(15.40 hodin)
(pokračuje Bém)

Zbavme se iluze, že jsme schopni přijít se sociálně inženýrským schématem, které nasměruje škatulku ke každému zlobivému dítěti ať už s jakoukoliv poruchou. Buďme schopni v legislativních předlohách vytvořit elementární míru přizpůsobivosti nebo jakési dynamičnosti, která bude schopna reagovat na přirozené potřeby, které z klinické praxe - řekne vám to každý psycholog, každý psychiatr, každý speciální pedagog, který pracuje se zlobivými nebo disponovanými dětmi, tak vám to řekne, ano, my prostě jsme neustále překvapováni tím, jak se ten či onen případ vyvíjí.

Čili volám, prostřednictvím paní předsedkyně pane ministře, k diskusi. Čekají nás nepochybně, pokud chceme předložit a schválit dobrý zákon, změny, které by měly býti výsledkem jednání v jednotlivých výborech, především tedy ve výboru školském. A já se z 90 % hlásím k vašim původním předlohám, které jste navrhoval. Z 10 % si dovolím jenom připomenout, že i v původních předlohách byly některé sociálně inženýrské chyby, které je potřeba odstranit. Těším se na to, že zde ve druhém čtení budeme diskutovat a ve třetím čtení schvalovat zákon, který bude moudrý a rozumný a který ve finále nebude dítě poškozovat, ale naopak mu bude přinášet nějakou reálnou vizi rozumné integrace a rozumné budoucnosti ve společnosti, která je nesmírně kompetitivní a která neodpouští a nebude odpouštět každou sebemenší chybičku, a ta chybička skutečně může být dána nikoliv vinou toho vlastního dítěte, ale může být dána dysfunkčním rodinným systémem, nebo dokonce vrozeným geneticky dispozičním problémem. Pevně věřím, že od současného návrhu zákona se dostaneme k nějaké sofistikovanější a rozumnější podobě.

Děkuji za pozornost.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu poslanci Bémovi. Nyní se o slovo hlásí pan ministr školství Josef Dobeš. Prosím, pane ministře.

 

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Josef Dobeš Vážená paní předsedkyně, vážený pane premiére, kolegové ministři, dámy a pánové, já myslím, že je pro mě ctí vystoupit po této silné trojce z ODS, vyjádřit se k tomu a říci, že oni vědí, o čem mluví, protože v tom pracují nějakou dobu.

První věc, ke které se chci vyjádřit - zákony definitivně schvaluje Poslanecká sněmovna, a proto je tady šance ve výborech, jak školském, nebo pokud někdo navrhne v sociálním - protože tam je podobný zákon pana ministra Drábka a skoro cítím, že by bylo dobré i tam se o tom bavit -, si o tom povídat a schválit tady něco, co bude mít většinovou podporu.

Přesto si dovolím přijít s malou troškou do mlýna. Já jsem také takové živé dítě jako Pavel Bém a neměl jsem nálepku ADHD/LND, hyperkinetické nesoustředěné dítě, ale zlobili jsme a byli jsme živí. Tak mám také střet zájmů.

Mám druhý střet zájmů. A tady prosím, já jsem šest let řídil středisko výchovné péče na Jižním Městě, proto ta diagnostika třináctiletý chlapec, tráva, čtyřikrát vykradené auto, tak jsem si říkal, co bych s ním dělal. Ale tam je potřeba říci jednu věc. Ta esvépéčka původně vznikala v roce 1996 jako samostatná zařízení vedle pedagogických poraden a espécéček. Ona nebyla pod diagnostickými ústavy. Já jsem šest let řídil zařízení, které bylo samostatné, a odcházel jsem proto, že nařízením spadlo pod diagnostický ústav Hodkovičky. Původně preventivní zařízení ztratilo svůj nádech a přišlo pod zařízení represivní, kde bylo dodnes. Jenom je potřeba říci, že přímo řízené organizace opět vracíme do preventivní podoby.

S Pavlem Bémem naprosto souhlasím, že je potřeba ten systém mít vyvážený, systém ústavní s preventivním. Tam se shoduji. Já znovu říkám - tady vracíme něco na začátek.

Dobrovolné pobyty. No, tak jestli mají být v diagnostickém ústavu, nebo v těch preventivních centrech - já si myslím, že by měly být tam. Tam je ambulantní péče, jakákoliv skupinová, školní terapie, ale měly by tam být dobrovolné pobyty. Tam možná je ta destigmatizace. A souhlasím s tím, že když si to dítě - já ještě, v té době esvépéčko bylo v úzké spolupráci s diagnosťákem kolegy Stárka v Dobřichovicích, tak jsme také to dítě, toho třináctiletého hocha, mu říkali - tak si vyber, máš poslední pokus a půjdeš na ten dobrovolný pobyt, nebo to dostaneš bohužel nařízením, půjde to s tebou z kopce. On si vždycky dobrovolně nedobrovolně skutečně vybral ten dobrovolný pobyt, a musím uznat, že ve většině případů to zabralo. Byla to ta poslední pojistka zažít si těch 6 až 8 týdnů tady tohoto. To bylo náročné.

Já se těším na odbornou diskusi ve výborech. Věřím, že ten zákon dáme do podoby, aby byl nadále vyvážený, protože je potřeba říci, že kolem tohoto zákonu je hodně lobbistických silných skupin a naším cílem je vytvořit vyvážený návrh. Věřím, že se k němu dostaneme.

Děkuji za pozornost.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu ministrovi. Ptám se, zda se ještě někdo chce přihlásit do obecné rozpravy. Není tomu tak. Končím tedy obecnou rozpravu.

Budeme se zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Pokud se nemýlím, nepadl návrh na vrácení nebo na zamítnutí. Ujišťuji se u paní zpravodajky. Proto můžeme hlasovat o přikázání. Organizační výbor navrhuje přikázat předložený návrh k projednání výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu a já se ptám, zda chce někdo navrhnout ještě další výbor. Prosím, pan kolega.

 

Poslanec Roman Sklenák: Děkuji. Dovoluji si navrhnout, aby návrh novely zákona byl přikázán i výboru pro sociální politiku.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová To byl pan poslanec Roman Sklenák. Prosím o další návrhy. Paní poslankyně.

 

Poslankyně Dana Váhalová: Dobré odpoledne. Já bych navrhovala přikázat také komisi pro rodinu a rovné příležitosti. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Jsou další návrhy? Nejsou. Budeme tedy postupně hlasovat o těchto návrzích.

 

Nejprve - organizační výbor navrhuje přikázání výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 174. Ptám se, kdo je pro tento návrh na přikázání. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 174, přítomno 163, pro 140, proti nikdo. Tento návrh byl přijat.

 

Pan poslanec Sklenák navrhuje přikázání výboru pro sociální politiku.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 175. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 175, přítomno 163, pro 119, proti 11. Návrh byl přijat.

 

Paní poslankyně Váhalová navrhuje přikázání komisi pro rodinu a rovné příležitosti.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 176. Ptám se, kdo souhlasí s návrhem na toto přikázání. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 176, přítomno 163, pro 125, proti 14. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji tedy, že návrh zákona byl přikázán k projednání výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, výboru pro sociální politiku a komisi pro rodinu a rovné příležitosti. Tím končím projednávání bodu 30, sněmovního tisku 574, v prvém čtení. Děkuji panu ministrovi, děkuji též paní zpravodajce.

 

Zahajuji projednávání bodu

73.
Návrh Pravidel hospodaření poslaneckých klubů pro rok 2012
/sněmovní dokument 821/

Prosím pověřenou členku organizačního výboru paní poslankyni Hanu Orgoníkovou, aby tento sněmovní dokument uvedla. Prosím, paní kolegyně. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP