(16.20 hodin)
(pokračuje Petr)

V případě silnějších větrů proudí přes naše území až 3,5 tisíce megawattů elektrické energie, takže je zde vážné nebezpečí blackoutu. Co chceme pro to udělat? Poláci ústy svého premiéra řekli, že postaví odpojovací transformátory. Když zde byla paní Merkelová, pan premiér prohlásil, že toto takto nebudeme řešit.

Moje otázka zní: Co chceme udělat možná za své peníze, abychom vyhověli silnějšímu státu, který by velmi rád přes naše území i nadále dopravoval elektřinu ze severních částí země do svých jižních zemí, jako je Bádensko-Würtembersko a Bavorsko?

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji, pane poslanče. Zvu k mikrofonu pana ministra Kubu, aby se ujal odpovědi na tuto interpelaci.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Kuba Vážená paní předsedající, dámy a pánové, pane poslanče. Já myslím, že jste popsal velmi dobře tu situaci, která tak je. Bohužel v této chvíli bych řekl, že je bolestí celé Evropy, kde se díky tomu, že se více podporují zdroje obnovitelné, které mohou vyrůst řekněme na relativně malém prostoru relativně velmi rychle, a proti nim se zpožďuje celá Evropa ve výstavbě těch sítí. Tak se nám stává právě to, že z německé strany z větrných elektráren na Baltu díky nedostatku přenosové soustavy Německa při velkém větru dochází k přetoku, který ohrožuje českou přenosovou soustavu.

Řešení můžeme rozdělit do dvou skupin. Jedna jsou systémová, obecně v posilování evropské a české přenosové soustavy. Tam my jako Ministerstvo průmyslu a obchodu jsme předložili vládě analýzu schvalovacích procesů těchto staveb, protože máme problém s tím, že nám výstavba přenosové soustavy trvá od jejího projektování až po postavení někde kolem deseti dvanácti let, přičemž zdroje se dají postavit třeba za dva roky. Dochází k významnému zpoždění. To je právě problém Německa, které mělo v plánu postavit čtyři tisíce kilometrů přenosových soustav a postavilo jich tři sta, což ukazuje, že bohužel ta situace se musí velmi významně změnit.

Já, byť je o mně známo, že nejsem fanouškem nějakých energetických koncepcí vznikajících v Bruselu, považuji za velmi racionální, že Evropská komise považuje za jednu ze zásadních priorit zrychlení povolovacích procesů staveb a zkrácení doby výstavby na nějaké tři roky. To je i úkolem našeho materiálu, který by měl řešit dlouhodobé posilování české přenosové soustavy.

Ten konkrétní problém, o kterém se bavíme v souvislosti s přetoky při velkém větru ze severu Německa přes naši soustavu, má opravdu krátkodobé řešení pouze v postavení transformátoru, o kterém vy mluvíte. Pro nás je v téhle chvíli nevýhodné, že ty přetoky jsou nezpoplatněné, to znamená, že se používá naší přenosové soustavy s jejím enormním zatížením, přičemž stejnou situaci řeší polská strana. Musím říci, že to není tak, že jsme deklarovali, že tu situaci nebudeme řešit tím transformátorem, pouze se zatím snažíme hledat řešení, která by byla jiná. Ale myslím si, že i na české straně jsme si plně vědomi i s panem premiérem, že pokud by ta situace nebyla řešitelná, výhledově se to nedařilo na německé straně řešit, pak je skutečně jediným řešením transformátor a omezení přetoků, které snad nemá být nějak jakoby omezující nebo bránící volnému obchodu, ale má být vysloveně ochranným mechanismem, který má bránit Českou republiku před vznikem jakéhokoliv blackoutu.

Navíc ke koncepci blackoutu by měla být ve Státní energetické koncepci věnovaná kapitola Vytváření ostrovních systémů. My díky tomu, že máme unikátní systém centrálního vytápění, který je dán těmi teplárnami ve větších městech, tak by naše přenosová soustava měla v sobě obsahovat takové ty transformátory, které by oddělily přenosovou soustavu do určitých uzavřených okruhů či ostrovů, aby při tom výpadku eventuálně teplárny při výrobě elektřiny mohly sloužit jako zásoba zdroje, nebo řekněme zdroje pro určitou oblast, tedy pro ten ostrovní systém. Na to je třeba oddělit v naší přenosové soustavě ty ostrovy. Chceme to jako kapitolu popsat ve Státní energetické koncepci, tak aby na to bylo pamatováno.

Čili ta opatření dlouhodobá - řešit systémově výstavbu sítí, krátkodobě eventuálně skutečně nerezignovat na výstavbu toho transformátoru, a třetí - řešit systém ostrovních systémů v České republice. Jestli tak to stačí. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji, pane ministře. Pan poslanec se chystá položit doplňující otázku.

 

Poslanec Břetislav Petr: Pane ministře, děkuji za odpověď. Myslím, že byla vyčerpávající, ale já bych měl ještě několik otázek.

Připravuje se evropská norma, která by měla kodifikovat kompenzaci nákladů spojených s užitím sítí pro mezinárodní přenos elektřiny včetně kruhových a paralelních toků. Mně jde o to, že těch 3,5 tisíce megawattů proudí přes naše území bez jakéhokoliv zpoplatnění. Tato norma by to mohla kodifikovat.

Druhou záležitostí je, že jsme vždycky překvapeni, když přijde nějaká evropská norma. Proti Temelínu pochopitelně je celá řada hlasů z Německa. Překvapil mě pan Ettinger, který prohlásil: Když už nebude jiné možnosti, tak stanovíme v zákonu o atomových elektrárnách, že musí být pojištěny způsobem, který nikdo nezaplatí.

Mně jde o to: Máme velvyslance pro energetiku, máme celou řadu lidí v Bruselu -

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Poprosím vás, pane poslanče, abyste směřoval ke konci. Váš čas uplynul.

 

Poslanec Břetislav Petr: Ano. Co děláme pro to, aby zákony, které se týkají vaší oblasti, byly sledovány takovým způsobem, aby když přijdou a jsou schváleny Evropským parlamentem, nezpůsobily u nás poprask, ale abychom byli na tyto záležitosti připraveni?

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Odpoví pan ministr.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Kuba Velmi krátce. Přiznám se, že v téhle chvíli nevím, v jaké fázi je příprava té normy, která by se týkala toho zpoplatnění. Toto opravdu nevím, jsem schopen vám to třeba do příštího týdne sehnat.

Co se týče rozhodování o stavbě Temelína, ona je to poměrně důležitá mediální debata. Jsem často vystaven dotazům, co budeme dělat, pokud nám to povolení jakoby nedá německá a rakouská strana. Já tvrdím, že jsme suverénním státem, že naše nabídka byla projednat EIA, dopad na životní prostředí v těchto státech, je to řekl bych dobrovolná nabídka české strany. Ale Česko je suverénním státem, který musí ve správních procesech rozhodnout tak, jak je to pro ně samozřejmě maximálně výhodné z pohledu energetické nezávislosti.

Co se týče projednávání, jsem přesvědčen a mohu říci za své působení jako ministra, že se maximálně snažíme působit tak, aby se k nám legislativa dostávala ve fázi přijatelné pro Českou republiku. V téhle chvíli třeba ukázka toho je směrnice o energetické účinnosti, která původně v tom dánském podání byla velmi přísná. Definovala tři procenta zateplování státních budov, což by, tvrdili jsme od začátku, byla enormní zátěž pro české veřejné rozpočty. Teď se už díky iniciativě většiny států i České republiky ta kritéria velmi zobecnila, velmi zpřístupnila a umožňují s tím pracovat mnohem lépe. To je třeba jeden z výsledků toho, jak se snažíme to ovlivňovat, protože energetika je věcí, která hýbe v téhle chvíli veřejnými rozpočty, a je velmi důležité se jí věnovat na půdě Evropské unie. S tím s vámi plně souhlasím a jsem přesvědčen, že se snažíme pro to dělat maximum.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji. Tím končíme projednávání této interpelace. Přistoupíme k interpelaci následující. Tu podává pan poslanec Jiří Paroubek na omluveného ministra Leoše Hegera. Prosím.

 

Poslanec Jiří Paroubek: Vidím, že pány ministry zmáhá únava.

Vážená paní místopředsedkyně, dámy a pánové, mám s sebou u řečnického pultu souhrn výroční zprávy o stavu ve věcech drog v České republice a musím říct, že se mi to četlo hodně špatně. Je to jako smolné knihy středověku.

Chtěl bych říci, že v denním tisku se v posledních dvou dnech objevily velmi závažné, nepříznivé a značně znepokojivé informace týkající se mimořádně vysoké spotřeby drog a alkoholu v České republice, ale také o vysokém podílu gamblerství na celkové populaci v České republice. Podle údajů, které mám k dispozici, patříme vlastně v těchto disciplínách k evropské a světové špičce - pochopitelně v tom negativním smyslu slova.

Budu rád, pokud mi sdělíte, pane ministře, jaké konkrétní kroky, programy Ministerstvo zdravotnictví a celá vláda připravují nebo chtějí připravit v této souvislosti. Nevěřím, že by vládu tento alarmující stav nezajímal. Dosavadní programy, které vláda uplatňuje, jsou zřejmě značně neúčinné. Alkohol, drogy a koneckonců i gamblerství působí nepříznivě na zdravotní stav českého obyvatelstva. Zejména alkohol a drogy způsobují následně vysoké výdaje státu. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP