(9.30 hodin)
(pokračuje Baštýř)

Zastavil bych se u bodu B, to znamená u pana poslance a spol., ostatní mi prominou, kdy tento návrh lze hlasovat pouze zčásti, kdy bod 1 a 2 pod čarou můžeme hlasovat společně a bod 2 bude patrně nehlasovatelný, protože § 1251 už je ve vládním návrhu. Je to malá chyba a myslím, že není problém to takto odhlasovat. (V sále je hluk a neklid.)

To znamená hlasovali bychom pozměňovací návrh pana Chlada a spol. - pouze bod 1 a bod 2 ve druhé části.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Zeptám se, jestli někdo namítá něco proti návrhu procedury. Asi bychom měli proceduru, jak byla přednesena, odhlasovat. Jenom požádám, abychom návrh hlasovali.

 

Pokud s ním všichni souhlasí, tak zahajuji hlasování. Kdo je pro, přijmout proceduru tak, jak byla navržena, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 133. Přihlášeno je 171, pro hlasovalo 160, proti žádný, takže procedura byla přijata.

 

A teď bych vás požádal, kdybyste tedy přednášel pozměňovací návrhy a před hlasováním se k nim vyjádřili ministr i zpravodaj.

 

Poslanec Václav Baštýř: Děkuji za slovo. Prvně budeme hlasovat bod A, to je usnesení hospodářského výboru. Moje stanovisko je kladné. (Ministr souhlasí.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 134. Přihlášeno je 173, pro hlasovalo 164, proti jediný, takže to bylo přijato. Další.

 

Poslanec Václav Baštýř: Dále bychom hlasovali pozměňovací návrh poslance Chlada a spol. - body 1 a 2. Moje stanovisko je kladné. (Ministr souhlasí.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Zahajuji hlasování. Kdo je opět pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 135. Přihlášeno je 174, pro hlasovalo 167, proti žádný, takže opět můžeme dál.

 

Poslanec Václav Baštýř: Na závěr bychom hlasovali o návrhu jako celku. Moje stanovisko je kladné. (Ministr souhlasí.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Teď budeme hlasovat hlasování o celém návrhu zákona.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, podle sněmovního tisku 518, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

Zahajuji hlasování. Kdo je tedy pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 136. Přihlášeno je 175, pro hlasovalo 144, proti žádný, takže mohu konstatovat, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Ukončuji projednávání bodu 58.

 

Dalším bodem je

59.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
/sněmovní tisk 528/ - třetí čtení

Tady by měl zpravodajem být pan poslanec Jan Bureš. Pozměňovací návrhy máme jako 528/3.

Otevírám rozpravu ve třetím čtení. (V sále je hluk!) Do rozpravy ve třetím čtení se hlásí pan poslanec Doktor, takže prosím. Ještě jsem pravděpodobně nepřečetl, že pan poslanec Doktor má kartu č. 20 a paní poslankyně Emmerová kartu č. 25. To jsem teď učinil.

Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Michal Doktor: Děkuji za udělené slovo. Já jsem váhal se svou přihláškou, protože jsem dostal informaci o tom, že má být vzata přestávka na jednání poslaneckých klubů před projednáváním právě této věci. Buď jsem informaci špatně pochopil, nebo právo bude využito jindy.

Cítím povinnost vysvětlit, proč nepodpořím návrh označený jako sněmovní tisk 528. Já jsem velmi poctivě sledoval reklamní kampaň, vysvětlovací kampaň, která se nás snažila jako řidiče edukovat a doložit nám, že billboardy, zvrácenost podél komunikací, nás jako řidiče odvádějí od pozornosti, způsobují škody a marní životy, a jdou tedy proti zdravému lidskému rozumu. Takových pokusů, jak se starat o naše soukromí, o naše zdraví, jak zasahovat do další svobody, ale také jak ovlivňovat naši odpovědnost, je tedy ve Sněmovně učiněno a opakovaně několik. Tedy ne že bych se pozastavoval speciálně nad touto věcí právě pro toto.

Snažil jsem se pohlédnout na celou věc trochu jinak, skrze ekonomickou realitu. Je období ekonomické krize. Ekonomika nemá nejlehčí období pro svůj růst a týká se to všech odvětví, tedy i odvětví reklamního trhu. Činit regulatorní opatření, rozhodnutí týkající se jakékoliv části ekonomiky v období ekonomické stagnace je tedy na pováženou. A ptám se, zda je šťastné zasahovat do reklamního trhu právě v době ekonomické krize.

Dovolím si vyslovit hypotézu, jaké budou důsledky, a ptám se, jestli zamýšlené, nebo nezamýšlené, rozhodnutí, které máme před sebou. Poslanecká sněmovna, stát zákonem zasáhne do reklamního trhu v České republice, reklamního trhu v tomto případě podél dálnic. Reklamní trh se v době ekonomické krize, kdy klesají jeho výkony, zmenší. Z logiky věci se tedy zhorší ekonomické postavení těch, kteří mají billboardy podíl dálnic, a zlepší se ekonomické postavení na trhu těch, kteří mají billboardy v místech touto regulací nezasažené. Vyslovuji tedy hypotézu, že na základě této změny zákona dojde k regulatornímu, zákonem, zákonodárným sborem vyvolanému vychýlení reklamního trhu, nastolení zjevného porušení pravidel hry, kterých využijí subjekty touto regulací nezastižené.

A protože si myslím, že tato úvaha má hlubokou vnitřní logiku, chtěl bych, aby mě předkladatel ujistil o jedné věci. Ať se ukáže, že mé tvrzení není pravda, ať mě klidně usvědčí ze lži, případně z toho, že jsem se úplně zbláznil, ale ať nalezne tu odvahu, zjistí-li, že opravdu se děje přesně to, co říkám, že byl zasažen reklamní trh, že ti, kteří mají své billboardy, které v tuto chvíli nejsou v prostoru, který je navrženou regulací zasažen, získali na trhu dominantní postavení, vychylují pravidla hry, získali konkurenční výhodu, které jiné subjekty soutěže už nikdy nemohou dostihnout, neučiní-li například to, že reklamní prostor kolem dálnic překvapivě, protože prozřely, znovu otevřou, protože v takovém případě vím, kdo bude jediný, kdo se o takový reklamní trh může znovu pokusit ucházet. Bude to ten, kdo období ekonomické krize přežil díky tomu, že mu změna zákona zajistila větší tržby, vyšší ekonomický výkon, zajistila mu tržby v době ekonomické nepohody, a v době nastupující konjunktury to bude ten, kdo může využít své zdroje pro to, aby obsadil trh, který dnes někdo likviduje.

Děkuji vám za pozornost. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP