(17.40 hodin)
(pokračuje Dobeš)

Tady bych chtěl zmínit, že když se podíváte na jednotlivá rozdělení finančních prostředků, tak jak jsem je zmiňoval, v celkovém agregovaném čísle je to tedy 13,8, 12,6 a 12,9, tak v tuhle tu chvíli je na platy rozdělena částka na 4,4 milionu korun, nájemné z toho činí 700 tisíc korun, konzultační, poradenské a právní služby 700 tisíc korun, cestovné 504 tisíce korun a opravy a udržování 600 tisíc korun. To znamená, podíváte-li se na částku za nájemné a pronájem jednotlivých ať už tedy hangárů, nebo té smlouvy o smlouvě budoucí, tak částka, která je požadovaná, tzn. 171 milionů korun, by řekněme dalších 170 let měla vydržet, co se týče toho podnájemního vztahu.

Proto se domnívám, že v době, kdy dochází k poměrně zásadním restrikcím a vlastně snižování rozpočtu jednotlivých podřízených organizací jak u Ministerstva dopravy, tak ale v celkovém rozpočtu České republiky, že v tomto období, kdy dochází k určité recesi, počkáme-li dva, tři, čtyři roky na zase znovuobnovení hospodářského růstu, tak si myslím, že tento krok je účelný a správný, protože se v této chvíli nejedná opravdu o nějaké zásadní vyhazování prostředků za ty nájemní smlouvy. Tak jak říkám, jedná se o to, že dalších 170 let bychom vydrželi s tou nájemní smlouvou, která v současné době je platná.

Nicméně rozumím tomu, že ten projekt v roce 2008 byl odsouhlasen, a pokud budeme mít více finančních prostředků, tak ho můžeme realizovat.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji. Pan poslanec položí doplňující otázku.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, pane ministře za vaši odpověď. Souhlasím s tím, že ta částka je vysoká, ale určitě i ten projekt, tak jak mám informace, se dá upravit, aby vynaložené prostředky byly vynaloženy hospodárně a efektivně.

Nicméně chtěl bychom jenom zdůraznit jednu věc - že právě Ústav pro odborné zjišťování leteckých nehod, jak jste správně řekl, není podřízen Ministerstvu dopravy a musí zajišťovat nezávislé prošetření leteckých nehod bez státní správy. A poslední audity ICAO atd. toto zdůrazňují. To znamená, jakýkoliv pronájem atd., že by bylo lepší, kdyby byly ve svých vlastních prostorech.

Jinak děkuji za podporu tomuto projektu.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Pan ministr už nebude - přece bude reagovat. Prosím.

 

Ministr dopravy ČR Pavel Dobeš Děkuji za to doplnění. Nicméně co se týče podpory projektu, jsem rád, že jste říkal, že je možné ten projekt upravit. Já jsem tedy popravdě řečeno informaci o té snížené částce neobdržel, že by se jednalo o nějaké zásadní zlevnění. Jednalo se o nějakou částku v rámci jednotek milionů korun. Ale tak jak jsem říkal, podpora projektu je ale také vázaná na to, abychom opravdu byli schopni finanční prostředky najít. To znamená, že to opravdu není v rámci měsíců nebo třeba i do roku 2014. Je to opravdu do toho, kdy jsme schopni reálně říct, že Ministerstvo dopravy začne navyšovat finanční prostředky, které budeme moci využívat i třeba na to, co proběhlo na dnešních předchozích interpelacích, ať už to jsou právě prioritně jednotlivé obchvaty a jiné stavby, a teprve potom samozřejmě můžeme realizovat i věci týkající se této problematiky. Ten hangár je třeba, nicméně současný stav i podle ICAO je zatím dostatečný.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji, pane ministře. Končím projednávání této interpelace.

Přistoupíme k projednávání interpelace následující. Tu podává pan poslance Václav Votava na omluveného ministra školství Petra Fialu. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, tak jako na předchozího pana ministra Dobeše i na vás mám stejnou interpelaci.

Reforma financování regionálního školství má přinést největší změnu, a to ve stanovení přesného počtu žáků v jedné třídě. Hovoří se o 24 dětech. Pokud by jich mělo být o jednoho více či méně, znamenalo by to, že škola od státu obdrží méně peněz a provoz budou muset dotovat obce. To by ohrozilo zásadně existenci především menších škol. Již nyní ve snaze udržet školy obce doplácejí nemalé finanční prostředky na jejich provoz. Tedy připravovaná reforma by znamenala další finanční zátěž a je reálné, že například druhé stupně by na vesnických školách pravděpodobně zanikly, a je možné, že by v řadě případů zanikly venkovské školy vůbec a tím by i zdejší učitelé přišli o práci a rozšířili by tak řady nezaměstnaných.

Mám velice negativní ohlasy od ředitelů škol ve svém příhraničním regionu, ale i starostů, kteří mají zájem o udržení škol. Škola v takové obci představuje nejen centrum vzdělání, ale i kultury a společenského života. Odmítají nesmyslnou reformu, odmítá ji i Česká strana sociálně demokratická a jako takovou reformu jistě nepodpoříme.

Vážený pane ministře, chtěl bych znát váš názor na to a zdali tato reforma, která byla připravovaná předchozím ministrem, bude takto pokračovat. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji, pane poslanče. Na vaši interpelaci odpoví pan ministr písemnou formou.

Následující interpelace byla panem poslancem vzata zpět. Týkalo se to interpelace na ministra zdravotnictví Leoše Hegera. Budeme tedy pokračovat interpelací, kterou přednese paní poslankyně Marta Semelová na ministra Jaromíra Drábka.

 

Poslankyně Marta Semelová: Vážený pane ministře, moje interpelace se týká neprůhledných aktivit a financování na MPSV a sepětí některých vysokých úředníků s určitými firmami a společnostmi. Příkladem je ředitel odboru rodiny a dávkových systémů Miloslav Macela, který založil v roce 2010 obecně prospěšnou společnost Centrum pro transformaci a předsedá její správní radě. Předmět podnikání souvisí s návrhem novely zákona o sociálně-právní ochraně dětí, kterou projednáváme ve Sněmovně. Dá se předpokládat, že pan Macela může být výrazným příjemcem dotací ze strany státu. Členem dozorčí rady je také ředitel Vládní agentury pro sociální začleňování Martin Šimáček, zakladatelkou organizace pak vedoucí oddělení sociálně-právní ochrany dětí na MPSV Klára Trubačová.

Další příklad. První náměstek Vladimír Šiška, léta spjatý s počítačovými systémy, který je na Ministerstvu práce a sociálních věcí zodpovědný za informační technologie, ale i za problémy s vyplácením dávek. Okamžitě po svém jmenování jste rozhodl, že veškeré finance výhradně půjdou přes něj, přičemž krátce nato ředitelům Úřadu práce první náměstek nařídil, aby nevyhlašovali žádné veřejné zakázky na dodávku počítačových technologií, služeb a školení zaměstnanců v této oblasti, respektive aby vyhlášení takových zakázek zrušili. V roce 2000 jako jeden ze spolumajitelů a šéf představenstva telekomunikační společnosti Echoton podepsal smlouvu o prodeji za víc než čtvrt miliardy 51 % akcií společnosti, kterou stoprocentně vlastnil ČEZ. Ve stejné době byl šéfem strategického rozvoje dcery ČEZ, jíž akcie prodal. První a ne jediný střet zájmů. V roce 2001 pak náměstkoval Úřadu pro veřejné informační systémy.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Paní poslankyně, váš čas již vypršel.

 

Poslankyně Marta Semelová: Pane ministře, co říkáte a jak budete řešit střet zájmu svých vysokých úředníků? Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Odpoví pan ministr Jaromír Drábek.

 

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek Vážená paní poslankyně, vážené kolegyně, vážení kolegové, obecně bych chtěl nejprve uvést, že zaměstnanci ministerstva nesmějí být členy řídicích nebo kontrolních orgánů právnických osob provozujících podnikatelskou činnost, to samozřejmě neplatí, pokud do takového orgánu byli vysláni zaměstnavatelem, a zároveň že zaměstnanci ministerstva mohou podnikat jen s předchozím písemným souhlasem zaměstnavatele. Omezení se nevztahuje na činnost vědeckou, pedagogickou, publicistickou, literární, uměleckou a také na správu vlastního majetku. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP