(13.10 hodin)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji. Zahajuji všeobecnou rozpravu. Hlásí se do ní někdo? Nehlásí se nikdo, všeobecnou rozpravu končím.

Zahajuji rozpravu podrobnou. Slovo má pan poslanec Vladimír Koníček.

 

Poslanec Vladimír Koníček: Děkuji. Takže návrh usnesení máme ve sněmovním dokumentu 2152. Nebudu ho znovu opakovat.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Ano, děkuji. Ptám se, zda se někdo další hlásí do podrobné rozpravy. Nehlásí se nikdo, podrobnou rozpravu končím.

 

Budeme hlasovat o návrhu usnesení, s nímž jsme byli seznámeni a máme je v písemné předloze.

Zahajuji hlasování číslo 59. Kdo je pro návrh tohoto usnesení? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 59, přítomno 130, pro 113, proti nikdo. Usnesení bylo přijato, schváleno.

 

Tím končím projednávání bodu 83 s poděkováním panu poslanci Koníčkovi.

 

Zahajuji projednávání bodu

84.
Doplnění výročních finančních zpráv politických stran a politických hnutí
za roky 2007 až 2010
/sněmovní dokument 2153/

K tomuto bodu byl doručen sněmovní dokument 2153. Prosím zpravodaje kontrolního výboru pana poslance Vladimíra Koníčka, aby tento dokument uvedl.

 

Poslanec Vladimír Koníček: Vážená paní předsedkyně, kolegyně, kolegové, kontrolní výbor provedl i kontrolu doplnění výročních finančních zpráv za roky 2007-2010 a navrhujeme usnesení, ve kterém Poslanecká sněmovna konstatuje, že politické strany a hnutí předložily výroční finanční zprávy úplné za rok 2007 - jedna, za rok 2008 - tři politické strany, za rok 2009 - pět politických stran a za rok 2010 - 25 politických stran.

A za římská dvě konstatujeme, že předložily výroční finanční zprávy, které jsou i po doplnění neúplné za rok 2008 - jedna politická strana, za rok 2009 - jedna politická strana, za rok 2010 - 11 politických stran.

A opět pověřujeme předsedkyni Poslanecké sněmovny, aby s tímto usnesením seznámila Ministerstvo financí.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji. Zahajuji všeobecnou rozpravu. Hlásí se někdo? Nehlásí se nikdo. Končím tuto rozpravu.

Zahajuji rozpravu podrobnou. Pan poslanec Vladimír Koníček má slovo.

 

Poslanec Vladimír Koníček: V návrhu usnesení odkazuji na dokument 2153, který máte v písemné podobě.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Hlásí se někdo dále do podrobné rozpravy? Nehlásí. Končím podrobnou rozpravu.

 

Zahajuji hlasování číslo 60. Kdo souhlasí s návrhem usnesení, s nímž jsme byli seznámeni? Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 60 přítomno 130, pro 112, proti nikdo. Návrh usnesení byl schválen.

 

Tím jsme projednali bod 84. Děkuji panu poslanci Koníčkovi.

Dámy a pánové, tím jsme projednali veškerý stanovený program. Odpoledne ve 14.30 začne projednávání ústních interpelací - nejprve na předsedu vlády do 16 hodin, anebo v případě, že budou projednány dříve, budou zahájeny ústní interpelace na jednotlivé členy vlády. To je z dnešního programu všechno. Večerní program, který byl plánován po 18. hodině, jsme stihli teď, čili odpoledne se budou konat pouze ústní interpelace na předsedu vlády a na ministry vlády.

Za šest minut, ve 13.20, se sejde organizační výbor.

Ještě omluvy, promiňte. Z odpoledního jednání se omlouvá místopředsedy Sněmovny Lubomír Zaorálek a od 14 hodin se omlouvá pan poslanec Jan Pajer.

 

(Jednání přerušeno ve 13.14 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP