(9.50 hodin)
(pokračuje Bureš)

Pokud si přečtete návrh, která předkládá hospodářský výbor, tak zjistíte, že původní novela, původní návrh z dílny Ministerstva dopravy počítal s vymístěním billboardů ode všech silnic v České republice. Od silnic I. třídy, II., III., místních komunikací i dálnic. Návrh hospodářského výboru toto redukuje pouze na ty, kde stát má nejvyšší pravomoc, to znamená na dálnice a na silnice první třídy. Jestli vymístění billboardů od silnic I. tříd a od dálnic tak výrazně naruší tržní prostředí na pozici reklamního trhu, jak tady predikoval pan kolega Doktor, já osobně o tom vůbec nejsem přesvědčený. A myslím si, že i kdyby k jistému zásahu v tomto směru došlo, že je to stále vyváženo tím, že budeme mít bezpečné dálnice, na kterých se jezdí povolenou 130kilometrovou rychlostí, a budeme mít bezpečnější silnice I. třídy. Já si myslím, že to je věc, za kterou stojí hlasovat. A to je věc, se kterou si myslím, většina Sněmovny bude souhlasit. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ještě pan poslanec Kalousek. Ministr Kalousek se hlásí o slovo.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek To je v pořádku, pane předsedající, poslanec jsem taky.

Dámy a pánové, nechci zdržovat a možná se to ani nehodí od ministra financí, ale on je tady ještě jeden aspekt. Ta země nemíří jenom do Evropy, jak řekl pan poslanec Bárta, ona je taky krásná. Když jedete přes Vysočinu, kde krajina je naprosto nádherná, a na každých 50 metrech máte jeden odporný hyzdící plakát, tak je to skoro ostuda. Prostě to odstraňme, ta krajina, ta země si to taky zaslouží, abychom ji nehyzdili!

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Pan poslanec Hojda.

 

Poslanec Pavel Hojda: Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, projednáváme návrh zákona, který původně řešil otázku sjednocení otázek mýtného a vybírání mýtného a vůbec systému mýtného pro Evropskou unii, a samozřejmě se tam k tomu přiřadily další věci, které jsou problematické v provozu.

Tak jak vyplývá z diskuse a z toho, kdo co hájí, tak asi se zdá, že zřejmě jsme se dostali u billboardů do situace, kdy jde o souboj možná dvou skupin, možná více skupin o to, kdo získá prioritu na reklamním trhu okolo rychlostních silnic a dálnic. Vypadá to tak, nechci říci, že tomu tak doopravdy je, a bohužel jsem přesvědčen o tom, že to, co je navrhováno v otázce billboardů a odstraňování billboardů - a tím nezpochybňuji otázku bezpečnosti, nejenom fyzické bezpečnosti, to znamená, že některé billboardy jsou umístěny tak, že ohrožují v případě, že někdo vylítne ze silnice, má nehodu a ohrožují ho na životě, ale i to, že právě na rychlostní silnici u řidičů se stává, že odvádějí jejich pozornost, což je také při těchto rychlostech velmi nebezpečné.

To, co tady bylo řečeno, že hyzdí krajinu, tak o tom asi nikdo nebude pochybovat. Ale je zapotřebí zdůraznit: je to velký kšeft. A jestli v návrhu jsou připraveny takové kroky, které zpochybňují ne zákonnost, ale zpochybňují to, že pokud někdo investoval investice do tohoto trhu, bylo mu umožněno, aby si postavil reklamní zařízení, a teď tyto investice se budou tzv. jakoby likvidovat, tak hrozí - neříkám, že to je úplně jisté, ale hrozí, že jedna nebo druhá skupina se bude soudit se státem o únik investic. A tady mám největší obavy z následné škody.

Pan ministr dopravy na hospodářském výboru přesvědčoval, že to nehrozí, že má právní rozbory. Já osobně se domnívám, že tam určitá hrozba je. A pak je tady ještě, jak už jsem říkal, určitá hrozba souboje několika skupin o získání převahy na reklamním trhu. A já nebudu doporučovat našemu klubu, aby se tohoto souboje zúčastňoval. Čili nebudeme podporovat změny, které se týkají billboardů, do té doby, pokud doopravdy nebudeme naprosto přesvědčeni, že se jedná jenom o odstranění bezpečnostního rizika.

Je tady ale ještě další věc týkající se stromů. Všichni víme, že v dopravě stejně jako billboardy jsou velmi nebezpečné stromy, zejména ty, které jednak už historicky blízko komunikací jsou bezpečnostní hrozbou, ale jsou samozřejmě i porosty, které v průběhu svého rozvoje způsobují nebezpečné situace, a mnohdy je zapotřebí zasahovat poměrně rychle. Víme, že i v televizi několikrát byly ukazovány snímky, kdy porosty zakrývaly dopravní značky, kdy porosty svým vývojem způsobovaly vyloženě dopravní riziko, a úřady se chovají bohužel v těchto případech, kdy je zapotřebí zasahovat velmi rychle, chovají se tak, že v podstatě nechávají tak dlouhé lhůty, že riziko nelze bezprostředně odstranit.

Zajímavé je, že v těchto případech se zvedá v České republice obrovská vlna těch, kteří chtějí stromy chránit. Já samozřejmě jsem taky přítelem stromů, tak jako mnozí další politici, ale je zapotřebí doopravdy zvážit, zdali je přednější lidský život a lidské zdraví, anebo konkrétní porost, který toto zdraví ohrožuje a který je nahraditelný, ten porost. Vůbec by se asi nebránil nikdo tomu, kdyby řekl, porazíte jeden strom u silnice a vysadíte deset dalších. Ale někde, kde to je samozřejmě bezpečné. Třeba ve vzdálenosti 20, 30 metrů, pokud samozřejmě ta možnost je. Anebo na prostorách, které jsou k tomu vyhrazené. Takže tato situace je řešitelná a tady nechám náš klub pro volné hlasování, protože se domnívám, že se každý musí rozhodnout podle svého přesvědčení, jestli je přednější lidské zdraví, život, anebo konkrétní porost, který doopravdy toto zdraví ohrožuje.

Tak to by bylo jenom k tomuto. Podal jsem pozměňovací návrh, který se týká úhrady nákladů, o které přijde Státní fond dopravní infrastruktury v důsledku snížení mýtného pro ty, kteří využívají rychlostní silnice a dálnice v daleko větší míře, zejména tedy podnikatelé, kteří platí mýtné. Podal jsem návrh, aby tyto náklady byly uhrazeny z fondu životního prostředí. Já si na tom návrhu stojím, protože se domnívám, pokud se používají rychlostní silnice a dálnice namísto obyčejných silnic, tak je to určitě příznivější pro životní prostředí, než když se potom používají silnice I. třídy, II. třídy a jezdí se přes obce. Takže to si myslím, že ten, kdo má zájem na tom, aby se dále nesnižovaly razantně prostředky ve Státním fondu životního prostředí, tak tento návrh podpoří. A děkuji těm, kdo tento návrh podpoří. Všechno, děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Teď tady mám sérii přihlášek. Pan poslanec Doktor, Smýkal, pan poslanec Boris Šťastný. A takhle to šlo v pořadí. Pan poslanec Doktor se hlásil jako první z té série.

 

Poslanec Michal Doktor: Pozorně jsem naslouchal panu ministru financí. Pan ministr financí je vyhlášený krajinný gurmán. O jeho motivaci v této věci vůbec nebudu spekulovat ani se jí věnovat v hlubším detailu.

Ale přece jenom mě zasáhla slova namířená z úst pana předsedy poslaneckého klubu Věcí veřejných. On se pokusil Sněmovnu zpracovávat syndromem spasitele, který všechny z vás, kteří budete hlasovat pro, učiní osvobozeny tím, že jste zachránili lidské životy podél dálnic nebo na dálnicích. O to se tady naposledy pokoušel pan ministr dopravy Šimonovský. Jím prosazené změny v předmětných zákonech tedy fungovaly velmi, velmi prapodivně. A prosím, aby mě tím, prostřednictvím předsedajícího, aby mě něčím takovým pan poslanec Bárta netrápil a nemučil. Protože stejnou, ne-li horší roli za volanty, kterou on tady spojuje s funkcí billboardů a odvádění naší pozornosti coby řidičů od vedení vozidla a odpovědnosti za jeho provoz, způsobují telefony, svačiny, cigarety, přelaďování rádia, hovory s posádkou, útočící tchyně či maminka, to všechno jsou podněty odvádějící řidiče od soustředění za volantem, a myslím, že billboardy stejně tak jistě obnažená slečna v křižovatce s hezkýma dlouhýma nohama - to všechno jsou situace, kdy řidič zjevně se nevěnuje řízení. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP