(Jednání pokračovalo v 11.52 hodin.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Tak, dámy a pánové, vážení kolegové, jedenáct hodin padesát minut již bylo, takže ta pauza, kterou jsem vyhlásil, skončila.

Já tady ještě přečtu omluvu, kterou jsem obdržel od ministra Hegera z odpoledního jednání 33. schůze Sněmovny, 8. února. Pak je tady ještě omluva pana poslance Fuksy po čtrnácté hodině dnes a také je tu omluva pana ministra Pospíšila, který se omlouvá dnes od jedenácté hodiny ze schůze.

Tak. A budeme tedy pokračovat. Tady vlastně zazněla už závěrečná slova a my bychom měli přikročit k tomu, aby nám zpravodaj oznámil postup při hlasování, a pak eventuálně pozměňovací návrh.

Takže já poprosím zpravodaje...

Já jsem tedy - omlouvám se - ale zanedbal jednu věc. On tady zazněl návrh pana poslance Smýkala na opakování druhého čtení a to je věc, kterou bychom měli hlasovat předtím, než bych vás požádal o tu proceduru. (Zpravodaj posl. Bureš sděluje mimo mikrofon, že to chtěl učinit.) A vy jste to chtěl učinit, ano.

Dobře, takže já tedy zagonguji ještě na všechny poslance.

První asi bude, že vás požádám o odhlášení, odhlásím vás tedy všechny. Poprosím vás, abyste se všichni znovu přihlásili.

Tady byl v průběhu rozpravy podán návrh na opakování druhého čtení a to je návrh, který bychom tedy hlasovali nejdříve, a teprve podle výsledku bychom pak se zabývali tím dalším.

 

Takže budeme tedy hlasovat o návrhu na opakování druhého čtení, vrácení návrhu do opakovaného druhého čtení, to je tedy věc, kterou budeme hlasovat jako první.

Zahajuji hlasování, kdo je pro vrátit tento návrh do druhého čtení, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 137, přihlášeno 169, pro hlasovalo 75, proti 86. To bylo tedy zamítnuto.

 

Můžeme tedy být seznámeni s tím, jak bude probíhat další hlasování. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Jan Bureš: Děkuji, pane místopředsedo. Vážená vládo, kolegyně, kolegové, navrhuji hlasovat po bodech, přitom navrhuji spojit do jednoho hlasování všechny body jednotlivých pozměňovacích návrhů, které spolu věcně souvisejí. Týká se to především návrhů hospodářského výboru.

Tam, kde je proti usnesení hospodářského výboru předložen pozměňovací návrh z druhého čtení, navrhuji napřed hlasovat o pozměňovacím návrhu z druhého čtení, a teprve pak v případě neschválení hlasovat o příslušné části usnesení hospodářského výboru.

Jako první by se tedy hlasovalo o návrhu výboru pro životní prostředí jako o celku, jsou to pozměňovací návrhy pod bodem A.

Poté by bylo druhé hlasování o pozměňovacích návrzích, které předložil pan kolega Smýkal pod písmenem C1.

Třetí hlasování - ještě, pardon, chtěl jsem vás upozornit, že pokud bude vyhověno, tak jsou body D, F a B1 až 7 a B37 nehlasovatelné. Nebude-li tento bod C1 přijat, můžeme hlasovat o těch bodech D, F, B1 až 7 a B37.

Třetí hlasování by bylo hlasování o pozměňovacích návrzích kolegy Smýkala pod písmenem C2. V případě jejich schválení je nehlasovatelné písmeno E a současně je nehlasovatelná druhá část věty v bodu B4 v pozměňovacím návrhu hospodářského výboru ke změnám zákona o Státním fondu dopravní infrastruktury, a to od slova "s výjimkou".

Poté by bylo hlasování číslo 4, případně o pozměňovacích návrzích pana kolegy Plachého pod písmenem D.

Poté bychom hlasovali o pozměňovacích návrzích kolegy Humla uvedených pod písmenem E - pardon, kolegy Hojdy pod písmenem E.

Poté by bylo šesté hlasování o pozměňovacích návrzích kolegy Humla pod písmenem F. Pokud budou tyto pozměňovací návrhy schváleny, je nehlasovatelný bod B37 z pozměňovacího návrhu hospodářského výboru.

Potom by bylo sedmé hlasování, to jsou návrhy hospodářského výboru pod písmeny B1 až 7 a B37.

Potom by bylo osmé hlasování - návrhy hospodářského výboru pod písmeny B8 až 36 a body 1 až 4 ze zákona o Státním fondu dopravní infrastruktury.

Deváté hlasování by bylo potom o zákonu jako o celku.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ptám se, jestli někdo zpochybňuje tuto proceduru nebo má k ní výhrady. Prosím, pan poslanec Hojda.

 

Poslanec Pavel Hojda: Já bych požádal u sedmého hlasování o bodu B1 až 7, aby se zvlášť hlasovaly body B1, 3 a 7, a potom v celku mohou být ty ostatní z toho 1 až 7. Čili B1, 3 a 7 hlasovat každý zvlášť.

(Posl. Hojda se vrátil k řečništi a doplnil.) Opravuji se - B1, 3 a 7 najednou a potom ostatní najednou.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Je možné, aby s tím zpravodaj souhlasil?

 

Poslanec Jan Bureš: Já bych si s tím dovolil, pane místopředsedo, nesouhlasit.***
Přihlásit/registrovat se do ISP