(16.10 hodin)
(pokračuje Huml)

Radek John, který si dnes přisuzuje zásluhy na tomto stavu, opět neví, o čem mluví. Jeho nový pořad Na vlastní uši, ten však zaujal veřejnost tedy, opravdu.

Bez odpovědi na otázku, proč je ve věci příslušný severočeský soud a zda vůbec, se nám nebude lehce rozhodovat pro vydání Davida Ratha. Všechny dosud provedené úkony jsou totiž v případě, že ústava byla porušena, získány za cenu zneužití úřední moci a to je trestný čin. Infikováno jedovatým stromem je toto ovoce. A v prvním ročníku se na právech učí, že takové ovoce jako by nebylo.

Sněmovna dnes Davida Ratha nejspíš vydá. V trestních věcech tohoto typu musí rozhodovat soud. Pokud pud sebezáchovy soudcům a státním zástupcům dovolí ve věci pokračovat, pak do doby soudního verdiktu zůstane David Rath vězněm. Je však plnou odpovědností ministra spravedlnosti a premiéra této země, kde a jakým způsobem bude tato sporná vazba vykonávána a zda ji David Rath ve zdraví přežije. Morální je nekrást, morální je nelhat. Zloděje je třeba zavírat, nelze je však usvědčovat pomocí lží a nezákonností. To bychom mohli dospět k závěru, že koneckonců nepotřebujeme ani soud.

A pokud si mám odpovědět dnes na otázku, zda jde o politickou kauzu, a podle toho hlasovat, tak musím říct, že mi to tedy justice vůbec neusnadnila.

Budu hlasovat pro vydání. Zastavit díky imunitě tuto kauzu, nedozvěděli bychom se nikdy, Davide, jaká je pravda. Pokud šlo o objednávku, past, podvrh důkazů, jedině soudní soustava s veřejným procesem dává naději na její odkrytí. Poslanecká sněmovna to nemá šanci zjistit. Pokud je to vše čisté, správné a důkazně podložené, pak musí platit padni komu padni. A budu doufat, že justice bude stejně razantně konat v dalších kauzách, v těch spojených s evropskými dotacemi je opravdu co zkoumat. Těch hotelů, penzionů, na MŠMT televizních seriálů o nesmyslech a další podnikatelské projekty bylo v posledních letech realizováno za stovky milionů a i ty ve stadiu pokusu mohou být díky rozsahu trestné.

To se to podniká, když daňový poplatník z celé Evropy vám investici zaplatí a vy pak nezatíženi hypotékou nebo úvěrem jen kasírujete! Tedy jen někdo samozřejmě. A 15procentní provize za zprostředkování jsou božsky zákonné a křišťálově čisté. Pravda, a jinde není kanalizace a jezdí se po prašných ulicích jako u nás ve Staré Boleslavi.

Hlasoval jsem v této Sněmovně pro omezení imunity, kterou považuji v tomto nastavení za přežitek. Pro mne je dnešní hlasování o imunitě jako takové, a ne o Davidu Rathovi. Jen a jen proto u mého jména po hlasování bude ano.

A propos, jaké bankovky že mají žlutou barvu?

Děkuji za pozornost. (Potlesk z řad poslanců ČSSD.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Já tady mám ještě přihlášku Jiřího Paroubka.

 

Poslanec Jiří Paroubek: Vážený pane místopředsedo, přiznám se, že jsem očekával, když jste začal mluvit, nebo než jste dokončil svoje vystoupení, že navrhnete jednu záležitost, a to sice žádost, která šla na předsedkyni Poslanecké sněmovny, která nevím, proč tady není u projednávání tohoto mimořádně důležitého bodu, a sice žádost advokátů doktora Davida Ratha o možnosti jejich vystoupení v Poslanecké sněmovně. Myslím si, že je to záležitost, ke které už se v minulém volebním období Poslanecká sněmovna vyjadřovala v případě poslance Petra Wolfa, který jen tak mimochodem byl nepravomocně odsouzen na pět let nepodmíněně do vězení, že se tedy vyjadřovala především hlasy poslanců Občanské demokratické strany a umožnila tehdy přítomnost paní doktorky Veselé-Samkové, která na půdě Poslanecké sněmovny měla také své krátké vystoupení.

Chtěl bych říci, že do dnešního dne až do vystoupení Davida Ratha, při vší úctě k němu, přece jenom není právníkem, jsem dostával z médií jenom jednostranné informace a myslím, že by bylo fér, kdybych tady slyšel informace i jiné. Já předpokládám, že o žádosti, o které mě teď informovali telefonicky, ví ještě někdo jiný z vedení Poslanecké sněmovny, že tady přece nevládne samoděržaví, že by si předsedkyně mohla žádosti vzít k sobě a prostě je nepustit. O tom, jestli rozhodne někdo, tak to má rozhodnout o takovéto věci Poslanecká sněmovna, jsem o tom přesvědčen, a nikoliv tedy její vedení, nebo dokonce její předsedkyně.

Tedy můj návrh je, aby bylo umožněno advokátům Davida Ratha se účastnit na schůzi této Poslanecké sněmovny a také tady vystoupit.

Chci také jasně říct, že jsem kladl dvě otázky na předsedkyni Sněmovny a také na ministra spravedlnosti. Pokud mně nebudou odpovězeny uspokojivým způsobem nebo vůbec, nebudu pro vydání Davida Ratha hlasovat. Ta první otázka je, kdo paní předsedkyni Sněmovny radil a kdy a zda to byli skutečně ústavněprávní kapacity. A na ministra spravedlnosti, ten má lepší paměť nežli já, protože je mladší a je tady přítomen, tak si to zcela nepochybně pamatuje. Co udělá s těmi fotografiemi typu wanted, které unikají na běžícím pásu z věznic?

Děkuji. (Potlesk zleva.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Vážení kolegové, schůze Sněmovny se mohou zúčastnit i další osoby, pokud to někdo navrhne a pokud s tím Sněmovna vysloví souhlas. Takže toto vystoupení pana poslance Paroubka jsem chápal jako návrh, aby na tomto jednání vystoupili také právní zástupci, a je to tedy věc, o které bychom měli hlasovat. Vzhledem k tomu, že se jedná o dva advokáty, měli bychom o každém hlasovat zvlášť. Takže vám jenom řeknu pro informaci, že se jedná o JUDr. Adama Černého a JUDr. Romana Jelínka.

Pan poslanec Rath k tomu chce vystoupit.

 

Poslanec David Rath: Děkuji, pane předsedající. Já myslím, že by stačilo, kdyby vystoupil jeden advokát - a to pan doktor Jelínek? Ne, pan doktor Černý? Pan doktor Černý.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Dobře, takže pokud s tím nikdo nemá problém, jestli nikdo nenamítá, že by se to redukovalo na jednoho právního zástupce, jak tady zaznělo, na JUDr. Adama Černého, tak můžeme hlasovat o tomto jednom advokátovi. Myslím, že všichni jsou přítomni. Budeme tedy hlasovat o tom, že Poslanecká sněmovna souhlasí - pardon, mám tady pana Marka Bendu, ale to je omyl, takže mažu. (Veselost v sále.)

 

Nejdřív přečtu usnesení, o kterém budeme hlasovat: "Poslanecká sněmovna souhlasí s účastí advokáta JUDr. Adama Černého při projednávání tohoto bodu."

Zahajuji hlasování. Kdo je pro a kdo souhlasí, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 10 je přítomno 191, pro hlasovalo 75, proti 76, takže souhlas Sněmovna s tímto vystoupením nevyslovila.

 

Já se ptám, jestli se ještě někdo hlásí do rozpravy. Vidím pana ministra Pospíšila. Prosím. Pane ministře, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP