(12.20 hodin)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: To byl příspěvek do rozpravy ve třetím čtení. Ptám se, kdo další vystoupí. Nemáme žádné přihlášky do rozpravy. Zdá se, že ne, tak zřejmě rozpravu můžeme ukončit a budeme hlasovat. Já důkladně zazvoním a poprosím pomalu paní poslankyni zpravodajku, jestli tam má nějaký pozměňovací návrh, aby nám řekla, jak hlasovat.

 

Poslankyně Ivana Weberová: Děkuji za slovo. Já tady mám pouze jeden pozměňovací návrh, je to návrh ústavněprávního výboru a řeší vlastně odsunutí účinnosti na den 1. ledna 2013. Je to z důvodu těch nutných legislativních změn, zejména v trestním řádu. Jinak návrh na zamítnutí zákona nebyl podán, takže procedura bude velice jednoduchá. Nejprve odhlasujeme pozměňovací návrh a pak bychom hlasovali o návrhu zákona jako celku.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Vážení kolegové, tady se jedná o ústavní zákon, to znamená, budeme potřebovat 120 hlasů. Proto si dovolím gongovat trochu déle, abychom skutečně získali potřebný počet. Potom vás také odhlásím. Jenom upozorňuji na to, že teď potřebujeme 120 hlasů. U pozměňováků ne, ale až u toho hlasování. V závěrečném hlasování bych byl rád, kdyby tady byli poslanci v maximální míře. Já vás všechny odhlašuji a žádám všechny do sálu. Děkuji.

Teď bychom šli na hlasování pozměňovacího návrhu. Ještě se hlásí paní poslankyně.

 

Poslankyně Jana Drastichová: Požádala bych jménem poslaneckého klubu Věcí veřejných na 10 minut přestávku. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Vyhlašuji přestávku 10 minut pro klub Věcí veřejných. Ve 12.32 hodin budeme pokračovat.

 

(Jednání přerušeno ve 12.22 hodin.)***
Přihlásit/registrovat se do ISP