(12.50 hodin)

 

Poslanec Ladislav Šincl: Děkuji, pane předsedající. Nevím, jak je to možné, ale na sjetině mám ano a hlasoval jsem ne. Proto prosím o nové hlasování.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Byla tady námitka pana poslance Šincla, který zpochybňuje hlasování, a o této námitce budeme hlasovat, jen co vás odhlásím. Prosím, abyste se znovu přihlásili.

 

Budeme hlasovat o námitce pana poslance Ladislava Šincla.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, přijmout jeho námitku, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 159. Přihlášeno je 160, pro hlasovalo 153, proti 2, takže námitka byla přijata.

 

Musíme tedy opakovat hlasování o celém návrhu zákona. Snad nebudu část znovu návrh usnesení, protože si ho všichni pamatujete. Takže budeme znovu hlasovat závěrečné hlasování o celém návrhu zákona, jak jste ten text vyslechli předtím. Takže opakujeme hlasování.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro přijmout text usnesení, který jsem přečetl, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 160. Přihlášeno je 161, pro hlasovalo 85, proti 56, takže konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas, a můžeme tedy ukončit projednávání bodu 60.

 

Ještě se pustíme do bodu

61.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických
pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 477/ - třetí čtení

Tady by se měl u stolku vystřídat pan ministr Josef Dobeš a paní poslankyně Jaroslava Wenigerová. Pozměňovací návrhy máme v tisku 477/2.

Otevírám rozpravu, do které mám přihlášeného pana poslance. Prosím.

 

Poslanec Bořivoj Šarapatka: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, to bude jenom krátká faktická poznámka, která neovlivní hlasování, ale v zákoně se pracuje s termíny všeobecně vzdělávacích předmětů a odborných předmětů, ale nikde jsem nenašel, co to vlastně všeobecně vzdělávací předmět a odborný předmět je, zejména na odborných školách. Takže z diskusí s řediteli škol vím, že nejsou schopni pořádně zařadit třeba biologii nebo chemii, jestli to patří mezi všeobecně vzdělávací a odborné předměty. Takže bych poprosil pana ministra, aby v nějaké návazné vyhlášce nebo nějaké právní normě toto bylo upřesněno, ať v praxi nedochází ke zbytečným zmatkům. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: To bylo vystoupení pana poslance Břetislava Šarapatky. Ptám se, jestli někdo další chce v rozpravě vystoupit. Už tomu tak není, nikdo. Takže snad rozpravu můžeme ukončit. Pokud nechce nic říct pan ministr, tak požádám paní poslankyni.

 

Poslankyně Jaroslava Wenigerová: Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, dámy a pánové, dovolte mi tedy, abych vás seznámila s procedurou hlasování k tomuto návrhu zákona, která je velmi jednoduchá. Ve druhém čtení návrhu zákona nebyl podán návrh na zamítnutí a ani nebyly podány žádné pozměňovací návrhy, proto je možno hlasovat takto: Za prvé, jako první by bylo hlasování o pozměňovacích návrzích, které přijal výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu svým usnesením č. 78, uvedených v tisku 477/2 pod body 1 až 13, všichni je máte na svých stolech. Za druhé by bylo hlasování o zákonu jako celku.

Prosila bych, byť je to jednoduché, o souhlas s tímto mým návrhem o proceduře hlasování, pane místopředsedo. (V sále je neklid.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Nejdřív se zeptám, jestli nikdo nic proti této proceduře nemá a nechce navrhnout jinou. Pokud ne, tak bychom odhlasovali proceduru, jak tady zazněla.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, přijmout proceduru v této podobě, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 161. Přihlášeno je 159 poslanců, pro hlasovalo 149 a proti nula, takže jsme proceduru přijali a můžeme postupovat tak, jak jsme ji schválili. Prosím první hlasování.

 

Poslankyně Jaroslava Wenigerová: Děkuji, pane místopředsedo. První hlasování o pozměňovacích návrzích uvedených v tisku 477/2 pod body 1 až 13. (Zpravodajka i ministr souhlasí.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 162. Přihlášeno je 160, pro hlasovalo 149, proti 0, takže to bylo přijato. Můžeme dál.

 

Poslankyně Jaroslava Wenigerová: Druhé hlasování o zákonu jako celku.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Takže to znamená, že nyní už máme jedině celé hlasování, takže mi dovolte, abych přednesl návrh usnesení:

 

"Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 477, ve znění schválených pozměňovacích návrhů."

Zahajuji hlasování. Kdo je pro tento text, který jsem přečetl, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 163. Přihlášeno je 162, pro hlasovalo 157, proti nula, takže mohu konstatovat, že jsme s návrhem zákona vyslovili souhlas.

 

Děkuji předkladatelům a končím projednávání bodu 61.

Vážení kolegové, zůstávají nám tady tuším ještě čtyři třetí čtení, tak je necháme na odpoledne. Teď mi dovolte, abych vyhlásil polední pauzu s tím, že ve 13.05 hodin se sejde organizační výbor a jednání bude pokračovat ve 14.30 hodin. Takže ve 14.30 bude pokračovat jednání. Máme tu ještě čtyři návrhy zákonů ve třetím čtení a nějaké zprávy.

Přeji dobrou chuť. Ve 14.30 se tu sejdeme.

 

(Jednání přerušeno ve 12.57 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP