(14.10 hodin)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Jako první a druhý bod, paní kolegyně? Ano.

Pan kolega Stanjura se hlásí.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Hezké odpoledne. Mám dva návrhy, jeden procedurální a jeden na pevné zařazení bodu.

Nejdříve procedurální. Jménem dvou poslaneckých klubů navrhuji, aby Poslanecká sněmovna jednala, meritorně i procedurálně hlasovala o všech návrzích dnes po 19. i po 21., případně i po 24. hodině. (Potlesk z levé strany sálu.)

Pak navrhuji pevně zařadit dnes po již pevně zařazených bodech tyto body programu: bod číslo 59, sněmovní tisk 694, vládní návrh zákona o rozpočtovém určení daní, prvé čtení, poté zařadit bod číslo 22, sněmovní tisk 659, vládní návrh zákona, kterým se mění zákon o důchodovém pojištění, druhé čtení, a poté bod číslo 14, sněmovní tisk 580, vládní návrh zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi, jako třetí.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Pane kolego, tisky jsou to, prosím, 694, 659 a 580? (Souhlas.) Ano, děkuji.

Ještě někdo se hlásí k pořadu schůze? Pan kolega Petr Tluchoř. Prosím.

 

Poslanec Petr Tluchoř: Vážená paní předsedkyně, dámy a pánové, krásné dobré odpoledne. Já se nehlásím k programu schůze, ale nechci po schválení programu vstupovat do diskuse, kdy bude soustředěna pozornost jinam.

Chci vás upozornit a oznámit vám, že na základě žádosti jednoho předsedy poslaneckého klubu jsem po konzultaci s místopředsedkyní volební komise prodloužil lhůtu na podávání návrhů na všechny volební body do pátku do 14 hodin, tak aby volba mohla proběhnout ve stejný termín, tedy v úterý nebo ve středu třetí týden Sněmovny. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji. Budeme nyní hlasovat o návrzích k programu schůze, které zazněly.

 

Nejprve o návrhu z grémia. Ten zní zařadit nový bod, a to návrhy na změny zasedacího pořádku v jednacím sále Poslanecké sněmovny, do programu této schůze.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 2. Ptám se, kdo souhlasí s tímto návrhem na zařazení nového bodu. Kdo je proti návrhu?

Hlasování pořadové číslo 2, přítomno 194, pro 182, proti 4. Tento návrh jsme přijali.

 

Nyní k návrhu pana poslance Jiřího Paroubka. Navrhuje zařazení nového bodu, a to aby ministr pro místní rozvoj a ministr financí podali zprávu k situaci v evropských strukturálních fondech a o nápravných opatřeních uplatněných vládou, která umožní co nejrychlejší obnovení čerpání z těchto fondů. Navrhuje zařadit tento bod na čtvrtek 14. 6. v 11 hodin.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 3. Ptám se, kdo souhlasí s tímto návrhem. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 3, přítomno 194, pro 90, proti 85. Tento návrh přijat nebyl.

 

Pan poslanec Jan Vidím navrhuje zařazení nového bodu, jedná se o sněmovní tisk 698, a to do bloku zpráv.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 4. Kdo souhlasí s tímto návrhem na zařazení nového bodu? Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 4, přítomno 195, pro 113, proti 60. Návrh jsme přijali.

 

Paní kolegyně Klasnová navrhuje zařazení sněmovních tisků 351 a 352, jsou to druhá čtení, a to na pátek 8. 6. pevně jako první a druhý bod.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 5. Ptám se, kdo souhlasí s tímto návrhem na pevné zařazení těchto dvou bodů. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování pořadové číslo 5, přítomno 195, pro 33, proti 84. Tento návrh přijat nebyl.

 

Pan kolega Zbyněk Stanjura navrhuje dva body. Nejprve procedurální bod, abychom mohli jednat dnes - jednat a hlasovat, přesně tak, jak to řekl před chvílí na mikrofon - po 19., 21., případně 24. hodině.

O tomto procedurálním návrhu rozhodneme v hlasování s číslem 6. Zahájila jsem toto hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti návrhu?

Hlasování pořadové číslo 6, přítomno 195, pro 107, proti 67. Návrh byl přijat.

 

Druhým návrhem je zařadit na dnešek po již pevně zařazených bodech bod 59, sněmovní tisk 694 v prvém čtení, bod 22, sněmovní tisk 659 ve druhém čtení, a bodu 14, sněmovní tisk 580 ve druhém čtení.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 7. Kdo souhlasí s tímto návrhem na pevné zařazení bodů? Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování pořadové číslo 7, přítomno 195, pro 103, proti 87. Návrh byl přijat.

 

To byly všechny návrhy, které směřovaly k pořadu schůze. Budeme tedy hlasovat o celém návrhu pořadu 40. schůze Poslanecké sněmovny, jak byl písemně předložen a jak byl upraven schválenými pozměňovacími návrhy.

Zahajuji hlasování pořadové číslo 8. Táži se, kdo je pro přijetí návrhu pořadu 40. schůze Poslanecké sněmovny ve znění schválených pozměňovacích návrhů. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 8, přítomno 194, pro 103, proti 74. Konstatuji, že pořad schůze byl schválen.

 

Tím jsme učinili zadost úvodním formalitám. Budeme se nyní moci věnovat bodu, který nese název Rozhodnutí Poslanecké sněmovny o přípustnosti trestního stíhání poslance Davida Ratha podle čl. 27 odst. 5 Ústavy České republiky.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, než přistoupíme k samotnému projednávání bodu číslo 1, tedy k prvnímu bodu schváleného pořadu schůze Poslanecké sněmovny, je potřeba udělat několik kroků, které povedou k organizačním opatřením.

Nejprve vás chci upozornit na to, že pana poslance Davida Ratha doprovodí do jednacího sálu tříčlenná skupina příslušníků Policie České republiky, která bude ozbrojena, což vyplývá z nepřekročitelnosti předpisů Policie České republiky. Jiná varianta, pokud jde o zbraně, nebyla možná. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP