(14.50 hodin)

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Tak to byl pan poslanec Václav Klučka a nyní vystoupí paní poslankyně Dana Váhalová a bude interpelovat předsedu vlády ve věci usnesení výboru pro evropské záležitosti. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Dana Váhalová: Děkuji za slovo, paní předsedající. Páni ministři, dámy a pánové, dobré odpoledne.

Vážený pane premiére, výbor pro evropské záležitosti Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky na svém zasedání dne 16. listopadu 2011 přijal usnesení číslo 153, kdy požádal o přehodnocení rámcové pozice vlády České republiky. Cituji: "Výbor pro evropské záležitosti žádá vládu České republiky, aby přehodnotila rámcovou pozici vlády České republiky a podpořila návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady č. 1290/2005 a nařízení Rady č. 1234/2007, pokud jde o rozdělování potravinářských produktů nejchudším osobám v Unii, a zároveň vytvořila účinné předpoklady pro čerpání z tohoto programu také Českou republikou. Dále výbor pro evropské záležitosti žádá vládu České republiky, aby ho informovala o dalším průběhu projednávání tohoto návrhu v orgánech Rady." Přesto jsem se dozvěděla z týdenního monitoringu událostí v Evropské unii dne 12. prosince 2011, že Česká republika v blokační menšině setrvává.

Vážený pane premiére, prosím o vysvětlení, proč nebylo zohledněno stanovisko a usnesení výboru pro evropské záležitosti. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji, paní poslankyně. Dříve než pozvu dalšího poslance k interpelaci, tak vás seznámím s novou došlou omluvou. Omlouvá se paní poslankyně Dana Filipi, a to od 14.30 hodin ze zdravotních důvodů.

A nyní prosím pana poslance Antonína Seďu, aby se ujal slova a interpeloval předsedu vlády ve věci problémů ČSA. Prosím.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, paní místopředsedkyně. Vážený pane předsedo vlády, poslední události v Českých aerolinkách ukazují, že situace v tomto podniku je velmi vážná. Již nestačí pouze škrtat v provozních nákladech, protože ty již dávno nejsou hlavním problémem této společnosti. Českým aeroliniím se dlouhodobě nedaří zvyšovat výnosy na úroveň již dnes okleštěných nákladů. Úbytek cestujících je rychlejší než úbytek sedaček a letadla létají stále prázdnější. Již se spekuluje o provozní ztrátě za tento rok ve výši až 300 mil. korun.

Vážený pane premiére, podle mého názoru zvolená strategie a koncepce restrukturalizace nejsou úspěšné. Podle vedení jedinou šancí na holé přežití této společnosti je strategický partner. Já osobně jsem přesvědčen, že jde spíše o plíživou privatizaci společnosti, která ještě nedávno byla vlajkovou lodí naší země s možností dalšího rozvoje. Nyní se řadí mezi tři nejhorší aerolinie v Evropě.

Proto se ptám, pane premiére, jak hodlá vláda řešit problém ČSA a jaké konkrétní postupy zvolí, aby nedošlo v příštím roce ke krizovému scénáři. Opravdu jste, pane premiére, přesvědčen o tom, že zvolený postup postupného rozprodávání letadlového parku a odchod ČSA ze světových destinací řeší současný 14procentní pokles výnosů? A jaká je strategie vlády k možnému vstupu strategického partnera do Českých aerolinek? Děkuji za písemné odpovědi.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji, pane poslanče. Nyní bude další interpelaci podávat pan poslanec Jiří Paroubek, a to ve věci sítě ve státním zastupitelství. Prosím.

 

Poslanec Jiří Paroubek: Vážený pane nepřítomný premiére, v posledních měsících dochází v soustavě státního zastupitelství k situacím, které nelze nazvat jinak než jako válka státních zástupců. Je přitom více než zřejmé, že v této válce dochází k nezákonným únikům z trestních spisů do médií, jako se to naposledy stalo v případě údajných přepisů odposlechů - a podtrhuji údajných proto, neboť nikdo dosud jejich pravost nepotvrdil a Česká televize reportáž s těmito údajnými přepisy odposlechů stáhla, neboť sama pochybovala o jejich pravosti - náměstka vrchního pražského žalobce Libora Grygárka. V této válce se nejedná bohužel o první takový účelový únik. Předcházely tomu v posledních měsících obdobné praktiky, kdy některá média v čele s časopisem Respekt dostávala interní informace ze spisů, často vytržené z kontextu, jejichž účelem bylo poškodit některé státní zástupce, a tyto mediální úniky se pak posléze staly záminkou pro doplnění návrhu na jejich odvolání z funkce, či vedly dokonce k policejnímu vyšetřování.

V žádném případě se nezastávám bývalého vrchního státního zástupce Vlastimila Rampuly ani náměstka Grygárka. Jen mi přijde zcela nevhodné, aby zastupující státní zástupce, který je funkcí dočasně pověřený, vyzýval přes média k rezignaci své kolegy, a to na základě pravděpodobně nezákonného úniku z trestního spisu. Považuji takové jednání za neslučitelné s etikou státního zástupce, a mohu-li mít pochopení pro některé kroky nového vedení státního zastupitelství, v tomto případě se domnívám, že bohužel došlo k potvrzení obav o zdroji předchozích úniků, které směřují k Nejvyššímu státnímu zastupitelství.

Vzhledem ke stupňujícímu se sporu vás, pane premiére, žádám, abyste v dané situaci seznámil Poslaneckou sněmovnu se svým pohledem na celou věc a seznámil nás s kroky, které hodláte učinit směrem k nejvyššímu státnímu zástupci a ministrovi spravedlnosti, tak aby se situace v soustavě státního zastupitelství normalizovaly.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji panu poslanci Paroubkovi a prosím, aby se slova ujal pan poslanec Jan Kubata a podal interpelaci ve věci kontroly práce ministrů.

 

Poslanec Jan Kubata: Vážená paní místopředsedkyně, nevím, jestli jste se nespletla, já jsem své dvě interpelace stáhl a myslím, že by to měl být když tak Václav. Pokud jsem to já, tak já jsem ty dvě interpelace stáhl v předchozím vystoupení z důvodu nepřítomnosti pana ministerského předsedy. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Ano. Já prosím techniku, aby pokud možno upravila stav, aby odpovídal situaci na displeji.

Nyní zvu ve věci kontroly práce ministrů k podání interpelace pana poslance Václava Klučku.

 

Poslanec Václav Klučka: Paní místopředsedkyně, potěším vás, i já stahuji tuto interpelaci, počkám si, až bude ve Sněmovně pan premiér.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Nejsem si jista, zda jsem tímto potěšena, ale můžeme pokračovat dále interpelací, kterou podá pan poslanec Antonín Seďa a interpelace se bude týkat tématu dostavby Temelína. Prosím.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, paní předsedající. Vážený pane předsedo vlády, vaše vláda v souladu s programovým prohlášením vlády schválila novelizovanou bezpečnostní strategii České republiky, která má mimo jiné garantovat energetickou bezpečnost naší země. Prozatím vláda ještě neprojednala energetickou strategii, ale byly zahájeny úkony pro výstavbu dvou nových bloků jaderné elektrárny v Temelíně. Nicméně společnost ČEZ se z důvodu změny energetických toků způsobené hospodářskou krizí vyjádřila v tom smyslu, že dojde k posunutí termínu výstavby těchto dvou bloků a že elektrický proud nebude vyroben v roce 2020 tak, jak stanovoval původní harmonogram.

Vážený pane premiére, otázka dostavby Temelína se stala vysoce zahraničněpolitickou záležitostí, o čemž svědčí vaše nedávná návštěva ve Spojených státech, kde prezident Barack Obama lobboval za americkou firmu Westinghouse, či prosincová návštěva ruského prezidenta, který přivezl, slovy pana prezidenta Václava Klause, dobrý návrh na spolupráci konsorcia Atomstrojexport s českými firmami.

Jistě se shodneme na tom, že dostavba dvou bloků Temelína by v hospodářské krizi zajistila práci desítkám českých firem a tisícům českých zaměstnanců a také by zajistila dlouhodobou energetickou nezávislost naší země. Proto se ptám, pane premiére, kdy vláda přijde do Poslanecké sněmovny s novou bezpečnostní strategií a s novou energetickou strategií České republiky. Jaký je plánovaný časový harmonogram dostavby Temelína a jaké konkrétní politické nabídky zazněly z úst prezidentů Spojených států a Ruské federace v souvislosti s dostavbou Temelína? Děkuji za vaše písemné odpovědi.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji, pane poslanče. Následuje interpelace, která byla stažena, a můžeme rovnou pokračovat další interpelací pana poslance Antonína Sedi, tentokrát ve věci vládního boje proti korupci. Prosím.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji. Vážený pane premiére, vaše vláda si vytkla za jeden z cílů boj proti korupci. Osobně pokládám korupci a klientelismus za obrovský problém, který deformuje občanskou společnost, podnikání i politickou kulturu v naší zemi. Prostě korupce je velkým nebezpečím pro naši demokracii. Transparency International pravidelně kritizuje Českou republiku za nedostatečná opatření v boji proti korupci. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP