(10.50 hodin)
(pokračuje Dobeš)

Já si myslím, že co se týče krajinotvorby této země a řekněme určitého cirkusu kolem našich dálnic, také bylo zmíněno hodně. Jsme jednou z posledních zemí, kde je umožněno, aby tolik reklamních ploch bylo kolem dálničních a rychlostních komunikací. Pprosím, abychom se v této věci vydali tím lepším směrem, aby nám to umožnilo tyto plochy odstranit.

Já všem děkuji a prosím o podporu této novely zákona. (Potlesk poslanců VV.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Nevím, jestli chce ještě vystoupit zpravodaj. Už mluvil během rozpravy, takže v tom případě se hlásí o slovo poslanec Jeroným Tejc.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Vážené kolegyně a kolegové, já bych si dovolil, protože debata byla zajímavá, požádat o hodinovou přestávku na jednání klubu sociální demokracie s tím, že si dovoluji požádat své kolegy, abychom se sešli s laskavým svolením předsedy klubu ODS ve Státních aktech, abychom neztráceli čas přechodem do další budovy. Takže na jednu hodinu, je-li to možné, ještě právě před hlasováním o vrácení návrhu zákona do druhého čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Dobře, vyhlašuji tedy pauzu do 11.50 hodin. V 11.50 bude jednání pokračovat.

 

(Jednání přerušeno v 10.51 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP