Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
8. prosince 2011 v 9.00 hodin
Přítomno: 132 poslanců

 

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji třetí jednací den 32. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás srdečně vítám.

Prosím, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami, případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty.

Sděluji, že o omluvení své neúčasti požádali tito poslanci: pan poslanec Jan Bureš z pracovních důvodů, paní poslankyně Dana Filipi ze zdravotních důvodů, pan poslanec Zdeněk Fuksa ze zdravotních důvodů, pan poslanec Jan Hamáček z důvodu zahraniční cesty, pan poslanec Michal Hašek z důvodu zahraniční cesty, pan poslanec Petr Jalowiczor ze zdravotních důvodů, paní poslankyně Jana Kaslová ze zdravotních důvodů, pan poslanec Václav Kubata z pracovních důvodů, pan poslanec Jaroslav Lobkowicz z důvodu zahraniční cesty, pan poslanec Vít Němeček z osobních důvodů, pan poslanec Josef Novotný starší bez udání důvodu, pan poslanec Josef Novotný mladší do 18 hodin z pracovních důvodů, pan poslanec Viktor Paggio z důvodu zahraniční cesty, pan poslanec Pavel Staněk ze zdravotních důvodů, paní poslankyně Jana Suchá ze zdravotních důvodů, pan poslanec Martin Vacek z důvodu zahraniční cesty, paní poslankyně Ivana Weberová bez udání důvodu, pan poslanec Lubomír Zaorálek z důvodu zahraniční cesty.

Z členů vlády se omluvil pan ministr Petr Bendl z pracovních důvodů, pan ministr Jiří Besser z pracovních důvodů, pan ministr Josef Dobeš z pracovních důvodů, pan ministr Pavel Dobeš do 14 hodin z pracovních důvodů, pan ministr Jaromír Drábek z pracovních důvodů, pan ministr Leoš Heger do 11 hodin z pracovních důvodů, pan ministr Tomáš Chalupa ze zdravotních důvodů, pan ministr Miroslav Kalousek z pracovních důvodů, pan ministr Martin Kuba z pracovních důvodů, pan ministr Jan Kubice z pracovních důvodů, ministr Jiří Pospíšil z pracovních důvodů, pan ministr Karel Schwarzenberg z důvodu zahraniční cesty a pan ministr Alexandr Vondra z pracovních důvodů.

Dnešní jednání zahájíme bodem 141 - Odpovědi členů vlády na písemné interpelace. V 11 hodin se budeme věnovat pevně zařazeným bodům 56 a 117, sněmovní tisk 540-E a návrhy na změnu zasedacího pořádku v jednacím sále Poslanecké sněmovny. Poté bychom případně pokračovali body z bloku druhého a prvého čtení. Odpoledne projednáme bod 142, což jsou ústní interpelace. V případě, že bychom odpoledne body z bloku smlouvy, druhého a prvého čtení, neprojednali, věnovali bychom se jim od 18 hodin po skončení ústních interpelací.

Nyní bych vám chtěla sdělit, že se na mě obrátil ministr životního prostředí Tomáš Chalupa s žádostí o vyřazení bodů 19 a 95, sněmovní tisk 449, druhé a třetí čtení návrhu zákona, ze schváleného pořadu schůze. O tomto budeme hlasovat bezprostředně, jakmile budeme schopni hlasování. Já přivolám kolegy.

Vidím, že se mi ještě hlásila paní poslankyně Lenka Andrýsová, poté vidím pana poslance Kováčika. Prosím, dáma má přednost.

 

Poslankyně Lenka Andrýsová: Děkuji. Vážená paní předsedající, kolegyně, kolegové, já bych ráda jménem pana ministra Kamila Jankovského požádala o pevné zařazení bodu 134, a to na dnešek po pevně zařazených bodech 56 a 117. Jedná se o návrh druhé změny rozpočtu Státního fondu rozvoje bydlení na rok 2011.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji vám. Dalším přihlášeným je předseda klubu KSČM pan poslanec Kováčik. Prosím.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Paní předsedající, vážená vládo, vážená Sněmovno, přeji hezký dobrý den. Když jsem poslouchal seznam omluvených ministrů, který zde paní předsedající četla, tak mě jímala hrůza, že tady zase odpoledne budeme zbytečně, že nebude koho interpelovat. A důvody - pracovní. A co jsou za lepší pracovní důvody, větší, vážnější, zásadnější, než to, aby ministři této vlády a kterékoli jiné vlády, která tady bude, se zpovídali těm, od nichž závisí důvěra? To znamená, od nichž závisí existence té vlády, a to je Poslanecké sněmovně.

Já vznáším vážnou připomínku k tomu, jakým způsobem se poslední dobou zachází s interpelacemi, jakým způsobem se poslední dobou zachází s možností poslanců a poslankyň vůbec zeptat se svého ministra, myslím teď ministra vlády České republiky, na ten či onen problém, se kterým za námi přicházejí občané České republiky. Vidíme to jako velmi vážné omezení demokratických principů a vyzýváme vládu, aby přehodnotila svůj přístup k Poslanecké sněmovně. Poslanecká sněmovna není pouhým strojem na schvalování vládních návrhů zákonů, i když při počtech, které zde jsou, by se to tak někdy mohlo jevit. Poslanecká sněmovna je instituce vzniklá z vůle voličů a z vůle Poslanecké sněmovny potom vzniká vláda a jí se také zodpovídá.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Také děkuji. Dalším přihlášeným je pan ministr Drábek. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek Děkuji, paní místopředsedkyně. Já bych chtěl zareagovat na slova předsedy poslaneckého klubu KSČM a ujistit ho, že jistě valná většina ministrů, včetně mě osobně, si je vědoma důležitosti interpelací v Poslanecké sněmovně. Nicméně si troufám říci ze svého pohledu, že návštěva prezidenta Ruské federace je ještě důležitější než běžný program Poslanecké sněmovny. I já jsem se na dnešní den z jednání Poslanecké sněmovny omluvil a za pár minut budu muset odjet, protože se zúčastním jednání mezi delegací prezidenta České republiky a delegací prezidenta Ruské federace. Tedy prosím, aby i klub KSČM vzal tento argument v úvahu. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Také děkuji. Teď se hlásil pan předseda klubu KSČM a poté dám slovo panu premiérovi.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo. Paní předsedající, a vaším předsednictvím pane premiére, pane ministře, já jsem schopen ocenit, a vy to dobře víte, když se dobře pracuje, když se respektují slušné vztahy a slušně respektují principy, které jsou a které umožňují, aby vůbec ta či ona instituce mohla dobře fungovat.

Kdyby šlo pouze o dnešní den a o návštěvu prezidenta Medveděva, tak jako třeba kteréhokoli jiného státníka, prezidenta kterékoli země této planety, prosím. Ano, samozřejmě, je to i významná ekonomická záležitost. Kdyby se řeklo na rovinu je tady Medveděv, nebudeme tady, vezměte to na vědomí, tak to určitě na vědomí vezmeme lépe nebo snadněji než to, že se řekne z pracovních důvodů, stejně jako na minulé schůzi a téměř všechny čtvrtky, kdy byly interpelace, na předminulé schůzi a na všech předcházejících schůzích, nebo téměř na všech předcházejících schůzích, kde valná část ministrů, aniž by tady byl americký, ruský či jiný významný prezident, král či jiný panovník, se omlouvala z pracovních důvodů z interpelací.

Mně nejde o ten konkrétní pouhý dnešní den, kdy je tady na návštěvě pan Medveděv - a já jsem tomu rád, že i tato velmoc, nejen ta velmoc zpoza moře, Českou republiku vnímá jako možného významného partnera. Ale je to princip, který je zde porušován, a já na něj chci právě dnes upozornit, právě proto, že to tady prostě nezaznělo a nezní upřímně. Děkuji. (Potlesk zleva.)

 

Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová: Děkuji. Předávám slovo panu premiérovi.

 

Předseda vlády ČR Petr Nečas: Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi také, abych jménem vlády České republiky zareagoval na vystoupení pana předsedy Kováčika. Já jsem rád, že on teď trošku ubral plyn, protože jsem přesvědčený, že je samozřejmě prvořadou povinností členů vlády České republiky plnit si své povinnosti vůči Poslanecké sněmovně, ale také plnit si své povinnosti jako členů vlády. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP