(17.10 hodin)
(pokračuje Semelová)

Dovedete si představit práci v přeplněné třídě, kde jsou děcka s plínkami a zároveň sedmiletí předškoláci s odkladem školní docházky, případně děti integrované? Na to všechno musí být učitelky mateřské školy připraveny. Nemyslíte, že by jejich náročné práci měl odpovídat i plat? Jak budete řešit alarmující situaci týkající se platů učitelů a nepedagogických pracovníků ve školství vůbec? Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji. Pan ministr odpoví písemně. Přistoupíme k další interpelaci, kterou podává pan poslanec Miroslav Opálka na pana ministra Jaromíra Drábka. Prosím.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Děkuji, paní místopředsedkyně. Vážený pane ministře, včera jsem si v tisku přečetl, že Ministerstvo práce a sociálních věcí připravuje se souhlasem vlády pilotní tendr na správu stovek vlastních budov. Jde o dvoumiliardovou zakázku. Nový správce státního majetku má zajistit monopolně na čtyři roky komplexně všechny služby, jako je evidence a správa majetku, provoz budov, úklid, ostraha, odpadové hospodářství, péče o zeleň, nákup energie, stěhování, bezpečnost práce, údržba komunikací a jiné. Je pravdou, že většinu těchto činností už dnes provádějí privátní firmy, ale zdůrazňuji, že místní firmy, které alespoň zaměstnávají občany z daného regionu.

Osobně nejsem příznivcem převádění činnosti státu na privát. Režijní zaměstnanci můžou za stejných podmínek ve stejné organizační struktuře vykonávat tutéž práci a být i stejně honorováni. Každá firma, která se bude o tuto zakázku ucházet, bude počítat navíc se ziskem, jinak by nepodnikala. Nevěřím tedy v úspory. A pokud by byly, je jich možné dosáhnout i vnitřní reorganizací ministerstva.

Druhý problém, který vnímám, je, že někdo z centra bude rozhodovat o řešení operativních problémů v rámci celé České republiky. Pochopil bych výhody centrálních nákupů, ale dávat prostor téměř monopolním řetězcům realitních, bezpečnostních či úklidových agentur se mi jeví problematické. V místě budou pracovat často ani ne na pracovní smlouvu levní venkované, ale tučné provize poplynou majitelům v metropoli. A máme hned novou kauzu.

Pane ministře, kolik chcete touto změnou ušetřit? (Potlesk z řad poslanců ČSSD.)

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: To byla interpelace. Na tuto odpoví pan ministr financí Miroslav Kalousek. - Na tuto interpelaci odpoví pan ministr Jaromír Drábek a já se mu omlouvám, mám pocit, že jsem mu toto neprovedla poprvé.

 

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Nejsem ani ministr financí, ani Miroslav Kalousek, přesto na interpelaci rád odpovím.

Jak bylo už řečeno panem poslancem Opálkou, v tuto chvíli je záměr po schválení vládou, to znamená v tuto chvíli je to skutečně záměr. Je to tak, že Ministerstvo práce a sociálních věcí má v rámci svých podřízených organizací několik celostátních sítí budov a každá síť budov je spravována samostatně, někdy dokonce i ještě jednotlivé budovy nebo jednotlivé okresy, dříve úřady práce, mají samostatné smlouvy na jednotlivé činnosti, ať už se to týká nákupů energií, ať už se to týká nákupů některých služeb. My v tuto chvíli stojíme před otázkou nebo zadáním, jak celý tento proces co nejlépe zoptimalizovat.

Ano, principiálně jsou dvě možnosti. Buďto můžeme zřídit na ministerstvu odbor, kam přijmeme několik desítek zaměstnanců, kteří začnou pasportizovat budovy, začnou vyhodnocovat smlouvy z několika set budov a dalších několika set pracovišť a začnou postupně připravovat, jak celý proces zoptimalizovat. To je jedna možnost. Nicméně tato možnost má zásadní nevýhodu, že jsou k tomu potřeba prostředky navíc, protože začít se s tím musí a znamená to investovat nebo vynaložit další náklady na to, aby se celý proces rozběhl.

Druhá možnost, kterou jsem zvolil, a proto jsem materiál předložil vládě, je postupovat tak, aby žádné prostředky navíc nebo žádné prostředk,y ať už investiční, nebo provozní, které by musely být vynaloženy navíc, nebyly potřeba. Je to ta známá metoda financování z úspor, která se s úspěchem používá především v energetice, ale samozřejmě má svoje naplnění i v řadě dalších oblastí. Toto je jedna z nich. Protože pokud vypíšeme tendr, kde se dodavatel zaváže k tomu, že zoptimalizuje všechny procesy, pak je jediným limitujícím faktorem při dostatečném, přesném popisu, a to samozřejmě je základní zadání, je jediným limitem dosavadní výše nákladů na správu budov včetně samozřejmě nákupu energií a souvisejících služeb.

Co se týká nákupu energií, tak si myslím, že je to úplně jasné a nezpochybnitelné, protože u energií, pokud se nakupuje pro několik stovek budov, je to samozřejmě vždycky levnější, než když se nakupuje po menších částech.

Co se týká nákupu dalších služeb, vy jste tady zmínil například ostrahu. Je velmi těžké si představit, že by někdo začal dovážet pracovníky například z Prahy do Bruntálu, aby tam prováděli ostrahu. Samozřejmě že to budou vždycky místní lidé, kteří budou pro tuto oblast využiti.

Možná na závěr mi dovolte, abych polemizoval s názorem, že je lépe, když některé věci organizuje stát, protože tím, že je to bez zisku toho, kdo to organizuje, je to levnější. Mám za to, že toto obecně neplatí. Nakonec to je i standardní spor mezi tím, jestli je lépe mít státem řízenou ekonomiku, kde není potřeba vytvářet zisk, a proto je to všechno mnohem efektivnější, nebo zda nastolení efektivního chování raději nechat na tržních podmínkách. Já si myslím, že pokud řeknu, že tržní podmínky jsou mnohem efektivnějším nástrojem, že tím jenom vyjádřím své obecné přesvědčení pro přístup k těmto záležitostem.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji panu ministrovi. Pan poslanec se chystá položit doplňující otázku.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Děkuji. Pane ministře, děkuji za odpověď. Nemyslím si, že prostředky navíc firma, která to vyhraje, nebude mít. Jenomže ona si nasmlouvá stejné firmy, které to dneska vykonávají, ale za menší peníze a zaměstnanci dostanou méně peněz. Přesně tak to probíhá na stavbách, když Skanska někde převálcuje všechny místní, ale pak ti místní pro ni dělají, ale za menší peníz.

Jen vzpomenu na pár problémů. Zažíváte určitě s prokazováním čistého tendru na informační systém pro úřad práce České republiky nemálo problémů. Diskuse jsou kolem centrálního nákupu obrovského počtu počítačů na různá pracoviště celé České republiky. Kritika je na výběr zprostředkovatele agentury práce, která má převzít za úplatu, čili tržní prostředí podporujeme, že stát za to zaplatí, zprostředkování zaměstnávání nezaměstnaných místo státní správy, a nevím, na co jsem ještě zapomněl.

Nemáte tedy obavu, pane ministře, že pohled veřejnosti na toto výběrové řízení zrovna na Ministerstvu práce a sociálních věcí bude od samého počátku zatíženo nedůvěrou a zpochybňováním.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: I na tuto otázku odpoví pan ministr Jaromír Drábek.

 

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek Doplním svoji odpověď. Já to považuji za relevantní otázku. Jde jenom o to, do jaké míry člověk svoje manažerské kroky odvíjí od toho, jak je to hodnoceno v médiích - a to zdůrazňuji, v médiích, protože jsme v době, kdy mediální senzace je to, co je žádáno -, anebo zda postupuje tak, že je postup jasný, jasně vymezený a s jasnými výsledky.

Nezbývá než dát přesně příklad, na který vy jste tady poukázal. Pokud už dnes máme naprosto jednoznačně prokazatelné, že na základě účetních dokladů za první čtvrtletí se nám podařilo velmi výrazně snížit náklady na provoz informačních systémů ministerstva, tak to je prostě fakt, který je doložitelný, a kdo chce tento fakt znát, tak si to může ověřit na účetních dokladech v tuto chvíli, za rok na státním závěrečném účtu, protože řady v jednotlivých letech jsou prostě naprosto jednoznačně srovnatelné a je to prokazatelné. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP