(9.40 hodin)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Pan poslanec Bárta se přihlásil o slovo.

 

Poslanec Vít Bárta: Pozorně jsem, vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, poslouchal pana poslance Doktora. A nedovolím si zasahovat do kompetence ministra dopravy, abych - on jako předkladatel tady vysvětluje a bezesporu vysvětlí všechny okolnosti billboardů. Ale jedno mi nedá. Komentovat to, co si asi ministr nemůže dovolit komentovat. Já ano.

Jen před vstupem do této Sněmovny stálo několik andělů připomínajících deset mrtvých ročně díky billboardu. A řekněme si upřímně, že od doby hlasování o hazardu, bych řekl, tato Poslanecká sněmovna dneska napříč zažije k tématu billboardů velmi zajímavé hlasování, kdy já tvrdím, že tady hlasování napříč Sněmovnou o billboardech nebude ničím jiným než hlasováním dobře saturované reklamní lobby snažící se napříč Poslaneckou sněmovnou zablokovat návrh, který je jen cestou do Evropy. Jen cestou toho, udělat z České republiky, ráje billboardů kolem českých dálnic, zemi civilizovanou, jako jsou Německo, Rakousko, kde zdaleka tolik billboardů jako kolem českých dálnic není vidět. Jen a jen další hlasování napříč Poslaneckou sněmovnou podobné hazardu. Dávejte pozor, kdo jak bude hlasovat.

Děkuji vám za pozornost. (Potlesk z poslaneckých lavic VV.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Pan poslanec Smýkal se hlásí o slovo a pak pan poslanec Novotný.

 

Poslanec Josef Smýkal: Děkuji. Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, pane ministře, chce se mi říct "slyšeli jste slovo Boží" po vystoupení kolegy Bárty, ale musím se trošku z toho dostat, protože si myslím, že - skutečně se dívejte, jak kdo hlasuje, jak kdo myslí, jak kdo uvažuje a co je vůbec podstatou toho, co teď třeba otevřel.

Samotný zákon má v podstatě tři věci: jsou to otázka mýtného, otázka vzpomínaných reklam a otázka vážení. K mýtnému už jsem toho nahovořil hodně. Prostě jsem přesvědčen, že nejsou stanoveny všechny podmínky tak, abychom slevy na mýtném za prvé schválili tak, jak jsou předloženy v tomto zákonu, resp. výrazně to zasáhne do Státního fondu dopravní infrastruktury. Pan Bárta podepsal začátkem listopadu roku 2010 smlouvu s ČESMADem a od toho se odvíjí ta snaha slevy na mýtném atd.

K samotným reklamám. Myslím, že o tom budeme ještě hodně diskutovat. Já se dívám na tu podstatu trošinku jinak. Souhlasím s tím, že zemřelo hodně lidí na dálnicích, a určitě by tam měly být spíš reklamy, které navádějí, že tu bude benzinka, že tu bude motorest, že tu budou služby. Proti tomu by asi nikdo nebyl. Podstata je trošinku jiná. Myslím, že takto předložený zákon spíš vytváří podmínky pro to, že jedna skupina vytěsňuje druhou skupinu, a jsou tu skutečně lobby, které se mi nelíbí, a nemohu podpořit tento zákon. Ta skupina chce nahradit druhou skupinu a probíhá tu, jsem o tom hluboce přesvědčen, lobbistický boj a ekonomické zájmy. Opětovně zdůrazňuji, že tu jde o fiktivní regulace reklamních zařízení a vůbec nejde o regulaci.

Další věc. V hospodářském výboru se podařilo prosadit návrh zákona, který například umožňuje zřizování a provozování informačních a navigačních tabulí s možností umístění reklamy. Tady vůbec nepůjde o žádnou regulaci, tady se prostě vytváří další prostor a nikdo neřekl - nikdo neřekl - kolik tam může být reklamy atd. Takže si myslím, že takto předložený návrh je špatný, a já nepodpořím jeho schválení.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Tak. Teď byl na řadě pan poslanec Novotný. I když - zpravodaj může kdykoliv, to je pravda. Ale nechá... (Zpravodaj dává přednost poslanci Novotnému.) Ano.

 

Poslanec Josef Novotný st.: Dobré dopoledne, pane předsedající, vážená vládo, vážení kolegové. Já jsem s billboardy nechtěl vystupovat, protože jsem si myslel, že ta záležitost je konečně po tolika letech snažení téměř jasná, protože návrh, který tady je, je tak mírný, že mně připadá až neuvěřitelné, že i nad tímto mírným zásahem do monopolního postavení zejména jednoho provozovatele billboardů kolem dálnice se zasáhne, s jakýmsi velice dlouhým obdobím. Tento provozovatel díky vám, kteří tady sedíte už spoustu let, vydělal stovky milionů neoprávněně, neoprávněně ve smyslu nekalého konkurenčního boje s těmi, kteří u dálnice nemohli své poutače umístit. A to, proč tam byl, je korupce politická, tak jak to u nás celé ty roky funguje. Příjem státu z těchto billboardů byl 10 milionů ročně. Úplně směšná částka, když vezmete, co vynakládáme přes BESIP do bezpečnosti, a to, jak tyto billboardy odvádějí pozornost řidičů.

A když se podíváte do Německa, do Španělska nebo do civilizovaných zemí na západ, tak billboardy tam prostě nevidíte, nebo je vidíte, ve Španělsku, ve vzdálenosti půl kilometru, kilometr, někde na těch kopcích na obzoru. Jinak se u dálnic nevyskytují. A my teď chceme tuto záležitost posunout alespoň do normálu, nebo trošičku se k tomu přiblížit.

Čili mluvit o konkurenční výhodě pro ty menší, kteří nás celé ty roky upozorňovali, že oni billboardy u dálnice nemohou mít, protože je tam korupční smlouva jedné firmy, která na tom vydělala, zopakuji znovu, stovky milionů korun neoprávněně - takže když teď jim trošku přistřihneme křídla a ty jejich billboardy omezíme, tak jenom srovnáváme situaci na trhu, nikoliv že bychom zaváděli v době krize nějaký zásah do trhu.

Myslím si, že z těch, kteří budou hlasovat proti tomuto zákonu, hovoří už předvolební sliby, předvolební dohody, že na billboardech umístí velice levně své obličeje. Tak jak to tady vlastně celou tu dobu je, tato záležitost je schovaná pod jakousi ochranou někoho. Nebezpečí toho, že tím, že zrušíme této firmě tuto konkurenční výhodu, se vystavíme nějakým arbitrážím atd.

Já bych spíš se ptal na této tribuně pana ministra, kdy podá trestní oznámení na ty úředníky, kteří neoprávněně prodlužovali jako zčistajasna smlouvy, které na provozování billboardů byly, kdo vůbec tento stav zavinil. A nevycházím z údivu, že o této věci vůbec diskutujeme.

Já bych vyzval levici, spíš sociální demokracii. Já jsem se shodou náhod jako starosta Bystřice dostal cestou z Prahy k automobilu vaší kolegyně. Vaše kolegyně Noveská, poslankyně Noveská, na 107. km - vy, co jezdíte na Brno - končí svodidla a ve svahu bez svodidla na tom úseku byl billboard ze silného úhelníku, kde ona narazila a zabila se. A pro mě bylo nepředstavitelné, že se nedokázala ani Poslanecká sněmovna nad touto situací zamyslet, když se zabila jejich kolegyně na traverze, která byla dva metry bez příkopu lehce dosažitelná autem, a tu situaci nezměnila. Po křiku, který jsme v Senátu vyvolali, tak po asi deseti letech pouze firma, která billboard vlastnila, nahradila traverzu, to "íčko" 18 cm silné, příhradovou konstrukcí, takže ten billboard tam stojí dodnes. Nicméně je trošičku z deformovatelného materiálu.

Takže pro mě je to průlom a spíš bych viděl, aby se zahájilo i trestněprávní řízení s lidmi, kteří tento stav zavinili. Nikoliv abychom zde diskutovali, že zase v rámci volebních bojů a našich obličejů visících na těchto billboardech zase budeme hledat nějaké výjimky. Prostě - billboardy musí z dálnic zmizet. To prostě každý chápe. Nechápu, že se o tom tady vůbec diskutuje. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Teď se hlásí zpravodaj, pan poslanec Bureš, o slovo.

 

Poslanec Jan Bureš: Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, kolegyně a kolegové, prosím pěkně, já nevím, jestli úplně všichni jste si pečlivě přečetli předlohu zákona, jestli jste si všichni pečlivě přečetli pozměňovací návrhy, které byly předloženy. Já jsem je, samozřejmě i z titulu své funkce zpravodaje, pečlivě pročítal. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP