(10.30 hodin)
(pokračuje Votava)

Samozřejmě nic proti zefektivnění práce, naopak, to je třeba asi uvítat. Já tady už nebudu hovořit o stamilionových zakázkách na pořízení uniforem či vybavení nábytkem, to jaksi moc s úspornými opatřeními nekoresponduje a bylo to také podrobeno oprávněné kritice. Myslím si, že zrovna pořízení uniforem pro zaměstnance není tím pravým a potřebným nástrojem pro zefektivnění práce pošty a zkvalitnění poštovních služeb, i když samozřejmě bych zaměstnancům nové uniformy z celého srdce přál, možná v jiné době.

Generální ředitel v rozhovoru pro Deník také říká, že - já budu citovat: "Naším cílem je, aby služby České pošty byly pro zákazníka stále více a více komfortní. Jedná se např. o odpolední doručování balíkových zásilek, novinkou bude i roznáška denního tisku, noviny budeme roznášet šest dní v týdnu a předplatitelé je dostanou i k sobotní ranní kávě. My tuto příležitost využijeme k dalšímu rozšíření služeb, třeba k roznášce reklamních a informačních materiálů. Sobotní doručování novin nám totiž umožní přiblížit se k dalším klientům, kterým chceme naše služby nabízet."

Myslím si, že tomu můžeme zatleskat, to je určitě chvályhodné a je dobré takovéto rozšiřování služeb pro naše občany. Pak se ale musím pozastavit nad záměrem propouštění, které se již realizuje či bude realizováno. Pokud by se jednalo o zefektivnění činnosti managementu a administrativního a správního aparátu, pak samozřejmě to lze pochopit, proti tomu by možná nic nebylo. Bohužel z těch 1 828 lidí, kteří měli být a zřejmě i byli ve třech vlnách propuštěni, těch 1 828 zaměstnanců, tak je třeba si říci, že z tohoto počtu se propouštění týkalo pouze tří zaměstnanců managementu nebo administrativního a správního aparátu a těch je v České poště 2 500, nebo více než 2 500. A propouštění se mělo týkat a zřejmě také týkalo především pracovníků provozních - 750 doručovatelů, 890 pracovníků přepážek, jestli mám dobré informace. Co tím chci říct? Jenom to, že si myslím, že právě s avizovanými novými službami to jaksi trošku nechápu. Může to mít i nějaký negativní dopad právě do těch služeb Českou poštou avizovaných a zajišťovaných. Samozřejmě o tom lze spekulovat. Já bych samozřejmě nechtěl tady rozvíjet nějaké spekulace, jestli je to záměr, nebo není, zhoršit poskytované služby, aby se snížila hodnota podniku k jeho nutné privatizaci, to si myslím, že... Ale takovéto spekulace se také samozřejmě objevují.

Takže tolik jen na adresu České pošty. Já jsem samozřejmě také uživatelem České pošty, také dostávám zásilky prostřednictvím České pošty a nepřál bych si nic jiného, než aby Česká pošta v konkurenci, která přijde, obstála a vedla si dobře. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu poslanci Votavovi. Mám zde dvě faktické poznámky. Pan zpravodaj chtěl jako první, poté pan poslanec David Rath se hlásí k faktické.

 

Poslanec Jan Husák: Paní předsedkyně, děkuji za slovo. Já musím reagovat se vší úctou k panu kolegovi Votavovi. My ale neřešíme zákon, který vytváříme proto, abychom chránili dominantní postavení České pošty. My nepřipravujeme zákon, kterým chceme řešit vnitřní problémy tohoto subjektu a jeho efektivitu. Ano, tento zákon vyžaduje, aby se svou efektivitou velmi intenzivně zabýval, aby se velmi intenzivně zabýval poskytováním a úrovní poskytování poštovních služeb. Ale my tu vytváříme zákon, aby zde vzniklo konkurenční prostředí a to pomohlo tomu, aby si i státní pošta tyto interní věci vyřešila co nejrychleji, aby na trhu obstála. Má obrovskou konkurenční výhodu, má největší síť, má instituty, které budou muset ostatní, kteří přijdou na trh nebo jsou na trhu, teprve budovat. Ale neřešíme zde vnitřní problém pošty ani zákon na ochranu státní pošty. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Další faktická poznámka pan poslanec Rath - ale to bude možná nějaký omyl, tady ho mám přihlášeného, ale nevidím ho. Takže nyní pan ministr Kuba chtěl s přednostním právem vystoupit, poté dvě řádné přihlášky budou následovat.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Kuba Taky pouze krátká reakce na pana poslance Votavu. Chápu podstatu té debaty, myslím, že řada podnětů může být k diskusi. Myslím si ale, že tento zákon skutečně věcně neřeší řadu těch záležitostí, na které jste tu poukázal, a ne proto, že by nechtěl, ale protože mu to prostě z principu nepřísluší. Tento zákon je o liberalizaci trhu, který - jsem přesvědčen, a je to velmi podobné jako řekněme v regionální dopravě, kterou myslím známe oba dva z našich krajů - umožní vydefinovat pravidla pro vstup ostatních hráčů na ten trh, což může bezesporu jednak samo o sobě vyřešit možná řadu problémů, které vy jste popisoval, protože Česká pošta bude muset v tom konkurenčním prostředí obstát. Myslím si a z tohoto důvodu bych chtěl poprosit o podporu tohoto zákona, protože si právě myslím, že i řadu věcí, které vy jste tu popisoval, tak byť je ten zákon věcně neřeší, tak definuje ta pravidla, která budou trh v této oblasti napravovat, a tím pádem přinášet právě občanům, o kterých jste hovořil, ty nejlepší podmínky, což je snahou této novely. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji. Nyní pan poslanec Pavel Hojda má slovo, po něm poslanec Josef Novotný.

 

Poslanec Pavel Hojda: Děkuji, paní předsedkyně. Dámy a pánové, jsme v období, kdy se začíná daleko více využívat různých komunikačních prostředků. Nejsme v období, kdy se používají pouze dopisy, písemný styk prostřednictvím pošty anebo různých kurýrů, ale jsme už opravdu v trochu jiném období a je to samozřejmě vidět i na činnosti České pošty, na množství zásilek, které posílají, jak doporučených, tak běžných zásilek. Má to samozřejmě vliv i na hospodaření České pošty.

Česká pošta doposud měla monopol na zásilky do 50 gramů, a samozřejmě nejen ten monopol, ale i povinnost zajišťovat doručování prakticky do všech částí republiky. Celkem správně bylo řečeno, že Česká pošta musí hledat další aktivity, aby zajistila efektivitu své práce. Je ale zapotřebí říci, a neposlouchal jsem úplně přesně, jestli to tady bylo řečeno, že co se týče demonopolizace, tak už samozřejmě v oblasti zasílání balíků je tato demonopolizace učiněna a trh funguje úplně běžně. Přesto mohu konstatovat, že Česká pošta je v této oblasti pořád nejlevnější, i když někde bych mohl diskutovat o kvalitě doručování. Sám mám osobní zkušenosti z doručování Českou poštou.

Co se ale týče toho vlastního postupu a návrhu zákona, mám určité obavy. A proč mám obavy? Máme zkušenosti z jiných odvětví, např. energetika, železniční doprava, kdy se říkalo, jakmile pustíme konkurenci do těchto síťových odvětví a zajišťování služeb, dojde k razantnímu zvýšení kvality a naopak ke snižování cen. Jaký je výsledek? V energetice, ano, vstoupila konkurence. Energetický regulační úřad podle mého názoru neplní tak úplně funkci, jakou plnit má, protože přenosová soustava, aniž by k tomu byly pádné důvody, neustále zdražuje své služby. A co se týče silové energie, to už ani nebudu komentovat. Přestože někteří tvrdí, že energetická burza přispívá k tomu, že se objektivizuje cena elektrické energie, tak můžu konstatovat, že cena elektrické energie na burze vůbec neodráží skutečnou cenu ve výrobě plus nějaký přiměřený zisk. Je to dáno také tím, jaká je samozřejmě situace v okolních státech s dodávkou elektrické energie, a mám určité obavy právě, abychom se nedostali do obdobné situace v poštovních službách. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP