(16.40 hodin)
(pokračuje Šlégr)

Dopady novely loterijního zákona na sebe nenechaly dlouho čekat a v některých tělovýchovných jednotách dosáhly těch největších možných rozměrů, když tyto jednoty kvůli nedostatku financí jednoduše musely ukončit svoji činnost. Mnohé další, včetně Sokola se stopadesátiletou tradicí, kvapně převádějí své tělocvičny a sokolovny na obce a města. (Předsedající upozorňuje na čas.) Nastoupený trend podpory sportu v posledních dvaceti letech je jedním slovem děsivý.

Na závěr: Chci se vás, pane ministře, zeptat, zda jste připraven podat českému sportu pomocnou ruku a zastavit ořezávání financí, které naše sportovce posílá nemilosrdně ke dnu. Děkuji za odpověď.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Na vaši interpelaci bude odpovězeno písemně. Nyní zvu pana poslance Jana Chvojku, aby interpeloval též omluveného ministra Jiřího Pospíšila.

 

Poslanec Jan Chvojka: Děkuji za slovo, paní předsedající. Vážený nepřítomný pane ministře, původně jsem si myslel, že vám svoji interpelaci zazpívám, protože evidentně máte slabost pro zpívající právníky, ale nejste tady, tak to jenom přečtu a vy to vyřídíte.

Vážený pane ministře, dnes dopoledne mě překvapila zpráva, že kvůli většímu seznámení veřejnosti s novým občanským zákoníkem připravujete společný projekt s Českou televizí. Tímto projektem má být konkrétně pořad pana doktora Iva Jahelky, známého pod označením zpívající právník. V pořadu má být občanský zákoník prostřednictvím doktora Jahelky představen občanům tzv. zábavnou formou.

Vážený pane ministře, nezpochybňuji to, že je určitě důležité, aby se co nejvíce lidí seznámilo s tímto bezesporu velmi důležitým zákonem. Jde ale též o zákon mimořádně rozsáhlý, má něco přes tři tisíce paragrafů. Je tedy na místě položit si otázku, zda by se jeho propagace měla činit formou zábavného pořadu.

Pane ministře, nebudou náklady na tento pořad jenom vyhozenými penězi? S jakými náklady se počítá na natočení tohoto pořadu? Nebo si opravdu myslíte, že občané si budou zpívat písničky o občanském zákoníku, a tím mu porozumějí? Můžete zaručit, že tento pořad nebude zneužíván k propagaci předkladatelů zákona, tedy zejména vaší osoby? Děkuji za odpověď.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: I na tuto interpelaci bude písemná odpověď a my postoupíme k interpelaci následující. Tu podává paní poslankyně Květa Matušovská na pana ministra dopravy Pavla Dobeše. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Květa Matušovská: Děkuji, paní předsedající. Kolegyně a kolegové, vážený pane ministře, ráda bych vás požádala o zařazení obchvatu Chrudimi, resp. přeložky 1/37, do priorit roku 2012 a 2013. Silnice 1/37 zajišťuje propojení významných měst, jako je Chrudim, Ždírec nad Doubravou, Slatiňany a Vysoké Mýto, pardubická aglomerace s přímou vazbou na dálnici D11 a rychlostní komunikaci R35 včetně napojení na sousední Královéhradecký kraj a v druhém směru napojení na Havlíčkův Brod a Žďár nad Sázavou. Žádám vás tedy, zda by Ministerstvo dopravy pod vaším vedením mohlo přezkoumat tuto záležitost a zařadit tento obchvat, nebo komunikaci, mezi priority v co nejkratším časovém úseku, tak aby tato stavba byla co nejrychleji dostavěna a nedocházelo ke kongescím a nepřiměřené zátěži životního prostředí v Chrudimi. V loňském roce proběhl archeologický průzkum v trase obchvatu a v letošním roce by zde měl být také přeložen horkovod. Přestože je tento projekt veden na webových stránkách Ředitelství silnic a dálnic s termínem dokončení roku 2014, je zahájení dle dostupných informací v nedohlednu. Děkuji za pochopení.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji. Na tuto interpelaci odpoví ministr dopravy pan Pavel Dobeš. Prosím, máte slovo.

 

Ministr dopravy ČR Pavel Dobeš Děkuji, paní předsedající. Vážené poslankyně, vážení poslanci, je tomu přesně tak. Jedná se o stavbu 1/37, což znamená Chrudim - obchvat a úsek Medlešice - křižovatka, což je napojení na komunikaci 1/17. Tato stavba byla vysoutěžena v roce 2009 a 2010 s tím, že už v té době byla stavba vysoutěžena bez finančního krytí, ale zůstala vysoutěžena a vlastně je tzv. projektem, který v tuto chvíli je v balíku staveb, které jsou v celkové úhrnné výši 29 mld. Kč, které v tuto chvíli jsou již vysoutěženy, nicméně na ně nejsou finanční prostředky, to znamená samotné krytí.

Tím hlavním důvodem, proč je stavba pozastavena, resp. není v tuto chvíli realizována, je zejména to, že pro rok 2012, 2013 a 2014 jsou limitované finanční prostředky a jsou prioritně stavěny takové stavby, které jsou kofinancované z evropských zdrojů, z operačního programu Doprava. Co se týče právě komunikace 1/37 Chrudim - obchvat, zde se jedná o stavbu, která je plně financována z národních zdrojů, to znamená, není tam možnost spolufinancování a s ohledem na to, že máme možnost vyčerpat do roku 2015 operační program Doprava, tak hledáme takové projekty, které jsou v prioritní ose 1 a v prioritní ose 4, to znamená jak dálniční a rychlostní komunikace, tak komunikace prvních tříd, které jsou prioritně zařazovány. Je to i z toho důvodu, že ke každé koruně, kterou vložíme do takovéhoto projektu, získáváme v propočtu někde kolem 1,8 Kč až 2 Kč navíc ze strany Evropské komise, resp. ze strany operačního programu Doprava, tím pádem samotná stavba se nám tím zlevňuje. Proto také jsou prioritně stavěny tyto stavby.

Co se týče stavu přípravy, tak tady bych chtěl doplnit jednu poměrně důležitou informaci, protože pro tuto samotnou stavbu není dokončeno majetkoprávní vypořádání pozemků, a to zejména z důvodu probíhajících vyvlastňovacích řízení neznámých vlastníků a projednání věcných břemen. Proto nejsou dosud vydána stavební povolení pro většinu důležitých stavebních objektů, které pro samotnou výstavbu jsou třeba.

Bylo již zmíněno, že v roce 2011 byla utracena částka 81 mil. Kč, která byla z globální položky použita na tuto stavbu, a potom také zahájen archeologický průzkum, který probíhá. Nicméně je tady třeba zmínit to, že pokud se podíváme na stavby, které v tuto chvíli jsou opravdu prioritními pro dokončení páteřní sítě komunikací v České republice, tak je to zejména debata o propojení severojižní, to znamená dokončení komunikace D8, nebo dálnice D8, propojení hlavního města Prahy s Českými Budějovicemi, dálnice D3. Je to určitě modernizace D1, která v tuto chvíli už dosluhuje. Myslím si, že je velmi dobře, abychom co nejintenzivněji začali se samotnou modernizací této komunikace. Myslím si, že je určitě důležité i pro Pardubický a Hradecký kraj dokončení tří kilometrů dálnice D11 a potom dále propojení na D11 nahoru na Jaroměř a dále R11 na česko-polskou hranici. Stejně tak problematika komunikací R35. A takhle bych mohl pokračovat dál u R4, R6, R35.

Takže prostě finančních prostředků by bylo potřeba mnohem víc. A tím hlavním důvodem, proč v tuto chvíli opravdu není možné na tuto stavbu finanční prostředky alokovat, je to že se jedná o stavbu z národních zdrojů. To je ta hlavní odpověď. To znamená, na přímou otázku, kdy je možný termín zařazení této stavby, tak do roku 2014 to nebude. Je to otázka navýšení finančních prostředků do Státního fondu dopravní infrastruktury, které, přiznám se, že v tuto chvíli neočekávám.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji, pane ministře. Paní poslankyně si nepřeje položit doplňující otázku a my postoupíme k následující interpelaci, kterou podává pan poslanec Novosad, též na ministra Dobeše. Prosím.

 

Poslanec František Novosad: Děkuji za slovo. Vážená paní místopředsedkyně, dámy a pánové, vážený pane ministře. Pohybuji se jako téměř každý z nás po dálnici D1 z Prahy na Brno a člověk se nestačí divit, jak se tato dálnice opravuje. Uzávěrky, které jsou instalovány firmami několik kilometrů dopředu po rychlostní komunikací, neplní svůj účel. Snad je to na základě nějakého rozhodnutí a příkazu. Ale na tak dlouhé uzávěrce se nepracuje i několik dní i týdnů. To však vadí občanům, kteří po této komunikaci jezdí, platí dálniční známky a zaslouží si, aby nestáli v kolonách a opravy probíhaly v prodloužených směnách, pokud možno v sobotu a za hezkého počasí i v neděli. To se však neděje.

Bydlím na hranici se Slovenskou republikou, vážený pane ministře. Tam se pracuje na důležitých komunikacích úplně jinak. A je to také vidět. Dálnice směrem na Bratislavu je mnohem kvalitnější a jízda po ní není utrpením jako po dálnici z Brna na Prahu a zpět. V tomto směru nám Slovensko viditelně ujíždí.

Má otázka, pane ministře, je jednoduchá. Proč při zadávání těchto prací nejsou dány do podmínek smlouvy tyto podmínky, o kterých jsem hovořil? Proč je tento systém oprav dálnic takto zavedený, když tím trpí daňový poplatník a náš občan? Děkuji za odpověď.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji. Na interpelaci odpoví pan ministr Dobeš. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP