(16.30 hodin)
(pokračuje Paroubek)

Podle mého názoru velkou roli může v této souvislosti sehrát podpora sportu mládeže. To je jistě záležitost jiného ministerstva, ale zejména celé vlády. Zatím z rozpočtové praxe vlády vyplynulo bohužel snížení financí pro český sport.

Má otázka zní: Jaké programy boje proti nadměrné konzumaci omamných látek a alkoholu Ministerstvo zdravotnictví, resp. vláda, připravuje a kdy s nimi seznámí českou veřejnost. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji, pane poslanče. Na vaši interpelaci bude ve smyslu jednacího řádu odpovězeno písemnou formou a my budeme pokračovat interpelací následující. Tu podává pan poslanec Jiří Petrů a interpeluje pana ministra Miroslava Kalouska. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jiří Petrů: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, vážený pane ministře, v poslední době padlo mnoho informací o čerpání prostředků z fondů Evropské unie i o komplikacích, které tento proces provázejí. Informace lze získat jednak z pravidelných monitorovacích zpráv Ministerstva pro místní rozvoj, ale také z mnohých zpráv umístěných na internetu či zpráv publikovaných v tisku.

Dnes bych ovšem, pane ministře, rád získal odpověď přímo od vás. Protože nejvíce vypovídající hodnotu budou dávat výsledky roku 2011, ptám se vás: Za prvé - jaká byla konkrétní celková výše odvodů ze státního rozpočtu České republiky do rozpočtu Evropské unie v roce 2011.

Za druhé - jaká byla konkrétní celková výše proplacených prostředků z fondů Evropské unie do státního rozpočtu České republiky v roce 2011. Zdůrazňuji, že má otázka se netýká ani alokovaných prostředků ani proplácených prostředků ze státního rozpočtu ani tzv. certifikovaných výdajů předložených Evropské komisi. Ptám se výhradně a pouze na výši finančních prostředků, které byly fakticky převedeny z účtu Evropské unie na účet Ministerstva financí v roce 2011, resp. obráceně.

Za třetí - jaká je skutečná bilance odvodů a příjmů finančních prostředků mezi Českou republikou a Evropskou unií za rok 2011.

Děkuji za konkrétní odpovědi.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Také děkuji. Na tuto interpelaci odpoví ministr financí Miroslav Kalousek.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Děkuji za slovo a děkuji za zcela konkrétní dotazy. Předtím dovolte, abych se omluvil panu poslanci Paroubkovi za to zívnutí. Nechť si to prosím nebere osobně, ale mám za sebou 18hodinový Ecofin až do tří do rána v Bruselu. Mému věku už probdělé noci neslouží.

Jinak dovolte, abych odpověděl na interpelaci pana poslance Petra - Petrů, promiňte. Za rok 2011 byly celkové platby do rozpočtu 41 miliard 743,17, což jest 1 miliarda 697,84 euro. Celkové příjmy z rozpočtu Evropské unie byly 2 miliardy 947,88 euro, což je 72 miliard 476,54. Naše čistá pozice za rok 2011 je tedy 30 miliard 733 milionů. Kdybychom chtěli znát čistou pozici od roku 2004, tedy všechny platby, které jsme od roku 2004 do roku 2011 odvedli do rozpočtu Evropské unie z národních zdrojů, a kolik jsme z rozpočtu Evropské unie vyinkasovali na účet, tak je to čistá pozice ve výši 170 miliard.

Já jsem nechtěl obtěžovat Sněmovnu podrobnější strukturou těch plateb, protože něco jsou strukturální akce, něco jsou zemědělství, něco jsou vnitřní politiky, ale mám to tady velmi podrobně rozbetlováno v tabulkách. Abych se vám omluvil za zkomolení jména - můj dědeček, historicky první ředitel Střední keramické školy v Bechyni, se jmenoval Petrů (s úsměvem) - tak já vám to dám.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji. Ptám se pana poslance, zda využije příležitost k doplňující otázce. Nevyužije a my přistoupíme k následující interpelaci. Tu podává pan poslanec Václav Votava a interpeluje omluveného ministra školství Petra Fialu. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo. Omluvu chápu, pan ministr je nový. Nicméně dovolím si přednést interpelaci.

Obdržel jsem dopis ze Svazu národní házené a dovolím si z něj citovat: Po zveřejnění rozsahu rozdělení financí v rámci podání žádosti o přidělení dotace v programu 3 všeobecné sportovní činnosti pro rok 2012 z Ministerstva školství musíme konstatovat, že je tento svaz - myšleno Svaz národní házené - před zánikem, přestože my jsme řádně podali žádost na Ministerstvo školství v rámci vypsaných dotačních programů. Byli jsme v očekávání, že nám bude poskytnuta požadovaná částka, zejména na zabezpečení činnosti naší mládeže. Hned na začátku při podání žádosti jsme chtěli po skutečně zjištěných nákladech zabezpečit hlavně naši mládež na vrcholných soutěžích, ať již v zimním období, zimní poháry mládeže, ale zejména v létě, kdy se konají jejich vyvrcholení, mistrovství České republiky a poháry České republiky. Již v roce 2011 nás stálo velké úsilí po obdržení dotace také ve výši 100 tisíc korun, kdy náš svaz má cca tři tisíce členů, v této kategorii celkem osm tisíc členů. Nakonec jsme byli rádi, že jsme po připomenutí, že také existujeme, pracujeme s mládeží, obdrželi 500 tisíc korun, což bylo navýšení na konečnou částku 600 tisíc korun, kterou jsme obdrželi prostřednictvím Ministerstva financí. Tato částka pokryla náklady na uspořádání mistrovských soutěží. Po zveřejnění částky 100 tisíc korun jsme zcela rozčarováni a tím budeme nuceni v tomto roce veškeré vrcholné pro mládež zrušit. Závěrem chceme jen uvést, že náš ryze národní sport nemá státní reprezentaci, vychovává adepty pro další sporty, házená, atletika, fotbal, hokej atd., tudíž by byla velká škoda, abychom šli do zániku.

Nejsem členem osobně Svazu národní házené, ani nikdo z mých příbuzných (upozornění na čas), abych nebyl obviňován ze střetu zájmů, nicméně fandím těmto lidem, kteří tuto práci dělají zcela dobrovolně, a chtěl bych proto znát stanovisko pana ministra, které mi jistě předá písemně, a zdali je v tom možné něco udělat. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Ano. Pan ministr vám odpoví písemně.

Nyní přistoupíme k interpelaci následující, kterou podává pan poslanec Jiří Šlégr též na ministra Petra Fialu. Prosím.

 

Poslanec Jiří Šlégr: Děkuji za slovo, vážená paní předsedající. Vážený nepřítomný pane ministře, vím a chápu, že jste teprve na začátku své práce. Nicméně bych se vás touto cestou rád zeptal, jaký máte plán na financování sportu v České republice.

Patrně víte, že novelou loterijního zákona, která byla přijata na sklonku loňského roku, přišli sportovci o zhruba jednu a půl miliardy korun. Stalo se tak přesto, že je naše země dlouhodobě v oblasti podpory sportu na třetím místě od konce v rámci celé Evropské unie, ve společnosti Malty a Bulharska. Drtivá většina států evropské sedmadvacítky si naopak uvědomuje celospolečenský význam sportu, jeho ekonomický přínos i to, že je ideální prevencí před civilizačními chorobami, a tak sport dotuje ze státních prostředků ve významně větším objemu, než je tomu u nás. Připomínám, že kromě České republiky a Kypru vkládají všechny státy EU daně z hazardních sportovních sázek logicky zpátky do sportu. Nedělají to z nějakých dobročinných účelů. Ono se jim to totiž vyplatí i po ekonomické stránce. Mimo jiné to potvrzuje i údaj z ekonomického fóra v Davosu roku 2009, který říká - cituji: "Každý dolar investovaný do sportu ušetří čtyři dolary ve zdravotnictví."

Česká vláda neustále všechny přesvědčuje o nutnosti šetřit. Není za této situace podle vás, pane ministře, cesta investic do sportu vhodným způsobem, jak ušetřit a vylepšit nejen zdravotní, ale i ekonomické ukazatele? ***
Přihlásit/registrovat se do ISP