(14.40 hodin)

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Pan premiér bude reagovat na tuto doplňující otázku. Než dojde k mikrofonu, seznámím vás s právě došlou omluvou. Omlouvá se pan ministr Petr Fiala z naléhavých pracovních důvodů.

Prosím, pan premiér má slovo.

 

Předseda vlády ČR Petr Nečas: Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, jak jsem již řekl ve své předcházející odpovědi, z technického hlediska je možné na základě politického rozhodnutí uvažovat o instalaci těchto speciálních transformátorů. Nepovažoval bych to ale za správné a dobré řešení nejen z hlediska politického, ale ani z hlediska energetického. Jsme zemí, která by měla mít zájem na vytvoření skutečně fungujícího trhu s energiemi včetně trhu s elektrickou energií. Z tohoto pohledu upřednostňuji proces modernizace české energetické přenosové soustavy, modernizace především jejích vysokonapěťových sítí, do kterých by se mělo, jak jsem již řekl, investovat více než 50 miliard korun, s tím, že bych viděl případné instalování těchto speciálních transformátorů až jako naprosto krajní krok v případě skutečného ohrožení české energetické soustavy.

Na druhou stranu je skutečností, že požadujeme od německé strany i na politických jednáních větší aktivitu, větší vstřícnost, aby prosazovali například výstavbu vedení vysokého napětí, které jde například ze severu na jih přes spolkové země Durynsko a Sasko-Anhaltsko. Požadujeme také jednání o vytvoření mechanismu na evropské úrovni o zpoplatnění přeshraničních přetoků nevyžádané elektrické energie. Když to řeknu velmi zjednodušeně, nikdo se nediví, když někdo přejíždí přes naše území po české dálnici, že zahraniční řidič platí dálniční poplatek. Dovedu si velice jednoduše představit podobný systém i u nevyžádaných přetoků elektrické energie včetně toho, že musíme mít dostatečně mohutnou přenosovou kapacitu. Ale jako země, která chce mít energetiku funkční, napojenou na evropský trh, bychom měli dělat spíše protržní opatření než opatření, která nás izolují od našich sousedů.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji panu premiérovi. Zvu k mikrofonu dalšího poslance. Jako druhý vystoupí pan poslanec Antonín Seďa s interpelací "vakcína firmy Barter".

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, paní předsedající. Vážený pane předsedo vlády, má interpelace se týká i netýká vaší vlády, ale protože její obsah je natolik závažný, dovolím si interpelaci položit, i když od dané záležitosti uplynulo několik let.

Vážený pane premiére, v únoru roku 2009 odeslala firma Barter do České republiky a do dalších 18 zemí k testování vakcínu proti prasečí chřipce. Tuto vakcínu testovala na fretkách společnost Biotest, která zjistila, že vakcína obsahovala smrtelný vir H5N1. Rozeslaná kontaminovaná vakcína mohla ohrozit na životě občany naší země. Přes tuto negativní zkušenost objednala od této firmy Topolánkova vláda, a to bez výběrového řízení, 12 milionů vakcín proti prasečí chřipce, a to přesto, že o tomto incidentu věděla.

Vážený pane premiére, v sousedním Rakousku byla firma Barter zažalována za pokus o genocidu právě v souvislosti s kontaminovanými vakcínami. Ptám se: Jakým způsobem reagovala vláda na situaci v roce 2009? Podle platné smlouvy s firmou Barter má naše země platit až do roku 2013 300 milionů korun za tzv. rezervační poplatek. Ptám se: Platí tuto částku Česká republika, či neplatí?

V souvislosti s trestním stíháním hlavního hygienika Michaela Víta, který se podílel na výběru této vakcíny, mám dotaz, zda byl, či nebyl potrestán za výše uvedený případ, protože dle mých informací se kauzu s kontaminovanými vakcínami dařilo tajit i přes orgány, které mají bezpečnost občanů v popisu své práce. Děkuji za vaše odpovědi.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji. Slovo dostává předseda vlády k odpovědi na tuto interpelaci.

 

Předseda vlády ČR Petr Nečas: Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, páni poslanci, jde o kauzu, která se v České republice odehrála na počátku roku 2009 a o jejíž detailech vláda nebyla informována. To mohu jednoznačně prohlásit. Do firmy BioTest Konárovice ve Středočeském kraji bylo firmou Barter dodáno 5 ml experimentální vakcíny proti chřipce H3N2. Materiál byl určen exkluzivně pro laboratorní vědecké účely a nebyl určen pro použití u lidí. Po zahájení pokusu na fretkách došlo ke ztrátě jejich aktivity, k dýchacím potížím a křečím a k teplotě, tři z deseti fretek zařazených do pokusu musely být utraceny. Od zadavatele studie firmy Barter byla zaslána do firmy BioTest informace o možné kontaminaci vakcíny virem H5N1, tedy virem ptačí chřipky. Studie byla ihned zastavena. Osobám, které se na studii podílely, bylo to 13 osob, bylo neprodleně profylakticky podáno antivirotikum Tamiflu a poskytnuto vyšetření na infekční klinice v Praze na Bulovce s tím, že veškerá laboratorní i opakovaně provedená vyšetření měla negativní výsledek.

Materiál a zvířata, které byly v rámci pokusu použity, byly bezprostředně bezpečně zlikvidovány a materiál, který nebyl bezprostředně zničen, byl transportován pod odpovídajícími bezpečnostními podmínkami zpět do firmy Barter v Rakousku, kde byl uskladněn v režimu BSL-3.

K podobné situaci došlo ve Slovinsku a v Německu, kam byla rovněž kontaminovaná experimentální vakcína zaslána k vědeckým účelům. Uvedená kauza byla předmětem vysoké pozornosti národních odborných autorit, ale také Evropské komise a Evropského centra pro kontrolu nemocí.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuju. Pan poslanec si přeje položit doplňující otázku. Prosím.

 

Poslanec Antonín Seďa: Vážený pane premiére, děkuji za odpovědi. Trochu mě zaráží, že vláda nebyla detailně informována o tomto případu, protože si myslím, že ten případ byl bezpečnostní riziko, nebo možná v té době byl bezpečnostním rizikem docela značným. Říkal jste, že národní odborné autority tohle řešily. Chtěl bych vědět konkrétně, kdo to řešil. A zopakuji otázku, zda byl někdo stíhán za tuto věc. V případě, že nebyl, jakým způsobem zajistí vaše vláda, eventuálně národní odborné autority, aby se podobná nebezpečná událost neopakovala. A poslední dotaz: Bylo, či nebylo do řešení této bezpečnostní hrozby zapojeno Centrum biologické ochrany Těchonín? Děkuji za odpovědi.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Pan předseda vlády.

 

Předseda vlády ČR Petr Nečas: Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, posuzovat, zda má, nebo nemá být někdo stíhán, nepřísluší předsedovi vlády, to přísluší orgánům činným v trestním řízení, které musí posoudit, zda došlo ke spáchání trestného činu a případně kým.

Musím říci, že opravdu o detailech pokusu na deseti fretkách vláda České republiky nebyla informována, není to nic překvapivého. Myslím si, že deset fretek není to, čím by se vláda České republiky měla zabývat ve své běžné agendě. Máme standardní orgány hygienické služby, které jsou určeny jako autoritativní orgány k ochraně proti infekčním nemocem. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP