(15.20 hodin)

 

Předseda vlády ČR Petr Nečas: Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, mrzí mě, že časový limit neumožnil panu poslanci Váňovi dokončit recitaci jeho textu, protože zcela zjevně podle dikce se pan poslanec Váňa teprve rozjížděl. To bylo úplně naprosto zjevné. Takže jsme všichni, i já osobně, byli ochuzeni o pointu, která zcela zjevně měla nastat někde na konci, protože během jeho vystoupení tam nikde nebyla. Takže předpokládám, že tam je, ale jenom na ni nedošlo.

Vážený pane poslanče prostřednictvím paní předsedající, musím říci, že vaše efektivní slovní pyrotechnika, kterou jste tady předvedl, je poněkud v rozporu s konkrétními fakty. Musím říci, že právě v těchto dnech a tento týden uveřejněné údaje Eurostatu, autoritativní evropské instituce, které se týkají problematiky nezaměstnanosti, jsou v příkrém rozporu s vaším epickým výstupem, který jste tady předvedl. Chci jenom konstatovat, že v rámci celé Evropské unie podle těchto tento týden uvedených údajů průměrná nezaměstnanost v celé Evropské unii vzrostla na 10,3 %. Pouhých několik zemí šlo opačným směrem. Mezi nimi je i země, kterou máme tu čest reprezentovat jako ústavní činitelé, Česká republika, kde poslední údaje podle tohoto Eurostatu, zjištěné v podstatě metodikou výběrového šetření pracovních sil, ukazují, že nezaměstnanost poklesla a je v České republice, vážený pane poslanče Váňo, pátá nejnižší v celé Evropské unii. Pátá nejnižší! Chci to zdůraznit mimo jiné proto, že v době, kdy u vlády byla strana, jejímž jste členem, se Česká republika v průměru pohybovala na 17. místě z hlediska nezaměstnanosti. To znamená, byla hluboko pod průměrem Evropské unie, byla tady vysoce nadprůměrná nezaměstnanost jako důsledek velice chybné politiky v oblasti trhu práce a sociální politiky, kterou prováděly sociálně demokratické vlády. To jsme naštěstí změnili a právě proto můžeme momentálně mít tyto velmi příznivé výsledky. A já chci říci, že ony jsou již dlouhodobějšího charakteru, že jsou zhruba od roku 2008, kdy se Česká republika po provedení prvních reforem trhu práce a reformy sociálního systému stabilně pohybuje na úrovni páté až sedmé nejnižší nezaměstnanosti v rámci Evropské unie.

Co ale považuji za nesmírně důležité, je, že i v těch nejvíce kritických segmentech si stojí naše země poměrně slušně. Momentálně je nejkritičtějším segmentem v oblasti nezaměstnanosti nezaměstnanost mladých lidí do 25 let, to je skutečně velmi výbušný sociální problém. V zemích, jako jsou Španělsko nebo Řecko, dosahuje v této věkové kategorii nezaměstnanost více než 50 % a to je jev, který má nejenom své velmi závažné sociální a ekonomické důsledky, ale i důsledky hlubšího společenského otřesu. Chci říci, že jakkoli nemůžeme být s těmi čísly v České republice spokojeni, tak u nás jsou tato čísla sedmá nejnižší v rámci Evropské unie.

Jsem si samozřejmě vědom toho, že se celá řada lidí ocitla v nepříznivé sociální situaci bez vlastní viny. Určitě na nikoho, kdo poctivě pracuje, pracuje dlouhá léta a o tuto práci přijde, není možné pohlížet nějakým úkorným pohledem. Máme naopak udělat všechno pro to, aby pro tyto lidi byla vytvářena nová pracovní místa. Chci ale zdůraznit, že pracovní místa nevytváří stát, ta primárně vytváří podnikatelský sektor. A je teď úkolem státu nekomplikovat podnikatelskému sektoru vytváření nových pracovních míst. Naopak, například v oblasti daňové nezavádět nesmysly, jako je druhá sazba u daně z příjmů právnických osob pro vybraná odvětví, nezavádět nesmysly, které zní z úst sociálně demokratických politiků, jako je například zvyšovat odvody na sociální pojištění a další a další kroky, kterými byste nejen zastavili tvorbu nových pracovních míst, ale likvidovali i stávající pracovní místa.

To, co navrhuje sociální demokracie, je cesta do nezaměstnanosti. Naše politika jednoznačně v průběhu několika let dokazuje, že vede ke zvýšení zaměstnanosti a k poklesu nezaměstnanosti tak, že patříme mezi evropskou špičku. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Také děkuji a předpokládám, že pan poslanec využije své možnosti a dokončí věty.

 

Poslanec Miroslav Váňa: Ono se to velmi hezky poslouchá. Ale potom tak trošku mi hlava nebere, co teda dělají lidi na těch náměstích. Jestli tam skandují a křičí, jak je jim dobře, že se jim dobře žije. Pane premiére, vy jste teď dokázal, že vaše vláda, vy a vaše ODS, jste ale úplně vedle. Úplně vedle! Vy žijete v úplně jiném světě! Vy jste si udělali svoji vlastní virtuální realitu. Vy jste zamklí do zlatý vládní klece! (Hovoří velmi hlasitě a gestikuluje.) Vy vůbec nevíte, jaké jsou problémy lidí, protože vy to nechcete vědět. Vy to nechcete slyšet, vy si to nechcete nechat připustit. A ten dluh, který jste tady zasadili, to byla zejména vaše ODS, kdy jste vydrancovali při velké privatizaci a rozkradli státní majetek za 650 miliard korun. Kdy jste rozdali úvěry za 600 miliard korun. To je jeden bilion 200 miliard! A teď obracíte kapsy lidem naruby! (Potlesk poslanců ČSSD. Výkřiky z lavic napravo: Bohnice! Docent Chocholoušek!)

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Teď se musím zeptat pana premiéra, zda chce reagovat.

 

Předseda vlády ČR Petr Nečas: Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, viděli jsme tady klasickou ukázku toho, kdy síla argumentů se asymptoticky blíží k nule a je nahrazována silou hlasu, čili spíše křiku, který tady předvedl pan poslanec Váňa.

Mluvil tady o nějakých třech privatizacích. Přiznám se, že nevím, které měl na mysli, tak se ho já dotážu, byť vím, že mi teď nemůže odpovědět, může mi odpovědět v kuloárech. Měl snad na mysli například privatizaci Mostecké uhelné společnosti? Privatizaci Škody Plzeň, privatizaci OKD? (Potlesk poslanců ODS.)

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji. Tím končí projednávání této interpelace. Následující interpelaci podává pan poslanec Václav Votava.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo. Pane premiére, vaše vláda na jednom z letošních zasedání rozhodla o odvolání zmocněnců vlády pro dopravní stavby. Tyto zmocněnce jmenovala v lednu 2009 tehdejší Topolánkova vláda, aby pomohli rozhýbat výstavbu dálnic a silnic v krajích. Je třeba říci, že šlo převážně o regionální politiky ODS, kteří neuspěli v krajských volbách v roce 2008, ať se jednalo o hejtmana, náměstka hejtmana nebo radního. A nyní, po třech letech, jste zjistili, že vlastně celé tři roky nemají co dělat a že jsou tedy úplně zbyteční. Zřejmě tedy šlo o exkluzivní trafiku pro některé vyvolené, samozřejmě z veřejných prostředků.

Obracím se tedy na vás, na předsedu vlády, protože vláda tyto zmocněnce jmenovala, byť šlo o vládu Topolánkovu, jak jsem řekl, a vaše vláda ale zmocněnce odvolávala, abyste veřejně oznámil či inicioval oznámení člena vlády, který je odpovědný za resort dopravy, abyste oznámil, kolik peněz stáli daňové poplatníky tito zmocněnci a jaké byly konkrétní výsledky práce jednotlivých zmocněnců za poslední tři roky. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Také děkuji. Na interpelaci odpoví předseda vlády Petr Nečas. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP