(Jednání pokračovalo ve 12.32 hodin.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Vážení kolegové, je 12 hodin 32 minut, takže přestávka, kterou jsem vyhlásil, vypršela. Už zase gonguji na poslance, protože zase platí, co jsem říkal - že na závěrečné hlasování budeme potřebovat 120 hlasů. Znovu vás tedy všechny svolávám do sněmovní síně. Prosím, abyste všichni zasedli na svých místech.

Budeme postupovat tak, jak už navrhla zpravodajka paní poslankyně Weberová, totiž že budeme nejdřív hlasovat prostou většinou o onom pozměňovacím návrhu a pak budeme hlasovat o celém návrhu zákona. Doufám, že jsou všichni zde.

Ještě jednou vás poprosím, abyste ještě jednou zmínila ten dotyčný pozměňovací návrh a řekla znovu stanovisko, stejně jako předkladatelka.

 

Poslankyně Ivana Weberová: Ano. Je to tedy pozměňovací návrh, jediný pozměňovací návrh, pod písmenem A. A stanovisko je kladné.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Prosím, paní navrhovatelka. (Navrhovatelka souhlasí.)

 

Takže hlasujeme o pozměňovacím návrhu.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro přijmout ho, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování číslo 149, přihlášeno 164, pro hlasovalo 158, proti žádný, takže pozměňovací návrh byl přijat.

 

A my můžeme nyní hlasovat o celém návrhu zákona. Souhlasíte, paní poslankyně? Je to tak, že ano? (Ano, je to tak.) Přikročíme tedy k hlasování o celku. Už je nastaveno 120.

 

Přednesu návrh usnesení. Slyšte: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem poslanců Kateřiny Klasnové, Miroslavy Němcové, Vlasty Parkanové, Lubomíra Zaorálka, Zbyňka Stanjury, Petra Gazdíka, Bohuslava Sobotky, Víta Bárty a Pavla Kováčika na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů, podle sněmovního tisku 469, ve znění schváleného pozměňovacího návrhu."

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 150, přihlášeno je 161, pro hlasovalo 156, proti žádný. Konstatuji tedy, že s návrhem tohoto ústavního zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji tedy předkladatelům. (Silný potlesk napříč politickým spektrem.)

Pan poslanec Kováčik má slovo.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Pane předsedající, paní a pánové, jenom krátce, nezdržím vás dlouho. Rád bych, aby v této souvislosti, v okamžiku, kdy Poslanecká sněmovna poprvé rozhodla o takovémto kroku - i když nejsme někteří z nás, jak bylo vidět na hlasování, úplně přesvědčeni o jeho správnosti, protože i v této době může být opoziční nepohodlný poslanec posléze za svoji aktivitu nějakým způsobem trestán, případně popotahován nebo mu znepříjemňován život, přesto jsme tento návrh podpořili - rád bych, aby v této souvislosti také neznělo do budoucna něco, čeho jsme tady občas svědky - že jen jedna politická strana zajistila, že se tady něco stalo.

Jsme tam podepsáni všichni, všichni předsedové poslaneckých klubů, všechny politické strany. I když se v tom procesu přípravy mým uším doneslo, že někteří kolegové měli obrovský problém připodepsat se na nějaký návrh právě se mnou. Já chci v této chvíli poděkovat těm, kteří se navzdory zákazům podepisovat cokoliv s komunisty, se mnou pod tento návrh také podepsali. Je to tedy dílo nás všech, jenom všichni poslanci, všechny politické strany, pro něco mohli hlasovat. Nejde tedy o zásluhu pouze jedné politické strany. Děkuji. (Potlesk zleva.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Tak a můžeme přejít k dalšímu bodu programu. Tím je bod

57.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb.,
o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském
podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 470/ - třetí čtení

Prosím pana ministra Petra Bendla a poslance Ladislava Skopala. Pozměňovací návrhy máme jako 470/4.

Otevírám rozpravu, do které přihlášky nevidím. Přihlášky do rozpravy v třetím čtení nejsou. Můžeme tedy zřejmě rozpravu ukončit. Asi ano, ukončit.

Budeme hlasovat o pozměňovacích návrzích. Poprosím tedy zpravodaje, aby nám řekl, co nás tady čeká.

 

Poslanec Ladislav Skopal: Děkuji, pane předsedající. Vážené poslankyně, vážení poslanci, dle tisku 470/4 bychom měli nejdříve tři hlasování, což je A o pozměňovacím návrhu zemědělského výboru, B o pozměňováku pana poslance Františka Dědiče a C o pozměňovacím návrhu paní poslankyně Weberové. A nakonec bychom hlasovali o zákonu jako o celku. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP