(12.00 hodin)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Je možné, abychom se v tom zorientovali? Protože pak bychom to museli hlasovat a rozhodnout. Ale jaký je důvod toho nesouhlasu, abychom věděli, ke komu se přiklonit?

 

Poslanec Jan Bureš: Nevěděl jsem, aspoň jsem neslyšel od pana kolegy Hojdy, z jakého důvodu navrhuje toto rozdělení. Jenom tím rychlým náhledem do předloženého materiálu jsem pochopil - ale to je na pana kolegu Hojdu, aby mě když tak opravil -, že se jedná o informační a navigační systém zřejmě.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Dobře. Pokud se nedohodnete, tak to budeme muset hlasovat a v tom případě bych rád, kdyby se to zdůvodnilo, abychom věděli, o čem a proč hlasujeme.

 

Poslanec Pavel Hojda: B1, 3 a 7 se týkají právě billboardů. Tam je i protinávrh pana kolegy Humla, který se mi zdá daleko příznivější. Já budu doporučovat a doporučoval jsem našemu klubu, aby tyto body neschválil. Jinak s ostatními nemáme takový problém. Proto doporučuji takto je vyčlenit.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: A vy tedy s tím budete, nebo nebudete moci souhlasit?

 

Poslanec Jan Bureš: Ono se těch billboardů, jak říkal pan kolega Hojda, týkají právě body B1 až 7 a B37, které jsem v té proceduře navrhl hlasovat zvlášť. To je celý ten balík v pozměňujících návrzích hospodářského výboru, který se právě týká billboardů. Proto jsem ho navrhl hlasovat zvlášť. Pokud z toho vytrhneme jedna, tři a sedm, tak nám tam pak zůstane v případě, že tento návrh projde a ostatní návrhy neprojdou, pouze dílčí část. Domnívám se, že potom ten zákon bude celkově zmatečný.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Vy přesto trváte na tom, aby se o vašem návrhu hlasovalo? Dobře.

V tom případě bychom asi postupovali tak, že bychom nejdřív hlasovali o návrhu, který podal pan poslanec Hojda. Pak bychom hlasovali o proceduře - projde, neprojde, a podle toho budeme pokračovat. Souhlasíte s tím? Můžeme takto?

 

Takže nejdřív pozměňující návrh pana poslance Hojdy na proceduru budeme hlasovat jako první.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, podpořit názor pana poslance Hojdy a jeho návrh, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 138. Přihlášeno 172, pro hlasovalo 54, proti 76. Tento návrh byl zamítnut.

 

Myslím, že žádný další protinávrh k proceduře už není. V tom případě bychom hlasovali o proceduře tak, jak byla navržena zpravodajem panem poslancem Burešem.

 

Budeme zvlášť nyní hlasovat proceduru tak, jak byla navržena.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, přijmout ji tak, jak byla přednesena, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 139. Přihlášeno je 173, pro hlasovalo 138, proti 6. Návrh byl přijat. Proceduru máme schválenou.

 

Můžeme nyní postupovat tak, že vy vždycky přednesete pozměňovací návrh, já budu chtít vaše názory a pak budeme hlasovat. Takže můžeme začít.

 

Poslanec Jan Bureš: Děkuji. Jako první bychom tedy hlasovali o návrhu výboru pro životní prostředí jako o celku. Jsou to pozměňovací návrhy pod bodem A. Stanovisko zpravodaje je souhlas. (Ministr: Souhlas.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 140. Přihlášeno je 173, pro hlasovalo 171, proti žádný. To bylo přijato. Prosím dál.

 

Poslanec Jan Bureš: Děkuji. Druhé hlasování by bylo o pozměňovacích návrzích pana kolegy Smýkala uvedených pod písmenem C1. Stanovisko zpravodaje je nesouhlas. (Ministr: Nesouhlas.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko, zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 141. Přihlášených je 172, pro hlasovalo 76, proti 92, takže to bylo zamítnuto. Dále.

 

Poslanec Jan Bureš: Děkuji. Třetí hlasování by bylo o pozměňovacích návrzích pana kolegy Smýkala pod bodem C2. Stanovisko zpravodaje je nesouhlas. (Ministr: Nesouhlas.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko, zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 142. Přihlášeno 173, pro hlasovalo 75, proti 92. To bylo také zamítnuto.

 

Poslanec Jan Bureš: Děkuji. Čtvrté hlasování by bylo hlasování o pozměňovacích návrzích pana kolegy Plachého uvedených pod bodem D. Stanovisko zpravodaje je neutrální. (Ministr: Nesouhlas.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 143. Přihlášeno 173, pro hlasovalo 143, proti 19. To bylo přijato.

 

Poslanec Jan Bureš: Děkuji. Páté hlasování by bylo hlasování o pozměňovacích návrzích pana kolegy Hojdy uvedených pod písmenem E. Stanovisko zpravodaje je nesouhlas. (Ministr: Nesouhlas.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 144. Přihlášeno 173, pro hlasovalo 26, proti 110. To bylo zamítnuto. Prosím dál.

 

Poslanec Jan Bureš: Děkuji. Šesté hlasování by bylo o pozměňovacích návrzích pana kolegy Humla uvedených pod písmenem F. Stanovisko zpravodaje je nesouhlas. (Ministr: Nesouhlas.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko, zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 145. Přihlášeno je 173, pro hlasovalo 77, proti 93, takže to bylo zamítnuto.

 

Poslanec Jan Bureš: Děkuji. V sedmém hlasování se vypořádáme s pozměňujícími návrhy hospodářského výboru pod body B1 až B7 a B37, které se týkají billboardů. Stanovisko zpravodaje je souhlas. (Ministr: Souhlas.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 146. Přihlášeno je 172, pro hlasovalo 42, proti 94. To bylo zamítnuto.

 

Poslanec Jan Bureš: Děkuji. Osmé hlasování by bylo o pozměňovacích návrzích hospodářského výboru pod písmeny B8 až 36 a body 1 až 4 ze zákona o Státním fondu dopravní infrastruktury. Stanovisko zpravodaje je souhlas. (Ministr: Souhlas.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 147. Přihlášeno 173, pro hlasovalo 120, proti 43. To bylo přijato.

 

Poslanec Jan Bureš: Tím jsme se, pane místopředsedo, vypořádali se všemi pozměňujícími návrhy a teď bychom měli hlasovat o zákonu jako o celku. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP