(16.20 hodin)

 

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil Vážený pane předsedající, dámy a pánové, chci pouze reagovat na ten dotaz. Byl jsem připraven reagovat na konci debaty, tedy já se nevyhýbám odpovědi panu poslancovi Paroubkovi.

My považujeme tyto úniky za závažné. Jak jste si mohli přečíst také v tisku, již probíhá šetření, které realizuje Generální inspekce ozbrojených sborů. Vedle toho je podáno trestní oznámení a také mimo jiné dnes dopoledne a nyní zasedá vedení generálního ředitelství Vězeňské služby, které má vyvodit další, případně i personální, důsledky. To znamená, já vás s tím seznámím, jaké důsledky byly vyvozeny. V žádném případě toto nechceme zlehčovat. Není možné, aby takovéto informace beztrestně unikaly. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: O slovo se teď hlásí pan poslanec Paroubek. Prosím.

 

Poslanec Jiří Paroubek: Vážený pane místopředsedo, já doufám, že to ze slov pana ministra spravedlnosti jasně vyplynulo, že to nebude žádná kázeňská odměna.

Ale ještě jsem chtěl připomenout svoji žádost na paní předsedkyni Poslanecké sněmovny. Prosím, aby se vyjádřila.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, ale to samozřejmě je něco, co se nedá nějak... Myslím si, že kdo se přihlásil do rozpravy, tak vystoupil. Už nevidím nikoho dalšího, a pak tedy rozpravu ukončím.

Musíme ovšem také zvládnout podrobnou rozpravu, tak mi dovolte, abych ji otevřel. A požádám předsedu mandátového a imunitního výboru poslance Sobotku, aby nás seznámil s textem. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Bohuslav Sobotka: Děkuji, pane místopředsedo. Dovoluji si odkázat na usnesení mandátového a imunitního výboru číslo 113 ze dne 22. května roku 2012. Tento návrh usnesení všichni členové Poslanecké sněmovny obdrželi. Dovolte mi proto, abych ocitoval pouze návrh usnesení Poslanecké sněmovny, které předkládá mandátový a imunitní výbor.

Tento návrh usnesení zní: "Poslanecká sněmovna rozhoduje, že stíhání poslance Davida Ratha podle článku 27 odst. 5 Ústavy České republiky je přípustné, a to pro skutek uvedený v oznámení Krajského státního zastupitelství v Ústí nad Labem o zadržení poslance a žádosti o udělení souhlasu k jeho odevzdání soudu ze dne 14. května 2012, které jsou přílohou tohoto usnesení."

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Kdo dál se hlásí do podrobné rozpravy? Nikdo nemá k tomuto textu už žádnou připomínku ani další návrh, takže můžeme zřejmě ukončit i rozpravu podrobnou. Myslím, že jsme asi vyčerpali všechno, co mohlo zaznít k tomuto bodu, a připadá mi, že jediné, co nás čeká, je hlasování o návrhu usnesení, který nám právě přednesl poslanec Sobotka. Takže jenom prosím všechny, aby se opravdu dostavili do jednací síně.

 

Budeme hlasovat návrh usnesení, který nám za mandátový a imunitní výbor přednesl poslanec Sobotka. Možná že není třeba, aby ho četl znovu, že všichni víte, jaký je obsah tohoto usnesení, takže ho můžeme prostě hlasovat tak, jak jsme ho slyšeli z úst poslance Sobotky.

Dovolte mi, já tedy zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro text tak, jak tady byl přečten, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 11. Přihlášeno bylo 191. Pro hlasovalo 183, proti 2. Návrh usnesení byl tedy schválen. A mohu tedy ukončit bod číslo 1.

 

A pravděpodobně požádám o 15minutovou přestávku. (Poslanec Rath odchází s eskortou z jednacího sálu.)

(Hlasy ze sálu: Třicet!) Třicet? V tom případě tedy... (Konzultace mimo mikrofon.)

Údajně tedy musím ještě přečíst tady text, který mi dovolte, abych přečetl: "Končím bod 1 a prosím, aby byla v souladu s rozhodnutími příslušných státních zástupců ukončena eskorta poslance Davida Ratha a aby byl odveden z jednacího sálu."

Tak to tímto činím a vyhlašuji pauzu až do 17 hodin.

 

(Jednání přerušeno v 16.25 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP