(12.40 hodin)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Zpochybňuje někdo tady tento návrh procedury, který přednesl pan poslanec Skopal? Není tomu tak. Takže můžeme zřejmě pokračovat. Požádám vás, abyste říkali pozměňováky a stanoviska k nim. Jen zagonguji, aby všichni věděli, že hlasujeme na svých místech.

Takže můžeme se do toho zřejmě pustit. Takže prosím.

 

Poslanec Ladislav Skopal: Nejdříve bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu pod bodem A. Je to pozměňovací návrh zemědělského výboru. Doporučuji. (Ministr Bendl: Doporučuji.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 151. Přihlášeno 172, pro hlasovalo 163, proti žádný, takže to bylo přijato. Prosím dále.

 

Poslanec Ladislav Skopal: Dále bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu pod písmenem B pana poslance Dědiče. Doporučuji. (Ministr Bendl: Neutrální.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 152. Přihlášeno 172, pro hlasovalo 160, proti žádný. To bylo taky přijato.

 

Poslanec Ladislav Skopal: Dále bychom hlasovali o pozměňovacím návrhu C paní poslankyně Weberové. Nedoporučuji. (Ministr Bendl: Neutrální stanovisko.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Dobře, takže zahajuji hlasování. Kdo je pro stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 153. Přihlášeno 172, pro hlasovalo 25, proti 89, takže to bylo zamítnuto.

 

Poslanec Ladislav Skopal: Dále bychom hlasovali o novelizaci návrhu zákona jako o celku.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Už jenom celek tedy. Takže pokud jsme nic nevynechali a je to všechno, tak můžeme hlasovat celý návrh.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů podle sněmovního tisku 470, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

Zahajuji hlasování. Kdo je pro tento text, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování číslo 154 přihlášeno 173 poslanců, pro hlasovalo 165, proti žádný. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Další návrh je návrh bodu číslo

60.
Návrh poslanců Václava Cempírka a Jany Kaslové na vydání zákona,
kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních
komunikacích ("zákon o silničním provozu") a o změnách některých
dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 463/ - třetí čtení

Prosím, aby poslanec Václav Cempírek a zpravodaj Václav Baštýř zasedli jako předkladatelé. Pozměňovací návrhy máme jako tisk 463/4.

Otevírám rozpravu k tomuto třetímu čtení. Hlásí se do ní někdo? Nemáme přihlášky ani zde ani zde. Nejsou, takže můžeme rozpravu rovnou ukončit a požádám zpravodaje, aby nám řekl, jak budeme hlasovat. Akorát by se Sněmovna měla trochu utišit. (Zvoní zvoncem.)

 

Poslanec Václav Baštýř: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, přednesu návrh na postup hlasování k zákonu o provozu pozemních komunikací, tisk 463. Usnesení hospodářského výboru doporučuje tento zákon schválit v předloženém znění. Stejně tak výbor pro zdravotnictví doporučuje schválit v předloženém znění. A máme tady k tomuto znění tři pozměňovací návrhy. Jsou to pozměňovací návrhy pana poslance Béma a Svobody pod písmenem A, pod písmenem B pana poslance Petrů a pod písmenem C pana poslance Cempírka. Navrhuji hlasovat postupně pod body A, B, C a pak hlasovat o zákonu jako o celku.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Má někdo jiný názor na to, jakým způsobem to hlasovat? (Probíhá krátká debata u řečnického pultíku.) Tak je tam problém, nebo ne? Dohodli jste se? Není problém v proceduře? Takže můžeme jet. Dobrá, můžeme tedy hlasovat. Můžete říkat pozměňovací návrhy a pak názory na ně. Prosím.

 

Poslanec Václav Baštýř: První hlasujeme pozměňovací návrh pod písmenem A pana poslance Béma a Svobody. Moje stanovisko je kladné. (Předkladatel: Kladné.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 155. Přihlášeno 173, pro hlasovalo 105, proti 23, takže to bylo přijato. Další pozměňovák.

 

Poslanec Václav Baštýř: Pod písmenem B poslanec pan Petrů. Stanovisko: Záporné. (Předkladatel: Záporné.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 156. Přihlášeno 172, pro hlasovalo 47, proti 81, takže to bylo zamítnuto. A dále?

 

Poslanec Václav Baštýř: Dále pod písmenem C pozměňovací návrh pana poslance Cempírka. Stanovisko: Kladné. (Předkladatel: Kladné.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 157, přihlášeno je 172. Pro hlasovalo 112, proti 35, takže to bylo přijato.

 

Je to vše a můžeme hlasovat o celém návrhu zákona. Ještě než přečtu usnesení, tak se zeptám na vaše stanovisko. (Zpravodaj i předkladatel:: Stanovisko kladné.)

Je to tedy kladné stanovisko k návrhu usnesení, který přečtu.

 

Návrh usnesení zní takto: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem poslanců Václava Cempírka a Jany Kaslové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích ("zákon o silničním provozu") a o změnách některých dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 463 ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 158. Přihlášeno 173, pro hlasovalo 90, proti 53. Takže to bylo přijato. Konstatuji tedy, že jsme s návrhem zákona vyslovili souhlas a končíme projednávání bodu.

 

(V lavicích ČSSD je neklid.) Copak se tam stalo? Povězte mi to.

Bude námitka. Prosím, pane poslanče. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP