(10.20 hodin)
(pokračuje Opálka)

Závěrem. Myslím si, že přistoupit k humanizaci prostředí pro tyto občany je důležité. Myslím si, že oni volají po tom, aby bylo zlepšeno prostředí ve stávajících prostorách, a kladl bych otázku, jestli opravdu není zájmem třetích osob o to, aby pak odkoupily tento zámek, který vlastně byl financován v minulosti z prostředků slabozrakých a nevidomých. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Já nevím, jestli pan poslanec Filip si vezme slovo zřejmě.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Děkuji, pane místopředsedo. Já v podstatě děkuji i panu ministrovi, protože bez nějakých emocí říkám, že žádám Sněmovnu, aby vyslovila nesouhlas s odpovědí pana ministra, s tím, že on sám přislíbil, že se tím budeme dále zabývat. Já bych rád otázky, které jsem tady položil, specifikoval, abychom se o nich mohli bavit příště. Pokud ovšem bude odpověď v pořádku, myslím si, že bude stačit, a potom bych se vzdal toho zařazení na plénum, kdyby ta odpověď proběhla na výboru pro sociální politiku a zdravotnictví, protože si myslím, že ty materiály už na výboru jsou. Takže jenom bych požádal teď o vyslovení nesouhlasu s odpovědí pana ministra s tím, že on sám přislíbil, že ji doplní. Takže v tomto ohledu potom už by bylo jenom otázkou příští schůze, jestli to budeme probírat na plénu, nebo ve výboru.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Čili teď hlasovat nebudeme?

 

Poslanec Vojtěch Filip: Ano, budeme hlasovat, že ta odpověď je nutná.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Že ta odpověď je jaká? Já se omlouvám.

 

Poslanec Vojtěch Filip: Požaduji novou odpověď na své otázky.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Aha. Takže vlastně nesouhlas se současnou odpovědí budeme hlasovat. Dobře.

Pan ministr Drábek chce ještě reagovat.

 

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek Ano, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych chtěl krátce reagovat. Za prvé, z procesního pohledu já jsem, ano, vyjádřil připravenost k tomu, že dnes položené otázky zodpovím, nicméně citoval jsem i tady některé pasáže ze své odpovědi. Tedy já samozřejmě nemohu souhlasit s tím, že odpověď byla nedostatečná. Nicméně znovu říkám, že jsem připraven doplňující otázky zodpovědět a dále samozřejmě diskutovat, ať už při ústních interpelacích, při písemných interpelacích, nebo při jiných příležitostech jak o procesu transformace obecně, tak o procesu transformace v Ústavu sociální péče v Brně-Chrlicích.

Jenom mi dovolte dvě krátké poznámky k tomu, co tady řekl kolega Opálka. Za prvé, znovu chci zdůraznit, že Ministerstvo práce a sociálních věcí počítá s tím, že budovy v Brně, které ústav využívá, bude využívat i nadále. Rozhodně neuvažuje ministerstvo o prodeji, ani uzavření budovy - i vzhledem k tomu, že ta budova byla nedávno rekonstruována.

Druhá poznámka se týká Národní rady osob se zdravotním postižením a Sdružení nevidomých a slabozrakých. I Národní rada osob se zdravotním postižením dostává poměrně masivní finanční podporu od státu. To bych jenom chtěl, aby tady jasně zaznělo.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Takže budeme tedy hlasovat. Nakonec pan poslanec Filip v této fázi formuloval nesouhlas s odpovědí pana ministra Drábka, takže budeme hlasovat jeho návrh usnesení, který bych formuloval tak, že pan poslanec Vojtěch Filip nesouhlasí s odpovědí ministra Drábka na jeho písemnou interpelaci a nadále nesouhlasí. A to je to, co budeme nyní hlasovat.

 

Zahajuji hlasování. Kdo souhlasí s tímto návrhem, vyjádřením nesouhlasu pana poslance Filipa s odpovědí ministra Drábka, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 36, přihlášeno je 134, pro hlasovalo 41, proti 56, takže tento návrh usnesení byl zamítnut.

 

Končím projednávání této písemné interpelace.

Další je ministr zemědělství Petr Bendl, který byl interpelován panem poslancem Ohlídalem. Pan poslanec Ohlídal kupodivu není. Jak už jsem přečetl dneska v úvodu, pokud poslanec není, jednací řád říká, že pokud poslanec není přítomen, nekoná se o odpovědi na jeho interpelaci rozprava a Sněmovna k ní nezaujme stanovisko ani o ní dále nejedná. Takže pokud opravdu pan poslanec Ohlídal se neobjevuje ve sněmovně, tak tedy podle jednacího řádu odkládám tuto interpelaci neprojednánu.

A máme tu další interpelaci a to je interpelace na předsedu vlády, kterou podal opět Ivan Ohlídal. (Posl. Levá informuje mpř. Zaorálka o důvodech nepřítomnosti posl. Ohlídala.) Monitoruje volby. Dobře.

Máme tady rovnou další a to je interpelace poslance Davida Ratha na ministra Leoše Hegera. Ovšem David Rath, zdá se mi, že také není přítomen, takže i tuto interpelaci tedy budu muset odložit.

A pak tady mám znovu premiéra, ovšem znovu od pana poslance Ohlídala. No, tím pádem jsme tedy poměrně rychle dokončili naše písemné interpelace. Ukončili jsme projednávání odpovědí členů vlády na písemné interpelace a vzhledem k tomu, že jsme se vším hotovi, tak bych předpokládal, že můžeme začít projednáváním dalších bodů. Nikdo neprotestuje.

V tom případě berme další bod, a to je bod číslo 47, vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu k vyslovení souhlasu s ratifikací dohoda mezi vládou České republiky a Uzbekistánem. Ovšem to bych tady potřeboval pana ministra Pavla Dobeše. (Není přítomen.) Já ho tady tedy bohužel mezi omluvami nemám.

Ano, prosím, pan poslanec Stanjura.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já bych požádal o přestávku pro jednání našeho klubu v délce 32 minut, tak abychom mohli pokračovat v jedenáct, kdy předpokládal pan ministr dopravy, že začnou jeho body. Takže prosím o přestávku v délce 32 minut. Děkuji. (Diskuse v sále.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Slyšeli jsme, pan poslanec Stanjura požádal o pauzu, tak to nechme do 11 hodin. V 11 hodin budeme pokračovat v jednání Sněmovny schválenými body.

 

(Jednání přerušeno v 10.29 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP