(Jednání pokračovalo v 14.30 hodin.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Vážené paní kolegyně, vážení kolegové, je 14.30, přivolávám gongem ostatní členy Poslanecké sněmovny, abychom mohli pokračovat v našem dnešním programu. Pokračovat budeme nejprve čtyřmi zákony, které jsou ve třetím čtení, potom by nás čekal bod č. 30, což je prvé čtení zákona, a potom dva body z bloku zpráv - první je hospodaření poslaneckých klubů a druhý bod 74, změna názvu parlamentní komise. Ty dva body bloku zpráv považuji za velmi jednoduché, domnívám se, že bychom tedy mohli do 16 hodin tento program bohatě splnit.

Protože nevím, zda byly přečteny všechny omluvy, které teď tady nalézám na stole, tak přece jenom pro jistotu ještě oznamuji, že pan poslanec Radek John se omlouvá dnes od 14 do 16 hodin, pan poslanec Jan Klán dnes ze zdravotních důvodů, pan poslanec Jan Florián dnes mezi 9 a 13 hodinou, což už asi oznámeno bylo.

 

Tak to by byly úvodní formality, a my se budeme moci věnovat našemu programu. Zahajuji projednávání bodu

62.
Návrh poslanců Jana Husáka, Františka Laudáta a Heleny Langšádlové
na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb.,
o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 337/ - třetí čtení

U stolku zpravodajů zasedne za navrhovatele pan poslanec Jan Husák, zpravodajem rozpočtového výboru je pan poslanec Vladislav Vilímec, pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 337/7.

Otevírám rozpravu. Upozorňuji znovu, že jsme ve třetím čtení, a ptám se, kdo se do této rozpravy hlásí. Pan poslanec Jan Husák jako první. Prosím.

 

Poslanec Jan Husák: Vážená paní předsedkyně, vážená vládo, kolegyně a kolegové, sdělím jenom jedno. Po všech jednáních, která zde proběhla ve vztahu k této novele, jsme dospěli k závěru a současně k doporučení. Podporuji pozměňovací návrh pana kolegy Vilímce, který v podstatě je komplexním návrhem a řeší celý ten problém tak, jak jsme si představovali, včetně toho, že je tam řešena i ta pasáž, co se týče stanovení výše poplatků.

Takže to je jen na úvod projednávání tohoto bodu a chci požádat o prohlasování tohoto pozměňovacího návrhu a následně schválení zákona v této podobě. Naši páni starostové, zastupitelstva, na tento zákon čekají. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu poslanci Janu Husákovi a zeptám se, zda se někdo ještě hlásí do rozpravy ve třetím čtení k tomuto tisku. Nehlásí se nikdo, rozpravu... Pardon, promiňte prosím, pan kolega Adam má slovo.

 

Poslanec Vojtěch Adam: Dobré odpoledne, vážená paní předsedkyně, dámy a pánové. Mohu potvrdit slova kolegy Husáka, že starostové na tento zákon opravdu čekají, a děkuji panu kolegovi Vilímcovi za komplexní návrh a slibuji, že pro něj budu hlasovat.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji vám, pane kolego. Ptám se tedy ještě jednou, zda se někdo hlásí do rozpravy ve třetím čtení. Nehlásí se nikdo, rozpravu končím. Zeptám se, zda chce se závěrečným slovem pan navrhovatel či pan zpravodaj vystoupit. (Vystoupit nehodlají.)

Pokud ne, požádám pana zpravodaje, aby nás informoval o způsobu hlasování a poté také jednotlivé návrhy přednášel a spolu s panem navrhovatelem dávali stanovisko. Prosím nejprve k proceduře.

 

Poslanec Vladislav Vilímec: Vážená paní předsedkyně, vážené kolegyně, kolegové, byly podány k tisku 337 dva pozměňovací návrhy v opakovaném druhém čtení. Návrh B, který jsem podal jako zpravodaj, tedy návrh poslance Vladislava Vilímce, je kompletním zněním § 10b a § 12 zákona o místních poplatcích. Návrh, který je uveden pod písmenem A, návrh poslankyně Kateřiny Konečné, je vlastně pouze dílčím návrhem načteným ke znění předkladateli předloženého textu návrhu zákona. Jedná se v jejím případě o ponechání stávajícího limitu i určení sazby poplatku.

S ohledem na komplexnost návrhu označeného pod bodem B, o kterém je potřeba hlasovat v celku, který se vyrovnává se všemi legislativními výhradami původního textu, navrhuji tedy tento postup hlasování.

Protože nebyl podán žádný návrh na zamítnutí ani vrácení k dopracování, jako první hlasování navrhuji hlasování o pozměňovacím návrhu poslance Vladislava Vilímce označeném pod písmenem B. Vzhledem ke komplexnosti návrhu je nutno hlasovat o celém návrhu B v celku.

Za druhé. Hlasování o pozměňovacím návrhu paní Kateřiny Konečné pouze v případě, že nebude schválen pozměňovací návrh pod písmenem B. V případě schválení návrhu pod písmenem B je pozměňovací návrh Kateřiny Konečné nehlasovatelný.

A za třetí by se hlasovalo o zákonu jako celku ve znění přijatých pozměňovacích návrhů.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Ano. Děkuji panu zpravodaji. Zeptám se, zda je nějaká námitka proti této proceduře. (Námitka nebyla.)

Pokud není námitka, postup je tak jednoduchý, že myslím, že ani nemusíme hlasovat. Prosím rovnou o první návrh a prosím též o stanoviska. Prosím o klid!

 

Poslanec Vladislav Vilímec: Takže první hlasování by bylo hlasování o pozměňovacím návrhu pod písmenem B pana poslance Vladislava Vilímce. Souhlasím s tímto návrhem. (Stanovisko navrhovatele bylo souhlasné.)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Zahajuji hlasování číslo 164, prosím, kdo je pro návrh pod písmenem B. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 164. Přítomno 150, pro 66, proti 27. Tento návrh přijat nebyl.

 

Domnívám se, že dojde ke kontrole hlasování. Bude kontrola, nebo nebude kontrola hlasování...? (Probíhá kontrola hlasování.)

Pan kolega Laudát? (Poslanec Laudát naznačuje gestikulací žádost o odhlášení.) Nerozumím gestu. Žádost o odhlášení? Já vás tedy všechny odhlašuji. Prosím tedy, abyste se znovu zaregistrovali.

Ptám se, zda je nějaká námitka proti předchozímu hlasování. Námitka bude od paní poslankyně Jaroslavy Wenigerové. Prosím, paní kolegyně. Paní poslankyně Jaroslava Wenigerová, prosím.

 

Poslankyně Jaroslava Wenigerová: Vážené kolegyně, kolegové, já se velmi omlouvám. Třikrát mi kolegové ukazovali na sjetině, že jsem se zdržela - hlasovala jsem ano.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Je to námitka proti předchozímu hlasování a já zahajuji hlasování číslo 165. Táži se, kdo souhlasí s touto námitkou. Kdo je proti?

Hlasování číslo 165, přítomno 141, pro 123, proti 4. Budeme opakovat předchozí hlasování.***
Přihlásit/registrovat se do ISP