(10.20 hodin)
(pokračuje Doktor)

Tím, pane ministře, neříkám, že budete rozhodovat jako podjatý člověk. Ale myslím si, že ten trh má být pro všechny stejně přístupný. A tahle ta změna je prostě šitá někomu na míru. To to ve mně vyvolává. Takové skutky a právě proto, že je to dělané v době ekonomické krize - kdyby byla obecná konjunktura ekonomická, kdyby všichni konkurenti na trhu měli stejné možnosti soutěžit tento prostor, tak bych tomu věřil. Takto tomu nemohu věřit ani náhodou.

A dodatek poslední. Ponechám bez komentáře spíše proto, že to považuji za nevhodné, a nikdo lépe nežli autor těch slov to nemůže vyjádřit sám a nechat to působit sám na lidi a posluchače, abych komentoval jakkoliv dále slova pana poslance Bárty týkající se vlivu peněz, vztahu peněz na lidské osudy a životy. Takový příměr na podporu této věci, která bude hlasována, z jeho úst mi připadá naprosto nepatřičná a neslýchaná.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Mám tady ještě další faktické - pan poslanec Viktor Paggio a paní poslankyně Kateřina Konečná, kteří ještě nedostali slovo. Takže prosím.

 

Poslanec Viktor Paggio: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já si pana kolegy Doktora velmi vážím v osobním vztahu, ale dovolím si s ním ostře nesouhlasit. Lidský život a lidské zdraví je přece více než volný trh. A když tu pan kolega Doktor vyjmenovával celou řadu aktivit, které my můžeme dělat za volantem, tak si dovolím podotknout, že mnohé z nich už jsou zakázané, například telefonování. A je pro to dobrý důvod.

Já bych do toho vnesl ale ještě jeden rozměr. Tady jde přece o otázku svobodné vůle. Jde o mou svobodnou vůli, zdali budu telefonovat, jíst bagetu, kouřit nebo budu hrát tetris. To já jsem si zvolil. Ale ve chvíli, když je kousek od dálnice billboard s tou již zmíněnou pěknou dlouhonohou slečnou, tak si prostě nemůžu pomoct a já se podívám. (Veselí a potlesk v sále.) A nejsem sám. A když pojede po té dálnici zahrádkář ve své škodě 120, tak se prostě podívá na billboard, kde je zlevněná sekačka. Každý máme to své. Experti na marketing a týmy grafiků pracují na tom, abychom se podívali, a jsou v tom velmi úspěšní. A ta jedna vteřina pozornosti, kterou od nás získají, ta jedna vteřina, to je padesát nebo šedesát ujetých metrů. A těch padesát nebo šedesát ujetých metrů často představuje rozdíl mezi životem a smrtí. A právě proto ty billboardy k dálnici nepatří.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Paní poslankyně Kateřina Konečná - já dodržuji faktické, a pan poslanec Škarka.

 

Poslankyně Kateřina Konečná: Děkuji. Kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych se od toho, jak nás pan kolega Paggio zaujal tím, na co se dívá, vrátila ještě k tomu kácení dřevin, které je tady také hodně omíláno v souvislosti s tímto zákonem. Já si totiž myslím, a to bych byla ráda, abychom si tady uvědomili všichni, že zákony se mají měnit, pokud nefungují. A to rozhodně není případ novelizace zákona 114 v tomto zákoně. To, proč Ministerstvo dopravy přišlo s touto novelizací, bylo i pro nás na výboru záhadou, protože to prostě neumělo odůvodnit. My tady budeme prostě měnit zákon kvůli jedné jediné věci, a to abychom zjednodušili práci silničním a drážním úřadům.

Já bych vás ráda ubezpečila v tom - já vím, že s tím souhlasíte, ale je evidentní, že někteří kolegové to nepochopili, pane ministře. Já bych jim to ráda vysvětlila, protože já bych nerada, abychom jenom proto, když máme nástroje v zákoně, které řeší havarijní stav, které jsou schopny pokrýt situaci, která se dneska na silnicích děje ve chvíli, kdy ten strom je nebezpečný, tak abychom jenom proto připouštěli jakoukoliv debatu nad tím, že začneme hromadně kácet a že budeme ulehčovat práci úřadům a práci úředníkům, kteří dneska tu svoji práci nevykonávají dobře.

Děkuji. (Potlesk zleva.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Pan poslanec Škárka, pak pan poslanec Mencl.

 

Poslanec Jaroslav Škárka: Děkuji za slovo. Dobrý den, dámy a pánové. Já tady po některých srdceryvných projevech, zvláště pana citlivého Bárty a pana Paggia, musím říct na konec asi dvě věty. Samozřejmě v tomhle tom návrhu nejde o to, aby se zachránily lidské životy, ale jde o to, aby se přinesly peníze některým kamarádům a přátelům Věcí veřejných a pana Bárty. To je zřejmé a to je evidentní. Takže tenhle ten návrh je jenom s tímhle tím účelem. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Pan poslanec Mencl je dalším přihlášeným.

 

Poslanec Václav Mencl: Děkuji za slovo. Chtěl bych se pozastavit nad návrhem pana poslance Hojdy, který výpadek z příjmů mýtného navrhuje vybrat ze Státního fondu životního prostředí. Já nevím, jestli to je nějaká pomsta nebo vendeta nebo co to má znamenat, nemá to vůbec žádnou logiku. Chtěl bych tedy ale říci, že tento výpadek, který může dosahovat výše až 1,5 miliardy - já si nemyslím, že to je výpadek, myslím si, že to je v zásadě sleva, jestli jsem dobře pochopil úmysly kolegů - ale to prosím nebere Státnímu fondu životního prostředí, to bere prostě těm, kterým Státní fond životního prostředí přispívá ve výši 5 %, a dotuje tím projekty z evropských peněz. Jsou to tedy především obce, které o ty peníze přijdou, protože jsou to prostě příspěvky na kanalizace, čistírny, odpadové hospodářství obcí a mnohé jiné rozumné účely.

Takže bych vás chtěl velmi požádat, abyste tento návrh nepodpořili, protože skutečně je to z těch 3,5 miliardy, které Státní fond životního prostředí má jako příjmy, a jestli vypadne 1,5 miliardy, tak je to velmi citelné. Jako předseda Rady Státního fondu životního prostředí bych vás chtěl požádat, abyste, prosím, tento návrh nepodpořili, protože to berete skutečně obcím a dalším veřejnoprávním subjektům. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Prosím, pan poslanec Hojda chce ještě reagovat.

 

Poslanec Pavel Hojda: Děkuji. V reakci na pana kolegu Mencla. Nejedná se o 1,5 miliardy. V zákoně je stanoveno, že by se mělo jednat maximálně o 350 milionů za rok a je to omezeno. To jenom k tomuhle.

Jinak ten důvod, proč jsem dával - kdo více jezdí, více opotřebovává. A protože chceme, aby co nejvíce nákladních vozidel, ti, kteří platí mýto, jezdilo po rychlostních silnicích, a bohužel se tam dostala otázka té dohody slevy na mýtném, tak jsem vycházel z té - a už jsem to říkal při zdůvodňování návrhu - vycházel jsem z té logiky, že ten, kdo používá rychlostní silnice a dálnice, nepoužívá silnice první třídy, nepoužívá silnice druhé třídy, nejezdí přes obce, a tím šetří životní prostředí.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Pan poslanec Koskuba se hlásí.

 

Poslanec Jiří Koskuba: Děkuji. Pane místopředsedo, vládo, dámy a pánové, nemívám ve zvyku hovořit k něčemu, čemu tak příliš odborně nerozumím, nicméně mi to nedá.

Zazněla tu spousta věcí, která se mě dotýká. Mám zde zvednout ruku pro zákon, kde se očividně potkávají alespoň tři věci. Jednak tam je o tom mýtném - budiž, to je věcí našich dopravců, kteří ke všemu platí čím dál větší cenu za pohonné hmoty, a tato Sněmovna nebyla z jistých důvodů ochotna snížit spotřební daň, tak se to bude kompenzovat jinak. To je ovšem věcí ekonomů a to mohu pozorovat.

Pak se zde hovoří o stromořadích a stromech. Zazněla tu spousta moudrého. Nicméně, dámy a pánové, já se přiznám - ano, řidič, nezvládne-li stav vozovky, řízení vozidla, může nárazem do stromu zahynout. Stejně tak může zahynout nárazem do budov postavených těsně vedle komunikace. Stejně tak může narazit do veřejného osvětlení a tak bych mohl pokračovat.

Já přes ujišťování pana ministra životního prostředí stále váhám, zdali zvednu ruku pro tento zákon kvůli té možnosti kácet nikoliv stromořadí, ale stromy. Protože nevím, jestli vy jste si toho všimli - většina z vás přece nemá osobního řidiče, ale pro mě jízda v horkých letních dnech stromořadím a v zimních měsících stromořadím není ničím nepříjemným, i když samozřejmě jsem si plně vědom toho, že vyjedu-li z jistých důvodů mimo vozovku, může dojít ke kalamitě. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP