Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
8. února 2012 v 9.03 hodin
Přítomno: 175 poslanců

 

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Vážené kolegyně, vážení kolegové, členové vlády, zahajuji další jednací den 33. schůze Sněmovny. Přeji vám dobré ráno.

Prosím, abyste se všichni přihlásili samozřejmě kartami. Pan poslanec Adam má náhradní kartu číslo 9.

Mám tady omluvy z jednání Poslanecké sněmovny ze středy 8. února. Omlouvá se Lenka Andrýsová, Pavel Antonín, Jan Bauer, Michal Hašek, Jitka Chalánková, Jana Kaslová, Josef Novotný mladší, David Rath, Jaroslava Schejbalová, Jana Suchá. Omlouvají se členové vlády Tomáš Chalupa, Jan Kubice, Karolína Peake, Karel Schwarzenberg a Alexandr Vondra.

My jsme na dnešní jednání pevně zařadili tři body 58, 59 a 64. - Omlouvám se, ještě jedna omluva. Pan poslanec Jan Klán se omlouvá z dnešního dne ze zdravotních důvodů, to jsem opomněl.

Ještě jednou k programu, který nás čeká. Máme tady pevně zařazené tři body - 58, 59 a 64. Po jejich - A ještě jedna omluva. Ještě tedy omlouvám Janu Floriánovou, také na dnešní den od 9 do 13 hodin.

Po projednání tří pevně zařazených bodů budeme pokračovat dalšími body z bloku třetích čtení, kde je už splněna zákonná lhůta. Jsou to body 57, 60, 61. 62, 63, 65 a 67. Včera jsme si odhlasovali vyčlenění také jiných hodin pro třetí čtení než jenom dopoledne, takže dneska budeme moci jednat o třetích čteních také po 14. hodině.

Pan poslanec Sobotka se hlásí o slovo ještě k programu.

Prosím o klid. (Zvoní na zklidnění hlučné atmosféry.)

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Hezké ráno, kolegové, kolegyně, vážená vládo, vážený pane místopředsedo.

Dovolte mi, abych požádal o zařazení nového bodu. Jsem velmi rád, že je tady mezi námi jako zástupce vlády i pan ministr práce a sociálních věcí Drábek, protože ten bod, který bych chtěl zařadit, se týká jeho úřadu. Chtěl bych ho zařadit jako první bod po pevně zařazených bodech dnes na dnešní program schůze Poslanecké sněmovny.

Název bodu, který bych chtěl navrhnout, je Pravda o situaci na úřadech práce. Čili název tohoto bodu by byl Pravda o situaci na úřadech práce, s tím, že bych rád požádal, aby v rámci tohoto bodu vystoupil ministr práce a sociálních věcí pan Drábek a podal nám informaci o tom, co se skutečně děje na úřadech práce.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: A bylo to tedy dnes po pevně zařazených bodech.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Ano. Dovolte mi, abych tento návrh stručně odůvodnil. My jsme téměř každý den konfrontováni s tiskovými konferencemi, které pořádá pan ministr Drábek proto, aby přesvědčil veřejnost o tom, že se situace už usadila, že se nic neděje, problémy jsou vyřešené, všechny dávky jsou vyplacené, na úřadech práce panuje idylické prostředí, zaměstnanci téměř nemají do čeho píchnout, žádné krabice s formuláři nikde nejsou, informační systémy fungují perfektně. To je, stručně řečeno, obsah tiskových konferencí, které jsou organizovány. Koneckonců včera v odpoledních hodinách byla podobná tisková konference organizována i tady v Poslanecké sněmovně.

Musím říci, že bych rád využil této příležitosti také proto, že dnes odpoledne zasedá vláda a určitě by bylo dobře, aby i členové vlády slyšeli tady na půdě Poslanecké sněmovny něco více o tom, co se skutečně odehrává na úřadech práce.

My jsme přesvědčeni jako sociální demokraté, že pan Drábek celou situaci stručně řečeno lakuje narůžovo. Neříká pravdu. Dalo by se říci dokonce, že lže o situaci na úřadech práce, a to velmi systematicky. Prostě dělá všechno pro to, aby vyvrátil informace, které pronikají ze systému úřadů práce směrem k veřejnosti, i když je tam samozřejmě atmosféra strachu, i když se lidé bojí cokoliv říkat, aby nepřišli o místo, protože v době vysoké nezaměstnanosti i to místo na úřadu práce je něco, co má pro řadu lidí existenční význam a existenční smysl. Ale i v této atmosféře strachu se objevují informace, které ukazují, jaká je skutečná realita a že to, co se děje na úřadech práce, je v naprostém rozporu s tím, co říká pan ministr Drábek.

Pan ministr Drábek také uklidnil koaliční partnery. Zdá se, že ministr Drábek také uklidnil vládu, slibuje, že všechno bude v pořádku. Trošku je problém v tom, že se neustále mění termín, kdy to v tom pořádku bude. Nejprve ministr Drábek mluvil o tom, že kritický je leden a všechno se usadí v únoru. Pak se udělala dohoda se zástupci odborů, kde se říká, že se všechno usadí v dubnu. Ale je otázka, jestli to není zase jenom získávání času a odkládání řešení problému.

Musím říci, že se mi zcela náhodně dostala do rukou situační zpráva, možná část situační zprávy, z pondělí tohoto týdne. Je to informace ze 6. února, to je pondělí, a je to jakýsi monitoring problémů, které existují v rámci fungování informačního systému a aplikací informačního systému na úřadech práce. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP