(15.50 hodin)
(pokračuje Paroubek)

Na závěr mi dovolte, abych se zastavil ještě u jedné věci. Nevím, zda je poslanec David Rath vinen. O tom rozhodne, jak věřím i po všech těch negativních zkušenostech, jež jsem zde zmínil, nezávislý soud. Po té kampani, která byla v posledních třech týdnech vedena v českých médiích vůči dr. Rathovi, to s tou nezávislostí soudu bude ale jen velmi obtížné. Věřím ale, že si soudy svou nezávislost zachovají. To bych jinak nevěřil demokracii v této zemi.

Chci se v této souvislosti zeptat pana ministra spravedlnosti, zda si myslí, že je v právním státě obvyklé, aby se fotografie obviněného z věznice z vězeňského spisu objevila v bulvárním tisku. Bulvár chápu, jde mu o co největší prodej novin. Nechápu však složku justice, která by mohla alespoň předstírat ochranu práv obviněného. Čekám, pane ministře, že zjednáte v této věci rychle nápravu.

Dámy a pánové, děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: O slovo mě požádala paní poslankyně Klasnová, tak jí to slovo uděluji.

 

Poslankyně Kateřina Klasnová: Vážený pane předsedající, děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, slyšeli jsme zde mnohé, včetně toho, že to se ještě v Poslanecké sněmovně nestalo, aby byla přítomna ozbrojená eskorta. Ještě se také ale nestalo, aby byl zadržen poslanec se sedmi miliony v krabici od vína.

Nechci zde ale posuzovat, co řekl pan poslanec David Rath ani co se objevilo v médiích. Poslanecká sněmovna by neměla suplovat moc výkonnou ani moc zákonodárnou. My máme rozhodovat, zda poslance Davida Ratha vydat k trestnímu stíhání, či nikoli. A já osobně mám v této věci jasno, stejně jako Věci veřejné. Budeme hlasovat pro vydání poslance Davida Ratha k trestnímu stíhání.

Byla zde haněna ale i práce Policie České republiky a já naopak cítím potřebu zastat se policie, Policii České republiky poděkovat a vyjádřit naději, že bude takto statečně pokračovat ve své práci a že se nezalekne politických tlaků a vyšetří i kauzy ProMoPro, Opencard, Mostecká uhelná, OKD, IZIP a další, kde nejde o miliony, ale kde jde o miliardy korun.

Jen v jednom tady s panem poslancem Davidem Rathem souhlasím - že je vlastně malá ryba, resp. jen jedna ryba v moři korupce. A já věřím, že i případ Davida Ratha bude odstrašujícím případem pro politiky, pro všechny ty politiky na celostátní i komunální úrovni, kteří nechápou politiku jako službu občanům, ale chtějí z ní osobně profitovat.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Také děkuji. Do rozpravy se dále hlásí místopředseda Poslanecké sněmovny pan poslanec Zaorálek. Prosím.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji. Dobré odpoledne, dámy a pánové.

Nám bylo řečeno, že nemůžeme nikdo oslovit Davida Ratha ani mu podat vodu. A já tedy, kdybych chtěl reagovat na to, co řekl, tak mu to vlastně mohu říct jedině tady od mikrofonu, protože jinak mu to nemohu sdělit. Takže vzhledem k tomu, že to je jediný způsob, jak mu to mohu říci, reagovat na to, co řekl, tak to činím přes mikrofon.

Mně totiž osobně, přiznám se, docela vadí, pokud bych měl mít pocit, že jsem měl něco udělat, někoho se zastat a že jsem to neudělal. Pocházíme z těch socialistických dob, kdy víme, jak bylo těžké se někdy zastat druhého bez toho, že člověk tím něco neriskoval, a asi nejsem sám, kdo si říká, že něco podobného si člověk v životě už nemůže dovolit. Takže pokud bych znal způsob, tak bych to chtěl udělat.

A já souhlasím s Davidem Rathem, že celá řada věcí v té kauze je zneužívaná, o tom nemám žádnou pochybu. Když vidím úvahy a výroky třeba i vládních ministrů, že vlastně David Rath je ten, který může za situaci kolem evropských fondů, tak vůbec nepochybuji o tom, že ta kauza je zneužívaná, protože podle auditní zprávy Evropského účetního dvora bylo proplácení prostředků České republice zastaveno kvůli selhání auditního dozoru Ministerstva financí, a ne kvůli Davidu Rathovi. Takže bohužel to, že ta kauza slouží ke zneužívání, to je prostě věcně pravda. A samozřejmě že mě napadá to, co tady bylo dnes vyjmenováváno, že by člověk chtěl mluvit o ministrech, kteří dneska kupují pražské fotbalové podniky a jiné a u kterých má člověk velikou otázku, jak je možné, že nám možná tak málo vadí, že se nic neděje.

Přesto mám problém, snad to pochopíte, všechna ta jména vyslovovat, tady to opakovat a říkat, protože tak nějak cítím, že to není to pravé. Chápete, to je sice na jedné straně pravda, ale tuhle kauzu to neřeší.

Podle toho, co máme k dispozici, tak jsou tady indicie, důkazy a podezření a já nejsem schopen tady říct: David Rath je nevinný. Já prostě to nedokážu říct. A je to důležité, protože tady nejde jenom o Davida Ratha - a já vím, že to je pro něho významný okamžik. Tady jde i o politiku, politickou stranu, tady jde o hodně. Je pro mě těžké říkat jako politik, že mi jde o stát, a poslanec, který se mnou tady často vystupoval, je pod takovými podezřeními. Takže já bych byl rád, kdybych tady mohl říci víc a kdybych mohl říci ano, toto je prokazatelně zneužití výkonné moci a my musíme tohoto poslance hájit. Já to prostě nesvedu.

Říkám ti to, Davide, osobně. Tohle prostě není pro mě zbabělost! Já si myslím, že jediný, kdo je schopen v tomhle říci argumenty a důkazy, jsi ty. Mně připadá, že jediné řešení je, aby tohle rozhodl soud. A není to projev toho, že bych se nedokázal zastat, ani projev zbabělosti, když dneska budu hlasovat pro vydání. Je to podle mě jediný možný postup a přes všechny pochyby, které mám, přes všechno zneužívání, o kterém vím, nemám pro sebe dneska jiné východisko.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Kolegyně a kolegové, to byl poslední poslanec, který se hlásí. A nyní se ještě hlásí z místa pan poslanec Huml.

Předávám řízení panu Zaorálkovi.

 

Poslanec Stanislav Huml: Dobrý den. Vážená paní předsedkyně, nebo pane předsedo, dámy a pánové, já jsem do poslední chvíle váhal, jestli vystoupím, nebo nevystoupím, ale po tom projevu kolegy Zaorálka jsem se rozhodl, že ano.

Já si myslím, že tady ještě nepadlo to podstatné. Mám to uvedené takovým příběhem. Představte si následující situaci. Kohokoli z vás zadrží na ulici chlapík, prohlásí se za kapitána zámořské lodi registrované v České republice a šoupne vás do vlastní basy. Podle trestního zákona k tomu je kapitán lodi mimo území České republiky oprávněn. Řeknete: Sakra, ale my nejsme na lodi a nejsme ani mimo území České republiky. A on vám odpoví: Co na tom, to je maličkost.

Jako maličkost nebo detail zřejmě orgány činné v trestním řízení ve věci David Rath ignorují článek 38 Listiny základních práv a svobod - nikdo nesmí být odňat svému soudci. To pravidlo má za cíl vyloučit možnou manipulaci s přidělením případu konkrétnímu člověku, konkrétnímu soudci ve věci, a cílem je opravdu nestranné a nepodjaté rozhodování. Na ten ústavní princip potom navazuje v trestním řádu § 18: Řízení koná soud, v jehož obvodu byl trestný čin spáchán. Nelze-li místo činu zjistit, pak rozhoduje bydliště nebo pracoviště obviněného. No a pokud ani to nevíme, pak rozhoduje, kde čin vyšel najevo. Pokud anonym poslal oznámení do Brna, pak je poslední instance kraj Jihomoravský. Pokud anonym do podání napíše, že podezřelý kupoval zmrzlinu v Ostravě, není to důvod zahájit právě tam a odposlouchávat prostory v Aši.

Veškeré zdroje generují v této věci tento fakt a David Rath to tady před chvilkou potvrdil. Příslušnost pro dozor Krajského státního zastupitelství v Ústí nad Labem vznikla díky zmínce o projektové kanceláři Aria, která vypracovala původní, nenavýšenou projektovou dokumentaci na rekonstrukci zámku v Buštěhradu. To mám z tisku. Nenavýšenou.***
Přihlásit/registrovat se do ISP