(16.10 hodin)
(pokračuje Jankovský)

Došlo k tomu, že například u odůvodnění účelnosti zakázky jsme z meziresortu dostali 106 připomínek, které šly mnohdy proti sobě. Úplně jakoby protichůdně. Nicméně tato vyhláška o účelnosti by měla být v Legislativní radě vlády předložena během příštího týdne.

Co se týče té uveřejňovací vyhlášky, ta platí až od 1. června a do té doby platí to, co bylo, s tím, že je na našem portálu metodický pokyn, jak by to mělo vypadat. Je to na portále pro veřejné zakázky.

Myslím, že je to všechno. Takže prováděcí předpisy jsou buď v LRV, nebo už LRV prošly a budou se vydávat. To, že vyšly s měsíčním, dvouměsíčním zpožděním, nebrání tomu, aby se zakázky vypsaly.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji panu ministrovi. Zeptám se pana poslance...? Pan poslanec signalizuje, že už nechce vystoupit. Proto můžeme pokračovat další interpelací, kterou přednese pan poslanec Jan Látka.

 

Poslanec Jan Látka: Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně.

Vážený pane ministře, obracím se na vás jménem Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje, a to v záležitosti nájemních bytů v majetku obcí vybudovaných za pomoci dotací Státního fondu rozvoje bydlení. Podmínka získání dotace byla vázána vložením zástavního práva na dobu 20 let. Dnes se však ukazuje, že tato doba je příliš dlouhá, a nájemníci mají zájem byty odkupovat. Tato skutečnost může být v době nejasné situace kolem rozpočtového určení daní dobrou možností pro mnohá města a obce na posílení jejich finančních příjmů. Dle Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže by se v případě postupu dle navrhované novely jednalo o nepovolenou veřejnou podporu poskytnutou obcím, která je v rozporu s komunitárním právem.

Zástupci měst a obcí Plzeňského kraje poskytli v květnu 2011 Ministerstvu místního rozvoje údaje ohledně nájemného, počtu bytů atd. jako podklad pro zpracování analýzy, která by měla posloužit k dalšímu jednání ohledně zkrácení této dvacetileté lhůty alespoň na deset let. Nemáme však zatím žádnou zprávu ani zpětnou vazbu, jak se v této záležitosti situace vyvíjí.

Žádám vás proto, vážený pane ministře, zasaďte se prosím o obnovu jednání Ministerstva pro místní rozvoj s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, aby byl v této záležitosti nalezen postup, kterým by bylo odstraněno možné riziko vzniku nepovolené veřejné podpory. Vaše pomoc při řešení této záležitosti je pro města a obce v České republice velmi důležitá. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Také děkuji a zvu pana ministra Jankovského, aby se ujal odpovědi na tuto interpelaci.

 

Ministr pro místní rozvoj ČR Kamil Jankovský Děkuji. Odpověděl bych na to ve dvou částech. Samozřejmě že legislativa, která byla v devadesátých letech přijata a která předpokládala, že příjemce dotací je vázán 20 let, je úprava, kterou považujeme za nešťastnou. Jedna z možností, nebo z těch návrhů, které přišly, jak tu situaci řešit, je zkrácení té doby. To znamená, že se dostáváme do jakéhosi retro, že po deseti letech už by byl vyvázán. Jsme si samozřejmě vědomi toho, že situace není šťastná, protože i při změně demografie třeba v té oblasti obce nemůžou vlastně ani rekonstruovat ty byty na menší byty pro jednu nebo dvě osoby. Je tam problém s nakládáním, jako to bylo například v Kolíně TPCA, kde obec postavila byty, zadlužila se, ale není schopna ty byty prodávat, protože by musela vrátit dotaci. Ani to v tuto chvíli nejde. Hledáme legislativní řešení, jak to udělat. Jedním z těch možných řešení - bohužel to nebylo v průběhu projednávání zákona o rozpočtových pravidlech akceptováno - bylo doplnění nového ustanovení, které by umožňovalo, že v případě vrácení dotace nebo její části, to znamená toho, co už bylo odbydleno, by příjemce dotace mohl být vyvázán. Znamená to, že po určité době, například po deseti letech, kdyby vrátil část dotace, tak v tom okamžiku už by byl vyvázán. My jsme to navrhovali. Je to záležitost, která je stále k jednání v rámci Poslanecké sněmovny v rámci zákona o rozpočtových pravidlech. Je to poměrně komplikovaná záležitost, kde se snažíme sladit stanoviska jak u osob z hlediska podpory Ministerstva financí a snažíme se najít nějakou cestu, protože je to věc, která trápí spoustu lidí a není to šťastné. Tohle to byl v tuto chvíli náš návrh a budeme v tom pokračovat.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji panu ministrovi. Vidím, že se pan poslanec chystá k položení doplňující otázky. Prosím

 

Poslanec Jan Látka: Děkuji. Děkuji za odpověď. Pane ministře, já bych chtěl poprosit o dvě věci. Jestli by bylo možné získat z vašeho ministerstva písemnou zprávu, v jaké fázi ta situace je. Samozřejmě rozumím tomu, to, co jste tady řekl, by bylo úplně nejspravedlivější, to částečné vyvázání se z tohoto doplacení. Nicméně to je možná kámen úrazu toho návrhu. Protože ta spravedlnost... Kdo to bude kdy dohledávat a dopočítávat...? Přesto bych razil myšlenku udělat jakby tlustou čáru, protože my tím nepomáháme soukromníkům, pomáháme vlastně veřejnému sektoru, municipalitě, obcím a městům tím, že jim to umožníme prodat za částku, která by mohla být určitým způsobem daná procentuálně z toho celku. Děkuju.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji. Ještě bude reagovat pan ministr.

 

Ministr pro místní rozvoj ČR Kamil Jankovský Pane poslanče, my vám samozřejmě můžeme ten návrh, který jsme dávali, poslat, můžeme se na to sejít. Jsou to ale skutečně dvě věci. Jedna je řešení, kterým zkracujeme dobu. Myslím si, že tady se dostáváme do toho, že něco nastavíme a zkrátíme dobu, retro, vracíme se zpátky, měníme lhůtu, která byla někdy nastavena. Ta naše možnost, že v okamžiku, kdy vrátím alikvótní část dotace, tak se z toho vyvážu, což dnes není možné, nám přijde jako schůdnější cesta, méně napadnutelná.

Takže tímto způsobem, ale tu zprávu vám můžeme dát.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji. Končím tuto interpelaci a přistoupíme k interpelaci následující, kterou podá pan poslanec Břetislav Petr na pana ministra Kubu. Prosím.

 

Poslanec Břetislav Petr: Vážená paní předsedající, pane ministře, má interpelace se bude týkat elektroenergetiky, která na rozdíl od jiných sektorů hospodářství je od dob Lisabonské smlouvy vázána jak pravidly EU, tak pochopitelně našimi pravidly. EU sice povoluje, aby si stát rozhodl o svém energetickém mixu, ale za předpokladu, že nebude ohrožovat sousední státy. Náš velký a silnější soused SRN nejdříve z týdne na týden rozhodla o odstavení atomových elektráren, které zásobovaly jižní země, zejména Bavorsko, a bez posílení svých přenosových sítí mezi severem a jihem enormně zvýšila produkci svých větrných elektráren. Zlí jazykové tvrdí, že Němcům jde budování těchto elektráren mnohem rychleji v šelfu, neboť tuleni prý doposud nemají volební právo.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP