Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
14. března 2012 v 9.00 hodin
Přítomno: 183 poslanců

 

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Vážení kolegové, vážené poslankyně, páni poslanci, přeji vám dobré ráno a zahajuji druhý jednací den 36. schůze Poslanecké sněmovny. Prosím vás, abyste se nejdříve přihlásili identifikačními kartami, případně mi oznámili, že máte kartu náhradní.

Nejdříve přečtu omluvy z dnešního jednání. Jsou omluveni poslanci Jiří Besser, Jan Farský, do 14.30 Petr Gazdík, Miroslav Grebeníček, do 10.30 Radim Jirout, David Kádner, mezi 10.30 a 14.30 se omlouvá Kateřina Konečná, Aleš Roztočil, Marie Rusová, Petr Skokan se omlouvá z dopoledního jednání, do 10 hodin se omlouvá také Jiří Šlégr a omlouvá se také Boris Šťastný.

Ze členů vlády tady mám dvě omluvy - ministryně Aleny Hanákové a ministra Alexandra Vondry.

Dnes bychom se měli věnovat pevně zařazeným bodům, já je ještě přečtu: 3, 13, 34, 18, 26, 33, 4, 11, 14, 17, a po jejich projednání bychom se měli věnovat bodům z bloku prvních čtení, jak to bylo schváleno v pořadu schůze. Připomenu, že na odpoledne máme pevně zařazený bod 2, to je sněmovní tisk 460/3 vrácený Senátem.

Teď tady mám písemnou přihlášku poslance Jana Husáka k návrhu na změnu schváleného pořadu. O slovo se hlásí také pan poslanec Stanjura. Nejdříve vyslechneme návrhy na změnu pořadu. Pan poslanec Husák tady má písemnou přihlášku.

 

Poslanec Jan Husák: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, chtěl bych požádat o přeřazení bodu 31, vládní návrh zákona, kterým se mění zákon 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku, sněmovní tisk 603, na úterý 20. 3. jako první bod po pevně zařazených. Totéž platí pro bod číslo 35, vládní návrh zákona o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie, sněmovní tisk 620, prvé čtení, rovněž na 20. 3. jako další pevně zařazený bod po tom předchozím. Je to z důvodu dnešní nepřítomnosti paní ministryně Hanákové. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Dobře. Pan poslanec Kováčik má náhradní kartu číslo 9.

Pan poslanec Stanjura se hlásí o slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Dobrý den. Pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, chtěl bych navrhnout pevné zařazení bodu číslo 21. Je to vládní návrh zákona, kterým se mění volební zákony a zákon číslo 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, sněmovní tisk 619, a to na dnes dopoledne jako sedmý bod.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Dobře. Ještě pan poslanec Tejc.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Vážený pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, já bych si dovolil požádat o zařazení zcela nového bodu změny v orgánech Sněmovny. Jedná se o bod, kterým bychom měli doplnit chybějící poslance ve výborech po smrti pana poslance Jalowiczora. Chtěl bych vás požádat o to, aby tento bod byl projednán příští týden a byl zařazen pevně po pevně zařazených bodech v úterý 20. března. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Aleš Rádl: Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení páni poslanci, včera jsme schválili zkrácení zákonné lhůty pro projednání sněmovního tisku 547, vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon číslo 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, živnostenský zákon. V této souvislosti si vás dovoluji požádat o zařazení tohoto sněmovního tisku 547, živnostenského zákona, do programu této schůze ve druhém čtení a v případě vašeho souhlasu požádat o zařazení na pátek 15. (?) března jako druhý bod programu za novelu zákona o poštovních službách. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Pardon, takže ono by to bylo hlasování nejdříve o zařazení do programu a druhé hlasování by bylo pevné, a to by bylo...

 

Poslanec Aleš Rádl: Jako druhý bod programu za novelu zákona o poštovních službách, aby tady byl pan ministr... (Řečník se odvrací od mikrofonu.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Omlouvám se, já to špatně slyším. Který den to je?

 

Poslanec Aleš Rádl: Pátek 15.(?) března jako druhý bod programu za novelu zákona o poštovních službách, aby tady byl pan ministr přítomen.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Dobře. Ano. Já zagonguji, protože budeme hlasovat o změnách programu schůze. Dovolím si svolat poslance k prvnímu hlasování.

Pan poslanec Husák navrhoval body 31 a 35 - tam se jedná o nepřítomnost paní ministryně Hanákové. To byl důvod toho návrhu. Tisky 603 a 620, body 31 a 35, navrhuje pevně zařadit na úterý 20. 3. po pevně zařazených bodech. Nikdo nenavrhuje, abychom o tom hlasovali zvlášť, takže o obou bodech budeme hlasovat zároveň.

 

Nejprve hlasujeme o návrhu pana poslance Husáka - body 31 a 35 zařadit na úterý 20. 3. po pevně zařazených bodech.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 28, přihlášeno 136, pro hlasovalo 101, proti 15. To bylo přijato.

 

Pan poslanec Stanjura navrhoval bod 21, sněmovní tisk 619, na dnes dopoledne jako sedmý pevně zařazený bod. O tom budeme hlasovat.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 29, přihlášeno je 141, pro hlasovalo 127, proti 1, takže to bylo přijato.

 

Pan poslanec Tejc - to byly změny v orgánech Sněmovny. Navrhuje tento bod zařadit 20. března po pevně zařazených bodech.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, aby to takto bylo zařazeno, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 30, přihlášeno 145, pro hlasovalo 136, proti nikdo. To bylo přijato. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP