomuto bodu, ale hlasovat o tomto bodu už nemůžeme. Pokud byste nechala hlasovat o tomto bodu, pak bych vznesl námitku k vašemu postupu.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Přihlášen je pan předseda klubu ODS pan poslanec Stanjura. Prosím.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já se nechci přít, ale jsem předseda poslaneckého klubu. Když vystupuji, tak vystupuji jménem poslaneckého klubu. Je nás 52. (Projevy nesouhlasu zleva.) Můžete si křičet, co chcete. Říkám vám, jak to je! (Protesty z levé části, potlesk zprava.)

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Pan poslanec Tejc se hlásí, nebo jenom kroutí hlavou? Hlásí se. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Vážená paní místopředsedkyně, já nechci přilévat olej do ohně, ale myslím, že jsme se skutečně dostali do složité situace, nikoliv však vinou opozice. V tuto chvíli podle mého názoru už nemůžeme skutečně hlasovat, tak jak na to upozornil pan poslanec Koníček, protože buď je to tedy návrh více než 50 poslanců, což je v pořádku, takový návrh se obvykle podává písemně, nebo pak je možné samozřejmě vznést návrh za dva poslanecké kluby či více. My jsme jako ostatní členové Sněmovny a zejména opozice nebyli na jednání onoho grémia, které jste zmínila, takže to nemůžeme potvrdit ani vyvrátit, byť tam byl určitě náš zástupce. Ale to je asi jediné, co se k tomu dá říct. Samozřejmě pokud necháte hlasovat, tak budeme vznášet námitku a já bych se k této námitce připojil.

Jen jde o to, aby nebyl zpochybňován legislativní proces, který je docela zásadní, a to je hlasování o návrzích zákonů vrácených Senátem, a které jsou velmi důležité. Je tedy otázkou, jestli skutečně má smysl podstupovat tuto proceduru a nemá smysl o tom hlasovat zítra či v dalších dnech, protože v zásadě návrhy zákonů můžeme projednat velmi rychle.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Já se táži, jestli se někdo další hlásí do rozpravy. Nikoho neregistruji, rozpravu tedy končím.

Chci se zeptat, zda jsou tady závěrečná slova navrhovatele nebo zpravodaje. Pan poslanec Šnajdr. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Marek Šnajdr: Děkuji. Vážená paní místopředsedkyně, dámy a pánové, já jsem před projednáním tohoto bodu slíbil svým kolegům, že budu komentovat pouze novou, faktickou a pravdivou věc, která zazní v diskusi. Z mého předsevzetí a z toho, co jsme zde po dobu zhruba 30 minut slyšeli, jistě pochopíte, že nemám co komentovat, takže proto vás žádám, abychom znova setrvali na sněmovní verzi a odhlasovali zrušení tohoto právního paskvilu z našeho právního řádu.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. To bylo tedy závěrečné slovo. A já předem avizuji svoji vůli nechat hlasovat. Registruji, že přihlášen je pan poslanec Koníček. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Vladimír Koníček: Jak jsem avizoval v rozpravě, vznáším námitku proti vašemu postupu, paní předsedající.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: O této námitce tedy nechám bezprostředně hlasovat.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 46 z přihlášených 174 pro 62, proti 98. Tento návrh byl zamítnut.

 

Dalším přihlášeným je předseda komunistické strany pan poslanec Kováčik. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Dobrý večer, paní předsedající, vážená vládo, kolegyně a kolegové. Já chci jenom pro upřesnění konstatovat, že na grémiu, kde se o té věci hovořilo, jsem byl. Pan kolega Stanjura skutečně avizoval, že učiní návrh, o kterém je řeč, nicméně to nemění nic na skutečnosti, že to zde na tento mikrofon musí zaznít správně, a jestliže opakovaně nezaznělo, že je to jménem onoho počtu nebo dvou klubů, tak je mi líto, ale grémium prostě není relevantní v tomto směru. Ostatně když už jsme u grémia, tam se také mluvilo o tom, že dnes proběhne pouze deset tzv. vratek, a proto se to bude prodlužovat, a nic nebylo řečeno o tom, že bude hnedka na začátek zařazeno to, co nás tady docela dost dlouho zdrželo, ale nechť! Ve Sněmovně se rozhoduje silou hlasů, v této Sněmovně v tomto období zvláště se rozhoduje pouze silou hlasů, nebo zejména silou hlasů.

Jenom chci říci, že to hlasování, pokud bude teď, bude podle mého názoru v rozporu s jednacím řádem. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Dámy a pánové, bylo hlasováno o námitce, já tedy budu pokračovat. Přistoupíme k hlasování podle § 97 odst. 3 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. K přijetí usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny všech poslanců, tedy souhlasu 101 poslanců.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna schvaluje návrh zákona, kterým se zrušuje zákon č. 245/2006 Sb., o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a mění související zákony, podle sněmovního tisku 262/4."

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

V hlasování číslo 47 z přihlášených 173 pro 101, proti 60. Tento návrh byl přijat.

 

Tím tedy končím projednávání... (Námitky v levé části sálu.) Pardon, omlouvám se, probíhá kontrola hlasování...

Prosím, pan poslanec Černý.

 

Poslanec Alexander Černý: Děkuji, paní místopředsedkyně. Dámy a pánové, moc se omlouvám, ale ač jsem dělal, co jsem dělal, moje vůle se na hlasovacím zařízení neprojevila. Zpochybňuji proto hlasování.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. První nechám hlasovat o námitce proti hlasování.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 48 z přihlášených 173 pro 157, proti 2. Tento návrh byl přijat, tedy tato námitka byla přijata.

 

Budeme tedy opakovat hlasování. Odkazuji k návrhu usnesení, které jsem přečetla.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 49 z přihlášených 173 pro 102, proti 61. Tento návrh byl přijat. Končím tedy projednávání tohoto bodu. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP