(10.40 hodin)
(pokračuje Krupka)

Tento text je v usnesení umístěn mezi body 2. a 3., přičemž začíná slovy "změnění navrhovaných změn" a končí slovy "způsobu zajištění základních služeb". Nejedná se tedy o pozměňovací návrh a z toho důvodu jakožto zpravodaj navrhuji, aby daný text nebyl zahrnut mezi souhrn pozměňovacích návrhů zpracovávaný pro účely hlasování ve třetím čtení.

To je z mé strany v dané chvíli všechno. Případně se přihlásím do obecné diskuse. A v každém případě, protože mám ještě drobný pozměňovací návrh, který řeší legislativně technické úpravy, čili spíš se jedná o slovesné věci a interpunkci, bych se přihlásil ještě do podrobné rozpravy. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Ano, děkuji, pane zpravodaji. Nyní zvu k mikrofonu pověřeného zástupce menšiny poslanců hospodářského výboru pana poslance Milana Urbana. Prosím:

 

Poslanec Milan Urban: Vážená paní místopředsedkyně, kolegyně, kolegové, já bych se na úvod vrátil k jedné z posledních vět, kterou tady říkal pan zpravodaj, pan poslanec Husák. On říkal: No, kdyby tam náhodou byla nějaká chyba, tak se k tomu můžeme vrátit a pak to nějakým způsobem tady předěláme, až život ukáže, že jsme se mýlili. Já bych s tímhle postupem zásadně nesouhlasil, protože Česká pošta a celý poštovní trh, to není nějaká hračka, se kterou by si tady mohla metodou pokus-omyl Poslanecká sněmovna hrát. Myslím, že bychom si měli být jisti, až odsud vyleze nějaký zákon, že nemá žádné chyby, ale že jsme přesvědčeni, že je to naprosto bezpečně správná norma, kterou nebudeme muset opravovat a nebudeme vystavovat celý ten trh včetně České pošty nějakému riziku.

Vůbec poprvé, co já pamatuji, se stala jedna věc, a to že hospodářský výbor má menšinové stanovisko části poslanců hospodářského výboru. A já vám chci garantovat, že toto stanovisko nemá žádný ideologický původ, tedy že to není proto, že tady existuje vláda a vládní koalice a že tady existuje opozice. Je to proto, protože zákon je předkládán do této Sněmovny se značným rozporem dvou vládních resortů, Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva vnitra. My jsme se pokoušeli, jak říkal pan zpravodaj, tento rozpor odstranit tím, že jsme vytvářeli nový a nový čas pro nějakou konstruktivní debatu těchto resortů, aby se případně vytvořil nějaký kompromisní návrh, který bude komfortní pro oba významné úřady. Bohužel, to se nepodařilo ani přes semináře, ani přes odklady času. No a proto je tady menšinové stanovisko, které vychází ne z ideologických, ale z nějakých věcných pohledů na řešení celé problematiky poštovního trhu.

O co jde? Jde o to, že tady máme liberalizovat poštovní trh, ale zároveň bychom jako akcionáři České pošty jako jednoho z největších zaměstnavatelů měli mít na mysli, že liberalizace nesmí znamenat zánik České pošty nebo její ostřihávání nebo její drolení, drobení a podobně. Myslím, že to je naprosto legitimní pohled na celou věc. Tedy nikdo nezpochybňuje, že tady má být nějaká konkurence. Ano, ať tu je, ať tu je konkurence, která je i výzvou a příležitostí pro Českou poštu do budoucna. Ale nevidím sebemenší důvod, proč bychom Českou poštu v této chvíli měli jakýmkoli způsobem se snažit oslabit. Myslím, že naopak Česká pošta v nové situaci, v konkurenčním prostředí, liberalizovaném, chcete-li, měli bychom chtít, aby byla nějakým národním šampionem. Tak jako je to v Německu, jako je to jinde. A vedle toho může samozřejmě existovat legitimně konkurence na nějakých rovných principech.

Proto je tady menšinové stanovisko, které bych zjednodušeně mohl vyjádřit tak, že menšinové stanovisko respektuje evropskou směrnici a říká: Nevymýšlejme žádnou českou kreativitou nadstavbu nad evropskou směrnici. Přepišme evropskou směrnici v zásadě a vypořádáme se nejlépe se situací liberalizace poštovního trhu. Druhý názor, druhý návrh podle mě i podle jiných je přece jen trochu kreativní z hlediska různých českých návrhů, které se ke směrnici přidávají a mají se pak promítnout do české právní normy.

Ono to je ta debata o tom, jestli připustíme, aby konkurence, v uvozovkách, promiňte mi to, vyzobávala rozinky, či nikoliv. Jestli konkurence bude znamenat to, že jiný subjekt než pošta bude fungovat v Praze a pošta pak bude dělat venkov a nějaké odlehlé oblasti, tak z toho jednoznačně logicky, selským rozumem vyplývá, že to prostě nemůže být lukrativní činnost. A vlastně návrh, když to trochu přeženu, navrhuje to, že někdo může vyzobávat rozinky, vznikne ztráta a Česká pošta si tu ztrátu z venkova bude hradit sama. To mi logiku dost dobře nedává. Vím, že to trochu předimenzovávám v té debatě, ale ve své podstatě by k tomu mohlo dojít, to riziko tady existuje.

Takže myslím, že téma vyzobávání rozinek a úhrada ztráty by mělo být ještě předmětem důkladného zvažování tady v Poslanecké sněmovně. Leží tady návrhy jak usnesení hospodářského výboru, tedy většiny, tak menšinové stanovisko, které jsem se snažil popsat. Myslím, že totéž se odehrálo ve výboru pro veřejnou správu, a byl bych velmi nerad, aby to někdo považoval skutečně za polohu, která je mezi vládní koalici a opozicí, jakousi ideologickou polohu, že vláda něco navrhuje a my to tady z principu odmítáme a kritizujeme. Tak to není. Rozdíl je skutečně v tom, zjednodušeně řečeno, že část hospodářského výboru a výboru pro veřejnou správu podporuje návrh tak, jak je předkládán Ministerstvem průmyslu a obchodu, a ta druhá, menšinová část v obou těchto výborech, podporuje pozici a stanovisko Ministerstva vnitra.

Já bych se tedy odkázal na menšinové stanovisko pod číslem 535/2, tedy oponentní zprávu menšiny poslanců hospodářského výboru. V podrobné rozpravě, nebo nevím, jestli to mohu udělat hned, ještě dám pozměňovací návrh, který upřesňuje to, co je v této zprávě předloženo na základě iniciativy a upozornění legislativy. Takže to udělám v podrobné rozpravě.

Na závěr bych chtěl skončit tím, čím jsem začal. Česká pošta je majetkem českého státu, tedy vytvořme konkurenci, která bude i tlak a příležitost pro Českou poštu, ale neřešme to tak, že ta konkurence bude znamenat likvidaci České pošty. Děkuji vám. (Potlesk poslanců ČSSD.)

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji. Tak to byl blok zpravodajských vystoupení. Nyní otevírám obecnou rozpravu. Na tabuli je vidno, že do rozpravy jsou zatím přihlášeni páni poslanci Ivan Fuksa a Václav Horáček. Zpravodaj signalizuje též žádost o vystoupení. Ten má právo vystoupit kdykoli, a proto ho zvu k mikrofonu jako prvního. (Trvalý silný hluk v sále.)

 

Poslanec Jan Husák: Vážená paní místopředsedkyně, vážené kolegyně, kolegové, prostřednictvím paní předsedající bych se chtěl vyjádřit ke zprávě pana kolegy Urbana.

V každém případě to, co jsem zde říkal a zdůrazňoval, bylo činěno vše, a velmi intenzivně jsme vnímali postavení České pošty, ale z obou stran, jak z pozice výhod i nevýhod v uvozovkách, vůbec jsme ji neopomíjeli. Vůbec nebudu polemizovat o tom, že co se týče zaměstnanosti, poskytování služeb, je to šampion. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP