Stenografický zápis 40. schůze, 8. června 2012


(Jednání bylo zahájeno v 9.00 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová
Poslanec Petr Gazdík
Poslanec Jan Vidím
Poslankyně Kateřina Klasnová
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Pavel Kováčik
Poslankyně Kateřina Klasnová
Místopředsedkyně vlády ČR Karolína Peake
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Jiří Štětina
Poslanec Jeroným Tejc
Poslankyně Kateřina Klasnová


66. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Belgickým královstvím, Bulharskou republikou, Českou republikou, Dánským královstvím, Spolkovou republikou Německo, Estonskou republikou, Irskem, Řeckou republikou, Španělským královstvím, Francouzskou republikou, Italskou republikou, Kyperskou republikou, Lotyšskou republikou, Litevskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím, Maďarskou republikou, Republikou Malta, Nizozemským královstvím, Rakouskou republikou, Polskou republikou, Portugalskou republikou, Rumunskem, Republikou Slovinsko, Slovenskou republikou, Finskou republikou, Švédským královstvím, Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska (členskými státy Evropské unie) a Chorvatskou republikou o přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii /sněmovní tisk 608/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí ČR Karel Schwarzenberg
Poslanec David Vodrážka
Poslanec Jaroslav Foldyna
Poslanec David Vodrážka
Místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí ČR Karel Schwarzenberg


12. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 564/ - druhé čtení

Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek
Poslanec Jan Čechlovský
Poslankyně Soňa Marková
Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger
Poslanec Jan Čechlovský
Poslankyně Marta Semelová
Poslanec Ladislav Šincl
Poslanec Václav Votava
Poslankyně Milada Emmerová
Poslankyně Dana Váhalová
Poslankyně Jana Drastichová
Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger
Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek
Poslanec Jan Čechlovský
Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger
Poslankyně Lenka Kohoutová
Poslankyně Marta Semelová
Poslanec Ladislav Šincl
Poslankyně Jana Drastichová
Poslanec Roman Sklenák
Poslanec Václav Cempírek


13. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 574/ - druhé čtení

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Petr Fiala
Poslankyně Dagmar Navrátilová
Poslanec Roman Sklenák
Poslankyně Dagmar Navrátilová
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR Petr Fiala


33. Návrh poslanců Miroslavy Němcové, Pavla Béma, Milady Emmerové, Zuzky Bebarové-Rujbrové, Jiřího Skalického, Radka Johna, Jiřího Štětiny, Jiřího Koskuby a Michala Janka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 590/ - prvé čtení

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec Igor Svoják
Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger
Poslanec Boris Šťastný
Poslanec Pavel Kováčik
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Boris Šťastný
Poslankyně Soňa Marková
Poslanec Jiří Skalický
Poslanec Jiří Štětina
Poslanec Radek John
Předsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec František Dědič
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek

(Jednání skončilo ve 12.45 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP