(19.50 hodin)

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Paní poslankyně Kohoutová se hlásí s faktickou poznámkou? Faktická, prosím, ta má přednost.

 

Poslankyně Lenka Kohoutová: Dámy a pánové, já bych chtěla pouze možná některé věci uvést na pravou míru. Za prvé, že k exekuci bude částka, která je rozdíl mezi životním a existenčním minimem. To za prvé, to je něco kolem tisíce korun. A za druhé, že ten člověk nebude mít pouze těch 2 020 korun, ale on bude mít stále nárok na příspěvek, doplatek na bydlení a na služby s tím spojené. A znova říkám, že dětí se tento problém netýká, protože děti nemají existenční minimum, ale mají životní minimum. Na ty děti je jiná částka. Proboha, není tady nikdo, kdo by chtěl cokoli brát dětem!

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Paní zpravodajka se taky hlásila, takže máte slovo. Omlouvám se, nějak jsem na vás pozapomněla.

 

Poslankyně Ivana Řápková: Děkuji za slovo. Já bych jen doplnila, že právě v § 5 zákona o existenčním minimu je uvedeno, že částka existenčního minima osoby činí měsíčně 2 020 korun, a v odstavci 2 je uvedeno: Existenční minimum nelze použít u nezaopatřeného dítěte, u poživatele starobního důchodu atd. Jinak pro vaši informaci, u nezaopatřených dětí do šesti let je to částka 1 600 korun, která je nižší než 2 020 korun. U dětí od šesti do patnácti let věku je to částka 1 960 korun, opět částka nižší než 2 020 korun. Proto samozřejmě i pokud je jiný výklad, tak nezaopatřených dětí do patnácti let se exekuce toho příspěvku týkat ani nemůže. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji a další přihlášenou je paní poslankyně Marta Semelová. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Marta Semelová: Děkuji, paní předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, tady se mluvilo o tom, že je požadavek na tyto lidi, aby byli odpovědní za svoje chování. Já bych jenom chtěla říci, že bychom také byli rádi, kdyby tu odpovědnost za své chování převzali různí ministři této vlády, kteří se potápí v aférách. To jenom na úvod.

Co se týká konkrétně tohoto problému, má se strhnout z dávek v hmotné nouzi s tím, že zůstane existenční minimum, které je určené pouze na přežití. Já jenom chci připomenout, že je to 2 020 korun, přičemž pokud je vypočítáno pro pobyt v nemocnici 100 korun na den, to je zhruba 3 100 korun za měsíc, tak je zajímavé, že to je stovka na den, přičemž lidé v hmotné nouzi nemají ani na tohle nárok. Má jim stačit pouze to existenční minimum ve výši 2 020 korun. Toto minimum je určeno na přežití. Já bych byla velice ráda, kdyby se tady přihlásil ten, kdo je schopen s tím minimem přežít. Exekuce na dávku na dítě se sice nevztahuje, nicméně není pravda, že to život dětí v těchto rodinách neohrozí. Prostě jakmile budou mít menší příspěvky, menší peníze v té rodině, tak se to samozřejmě odrazí i na dětech.

Já mám zkušenosti ze školství v posledních dvaceti letech velmi smutné právě v sociálně-ekonomických rozdílech, které stále a stále rostou a které jsou stále markantnější právě u dětí, a je to už u těch nejmenších dětí. Jsou děti, které mají luxusní oblečení, mají nové mobily, mají prostě všechno, na co si vzpomenou, jsou děti, které nemají ani na ty základní pomůcky. To bych jenom chtěla připomenout. Ta situace, do které nás chcete tímto zákonem dostat, dál to ještě zhorší.

Uvědomme si ještě navíc, co všechno se v příštím roce zdraží. Kvůli DPH to bude všechno - zdraží se nájmy, zdraží se plyn, zdraží se energie, lidi budou víc platit v nemocnicích. Pokud bude přijat tento zákon, tak se nesmírně zvýší chudoba u lidí, zvýší se kriminalita, protože těm lidem už nezbude nic jiného, než krást. Zvýší se bezdomovectví. A já bych chtěla připomenout, že už teď na začátku zimy jsou v České republice dva lidé, bezdomovci, kteří zemřeli na ulici. Zvýší se samozřejmě šance pro lichváře, protože budou využívat zoufalé situace těchto lidí, kteří se budou utápět v dluzích.

Já bych ze všech těchto důvodů apelovala na vás na všechny, na kolegyně, na kolegy, abyste podpořili senátní návrh na zamítnutí tohoto zákona, to znamená, abyste hlasovali proti zákonu. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Hlásí se do rozpravy ještě pan senátor. Prosím, pane senátore.

 

Senátor Miroslav Nenutil: Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Jenom doplnění. My se tady bavíme o dávkách pomoci v hmotné nouzi a ty jsou tři - příspěvek na živobytí, to je to, o čem je návrh toho zákona, a dále pak tady paní poslankyně mluvila ještě o penězích na bydlení a podobně, jmenuje se to správně doplatek na bydlení, ale tuším v 95 %, berte to s rezervou, ti lidé peníze do ruky nedostanou a dostávají to ti, kteří jim byty pronajímají. A okamžitá pomoc je jednorázová pomoc řádově ve stokorunách, takže na to také nelze spoléhat. To jenom technicky.

A potom, ani ve snu mě nenapadlo, že by ve Sněmovně, jak tady bylo naznačeno, měl být přijat zákon, který by byl nějak proti dětem. Pokud to tak vyznělo z mého příspěvku, pak se paní poslankyni omlouvám, ale tak jak je návrh zákona napsán, tak to nevylučuje, že by mohlo dojít k exekuci těchto dávek. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji a v tuto chvíli již nemám nikoho dalšího přihlášeného do rozpravy, rozpravu tedy končím. Chci se zeptat, jestli je zájem o závěrečná slova. Zdá se, že nikoliv.

Můžeme tedy přistoupit k hlasování podle § 97 odst. 3 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. K přijetí usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny všech poslanců, tedy souhlasu 101 poslanců. Přivolám kolegy z předsálí.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna schvaluje návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 268/5."

Takže, dámy a pánové, já zahajuji... Pardon, pan poslanec Laudát se hlásil. Hlásíte se pane poslanče? Nehlásíte. Zahajuji tedy hlasování o usnesení, které jsem přečetla. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 50 z přihlášených 168 pro 90, proti 57. Návrh byl zamítnut.

 

Takže tím končím projednávání tohoto bodu. Hlásí se pan poslanec Vidím.

 

Poslanec Jan Vidím: Děkuji pěkně. Paní předsedající, paní a pánové, neděste se prosím. Z pozice předsedy volební komise chci pouze na základě žádosti několika poslaneckých klubů prodloužit lhůtu pro podávání návrhů k bodu změny v orgánech Poslanecké sněmovny do pátku do 15 hodin.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji za tuto informaci a můžeme přistoupit k projednávání bodu číslo 11. Je jím

11.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních
zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců
a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), ve znění
pozdějších předpisů, a zákon č. 309/2002 Sb., o změně zákonů souvisejících
s přijetím zákona o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech
a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců
ve správních úřadech (služební zákon), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 457/2/ - zamítnutý Senátem

***
Přihlásit/registrovat se do ISP