Pokračování schůze Poslanecké sněmovny
4. května 2012 v 9.02 hodin
Přítomno: 172 poslanců

 

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Vážené dámy, vážení pánové, vážení členové vlády, zahajuji čtvrtý jednací den 38. schůze Sněmovny. Přeji vám dobré ráno.

Nejdříve vás požádám, abyste se přihlásili kartami. Pan poslanec Šenfeld mi ukázal, že má kartu číslo 20.

Nejdříve vás musím seznámit s omluvami z dnešního jednání. Omlouvají se: pan poslanec Petr Braný, Josef Dobeš, Jaroslav Foldyna, Michal Hašek, Pavel Hojda, omlouvá se od 14. hodiny pan poslanec Radim Jirout, omlouvá se také Jiří Koskuba, Vladimíra Lesenská, Pavol Lukša, omlouvá se ze zdravotních důvodů Alfréd Michalík, pak se omlouvá Josef Novotný starší i Josef Novotný mladší, na zahraniční cestě je Ivan Ohlídal, pak se omlouvá Jiří Papež, Jaroslav Plachý, Aleš Roztočil, Marie Rusová, Bořivoj Šarapatka, Jaroslav Škárka a Vladislav Vilímec.

Pak tady také mám omluvy členů vlády. Omlouvá se pan ministr Petr Fiala z pracovních důvodů, stejně se omlouvá i Leoš Heger a také Alexandr Vondra. Pak tu ještě mám Kamila Jankovského, který se omlouvá z jednání dnešního dne.

Pak tu mám omluvu pana poslance Jana Floriána od 10 hodin. To je snad vše.

Jenom ještě sdělím, že na dnešní jednání jsme pevně zařadili body v tomto pořadí: 76, 9, 12, 41, 5, 8, 61, 14, 17, 49, 52 a 18.

Pak vám ještě připomenu, že 8. května tady bude probíhat den otevřených dveří. Prosím vás, vážení poslanci, abyste ze svých lavic uklidili materiály, jinak budou skartovány.

Na závěr bych vás chtěl informovat, že 38. schůze Poslanecké sněmovny bude pokračovat příští týden ve středu 9. května v 11 hodin. Jenom abychom si tedy pamatovali, až bude dnešní schůze odpoledne přerušena, že bude pokračovat ve středu 9. května v 11 hodin. Je to všem jasné.

K programu se zřejmě hlásí pan poslanec Stanjura. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Hezké dopoledne, vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, mám tři návrhy k programu schůze. Za prvé navrhuji pevně zařadit na středu 9. května jako druhý bod číslo 21 schváleného pořadu. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon o ochraně spotřebitele, ve středu jako druhý bod.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Jak je ten bod číslován?

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Bod číslo 21, sněmovní tisk 665, ve středu jako druhý bod.

Dále navrhuji zařadit bod číslo 40, vládní návrh zákona, kterým se mění zákon číslo 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 659, prvé čtení, na dnešek po již pevně zařazených bodech.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Na dnešek po pevně zařazených bodech.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Ano. A dále mám procedurální návrh, aby Poslanecká sněmovna jednala a meritorně i procedurálně hlasovala o všech návrzích dnes po 19., dnes po 21., případně i po půlnoci. Děkuji. (Velký hluk v sále.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Obdrželi jsme nějaké návrhy k hlasování. Já jen zagonguji, aby všichni věděli, že budeme hlasovat.

Pan poslanec Doktor má náhradní kartu číslo 28.

Budeme hlasovat o návrzích, které byly předneseny. Jsou celkem tři.

 

První návrh se týkal bodu 21, změny zákona o ochraně spotřebitele. Byl tady návrh, abychom tento 21. bod zařadili na středu příštího týdne jako druhý pevně zařazený bod. Takže středa příští týden jako druhý pevně zařazený bod. Ochrana spotřebitele, bod číslo 21. To je to, o čem budeme nyní hlasovat.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro toto zařazení bodu 21 na příští týden ve středu jako druhý pevně zařazený bod? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 61, přihlášeno 159, pro hlasovalo 97, proti 15. Toto zařazení jsme v prvním kroku provedli. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP