(17.20 hodin)
(pokračuje Drábek)

Kdybych se měl bát udělat jakýkoliv krok jenom proto, že to bude nějak negativně někým zneužito, tak to bych nemohl sedět na pozici ministra vlády, která chce úspornými opatřeními konsolidovat veřejné finance.

Samozřejmě, každý krok může být doprovázen kritikou. Já jsem přesvědčen, že ty kroky jsou velmi jasně a konkrétně zdůvodnitelné a že i kroky, které byly učiněny v minulosti, je možné jednoznačně prokázat, že byly krokem k úspoře provozních nákladů, a tedy k úspoře prostředků všech daňových poplatníků, a jsem o tom přesvědčen i v této záležitosti.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji panu ministrovi. Zvu k mikrofonu pana poslance Karla Černého. Ten bude interpelovat omluveného ministra Alexandra Vondru. Prosím.

 

Poslanec Karel Černý: Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Vážený pane ministře, dobrovolnictví je spojeno s celkovým charakterem člověka, a proto se s dobrovolnickou prací setkáváme ve všech oblastech společenského života. Dobrovolnictvím ve vztahu k Armádě České republiky jsou aktivní zálohy, o jejichž působení v rámci Armády České republiky se v poslední době vedou debaty. Byl jsem osloven několika příslušníky aktivních záloh, které zajímá jejich budoucnost.

Vážený pane ministře, vzhledem k vaší omluvené nepřítomnosti vás žádám o písemnou odpověď, a protože budoucnost aktivních záloh je závažné téma, které si zaslouží větší prostor, věřím, že tím správným místem je i jednání podvýboru pro strategické koncepce a reformu Armády České republiky. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji, pane poslanče. Následující interpelace byla paní poslankyní vzata zpět, nebude tedy přednesena.

Budeme pokračovat interpelací, kterou podává pan poslanec Václav Neubauer na omluveného ministra Leoše Hegera. Prosím.

 

Poslanec Václav Neubauer: Děkuji, paní předsedající. Vážený pane ministře, nedávno koloval na internetu seznam vytipovaných nemocnic, které by měly být utlumeny. Mezi těmito nemocnicemi k mé hrůze a zděšení byla i svitavská nemocnice v Pardubickém kraji. K mému zděšení proto, že v nedávné době byla zrušena nemocnice v Moravské Třebové a pacienti v moravské části Pardubického kraje mají už nyní průměrnou dojezdovou délku do nemocnice 50 km. Tato vzdálenost by se nepoměrně prodloužila a dostupná zdravotní péče značně zhoršila.

Proto se ptám, vážený pane ministře, je tento seznam rušených nebo jinak utlumených nemocnic pravdivý? Shodou okolností jsme dnes obdrželi výzvu Asociace českých a moravských nemocnic, která se téhož problému také týká. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji, pane poslanče. Bude odpovězeno na vaši interpelaci písemnou formou.

Přistoupíme k interpelaci následující. Tu přednese pan poslanec Václav Klučka. Bude interpelovat ministra financí Miroslava Kalouska.

 

Poslanec Václav Klučka: Vážená paní předsedající, vážený pane ministře, já rozumím tomu, že člověk po vypětí, které v Evropské komisi a v Evropě vůbec známe, nemá zrovna náladu na nějaké odpovědi na interpelace, ale já musím zároveň konstatovat, že vaše postavení ve vládě je naprosto nenahraditelné. Když vy nejste ve vládě, tak materiál se neprojedná. Teď mám na mysli materiál Návrh na řešení nedostatečnosti finančních prostředků ve Vězeňské službě České republiky, který měla vláda projednávat včera dopoledne.

Já bych skutečně chtěl znát váš názor, pane ministře. Znám názor ministra spravedlnosti a musím vám říci, že vůbec nejsem s jeho názorem spokojen. Chci znát váš názor na věci, které zastavují de facto nejdůležitější provozní záležitosti ve Vězeňské službě. Zastavují pomaličku i ty mandatorní výdaje, mezi které řadíme i stravu vězňů, což je asi 46 nebo 47 korun na den. Já se chci zeptat, kde je konec této záležitosti, kdy konečně Vězeňská služba a vězení bude podporováno částkou, kterou si stát objedná, to znamená částkou, která bude znamenat, že těch 24 tisíc vězňů bude moci ve věznici být. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Na tuto interpelaci odpoví ministr financí pan Miroslav Kalousek.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Děkuji za otázku, pane poslanče. Zrovna tak jako bych pokládal za nepřípadné, kdyby třeba vláda projednávala vyslání vojenského kontingentu kamkoliv bez přítomnosti ministra obrany, tak si myslím, že je naprosto logické, že požadavek na jednu miliardu navíc mimo rozpočtované kapitoly bez přítomnosti ministra financí se také nedá projednávat, takže v tom bych neviděl nic neobvyklého.

Já se necítím úplně komfortně, protože si myslím, že nejdříve by o té věci měla jednat vláda, a pak bychom vás měli seznámit se společným vládním stanoviskem, nicméně nemám důvod nebýt otevřený, to znamená, že si vlastně udělám takové cvičení na argumentaci ve vládě.

Abych vám řekl - ano, je pravda, že Ministerstvo spravedlnosti žádá zhruba 940 miliónů navíc oproti rozpočtovaným prostředkům pro účely Vězeňské služby a že jsem k tomuto materiálu uplatnil celou řadu připomínek a mám celou řadu dotazů, bez jejichž zodpovězení se dá velmi obtížně s něčím takovým souhlasit. Chtěl bych tím především říci, že je zcela opomíjeno, že v předchozích letech byla tato kapitola pro tyto účely navyšována a zřejmě ne vždy účelně. Například v roce 2011 vláda odsouhlasila trvalé zvýšení počtu funkčních míst a výdajů na platy u Vězeňské správy. Zvýšení těch prostředků na platy bez příslušenství, to znamená bez pojistného, činí v celoročním vyjádření 162 mil. a je to 345 příslušníků a 196 občanských zaměstnanců. Ministerstvo spravedlnosti to požadovalo jako nezbytnou kapacitu navíc. Podporoval to tehdy bezpečnostní výbor a vláda vyhověla.

Ze státního závěrečného účtu za rok 2011 mi ale jednoznačně vyplývá, že ta funkční místa vůbec Vězeňská správa nepotřebovala, protože zůstalo neobsazených 574 míst, to znamená, že vláda navyšovala o 345 příslušníků a 196 občanských zaměstnanců, my jsme na to rozpočtovali rozpočtové prostředky a ono tam zůstalo 574 míst neobsazených, byť se na ně rozpočtové prostředky čerpaly. To je zvláštní. O tom musím tedy s kapitolou Ministerstva spravedlnosti jednat. To jaksi není běžné - vyžádat si lidi navíc a pak je neobsadit, ale čerpat peníze.

Na rok 2011 byl oproti návrhu ministra financí ve vládě rozpočet navýšen o 500 mil. korun a bylo to promítnuto i do střednědobého výhledu na léta 2012 a 2013 a navíc logicky z toho krácení, které probíhalo teď v roce 2012, jak jsme zavazovali prostředky, tak jsme vyňali platy soudců a státních zástupců, to znamená, tam jsme akceptovali, že to jsou prostředky, které Ministerstvo spravedlnosti krátit nemůže. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP