(17.50 hodin)
(pokračuje Nečas)

My pouze vytváříme mezinárodněsmluvní a ústavně konformní podmínky pro partnery v rámci eurozóny, aby oni mohli účinně právně ratifikovat vznik tohoto evropského stabilizačního mechanismu. Nepřijímáme tedy vůbec žádný závazek, ani finanční ani nefinanční. Chci zopakovat, že o tomto samém bodě musí rozhodnout i britský parlament, kde Británie podobně jako Dánsko i dánský parlament mají vyjednán opt-out z eura. I oni schvalují tuto změnu Lisabonské smlouvy, která, znovu opakuji, nemá za úkol nic jiného než vytvořit právní rámec pro existenci tohoto evropského stabilizačního mechanismu. Tak je přece, s prominutím, dámy a pánové, na hlavu padlé podsouvat Britům a Dánům, kteří mají vyjednaný opt-out z eura, že na sebe berou finanční závazky z fungování eurozóny. To je prostě absolutní nesmysl a já prosím, aby jaksi těmito naprosto chybnými argumenty nebyla urážena inteligence tohoto zákonodárného sboru.

A pro to, že tady máme pouze vytvořit právní rámec pro fungování evropského stabilizačního mechanismu, a nikoliv pro jeho připojení, já bych použil jedno přirovnání. Je to asi podobné, jako kdyby Sněmovna znovu hlasovala o registrovaném partnerství, protože mluvím ke stranám, které se dejme tomu orientují více liberálně, a současně bychom tím říkali, že každý, kdo hlasuje pro registrované partnerství, tím přijímá závazek registrované partnerství uzavřít. Je to asi podobná logika, jako když tady někdo tvrdí, že tím, že hlasujeme pro tuto změnu Lisabonské smlouvy, automaticky hlasujeme pro to, abychom vstoupili do evropského stabilizačního mechanismu. Jako tomu nebylo u registrovaného partnerství, není tomu ani tady u této změny Lisabonské smlouvy.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Teď bych ještě dal slovo ministru financí Miroslavu Kalouskovi. Prosím, máte slovo.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Děkuji za slovo, pane předsedající. Já, dovolíte-li, dámy a pánové, bych se přece jenom pana předsedy Johna rád zastal. Je v současné politické situaci přece potěšitelné, chová-li se nějaká strana zcela konzistentně, čitelně a stále stejně. A to, co tady zaznělo od pana předsedy Johna, je naprosto konzistentní jednání strany Věcí veřejných. Zažili jsme to nesčíselněkrát, kdy Věci veřejné s něčím na vládě či ve Sněmovně souhlasily, stvrdily to svým podpisem či prohlášením, a pak následoval upřímný pohled čestného investigativce do kamer a slova: "Já? Já že jsem s něčím takovým souhlasil?" (Potlesk a výkřiky zleva.) Ne, Věci veřejné nesouhlasí zcela principiálně, protože naše strana nepřistoupí na to ódium. Já si myslím, že pan předseda neudělal nic jiného, než že konzistentně pokračuje v politice své strany. On jako člen vlády souhlasil s touto pozicí. On jako poslanec této Sněmovny souhlasil s touto pozicí a nyní říká: "Já? Já si nepamatuji, že bych s něčím takovým souhlasil a Věci veřejné s tím nesouhlasí."

Myslím si, že to jsou dvě pozitivní zprávy. Věci veřejné se chovají stále stejně. To je zpráva první. Zpráva druhá je, že téhle vládě už to zaplaťpánbůh může být úplně jedno. (Potlesk z řad poslanců ČSSD.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Je tam ještě přihlášený Vít Bárta s vystoupením k tomuto tématu, takže prosím, to je poslední přihlášený.

 

Poslanec Vít Bárta: Dámy a pánové, já jsem chtěl původně reagovat především na pana poslance Paggia, ale uznávám, že byl zastíněn jinými výroky, a dovolím si to vzít systematicky odzadu.

Já myslím, že to, co tady pan ministr Kalousek předvedl, je zcela příkladný mediální obrat, který v souvislosti s Věcmi veřejnými pan ministr Kalousek předvádí pravidelně. Já myslím, že je zapotřebí připomenout, že když já, jak připomínal pan premiér, a Radek John jsme o čemsi hlasovali, tak tehdy pan premiér zastával, a myslím si, že je to velmi dobře patrné i v médiích, velmi rezervovaný přístup k ESM a vůbec ke všem těmto jednáním a nám sliboval bohužel v zákulisí a ne v zápise, že se budeme vážně bavit o tom, že taková věc musí býti schvalovaná v souladu celé koalice, až to bude na stole, až se to vyjedná, a velmi vážně jsme tehdy mluvili o tom, že Věci veřejné, a taktéž jsme to říkali do médií, až to bude na stole, a to je dnes na stole, ne za osm let, jak říká Viktor Paggio, ale dnes je to na stole, Věci veřejné už tehdy požadovaly referendum. Jinými slovy řečeno, nerad se vracím k tomu, co tady otevřel pan premiér, jestli vozy, nebo kozy, ale myslím si, že to nám teď právě pan premiér s panem ministrem financí jednoznačně předvedl.

Já bych se nebál dokonce jít dál. Když tady pan premiér mluví o registrovaném partnerství, já mu mám z tohoto hlediska spíše připomenout, že to není debata o registrovaném partnerství, ale že je to typicky debata o překrucování koaličních výsledků, respektive překrucování výsledků voleb, a tudíž že to není o registrovaném partnerství, ale o koaličních nevěrách, o tom, jak se tady draží poslanci, o tom, jakým způsobem se tady podle Nečasovy varianty připravuje odchod Kristýny Kočí a pana Škárky někam jinam než z Věcí veřejných, a je to úplně to samé, jako když pan Kuba s panem ministrem Pavlem Dobešem v nočních hodinách navštíví Úřad vlády, aby následně druhý den pan ministr Dobeš udělal tiskovou konferenci a prohlásil, že nebude respektovat usnesení grémia strany ani poslaneckého klubu. Takže to není o registrovaných partnerstvích, naopak je to o koaličních nevěrách a o koaličních zradách.

Co se týče konzistence, tak znovu opakuji, už před rokem jsme říkali, že k této věci chceme referendum. A já v tomto duchu, když už jsme u těch nevěr, mám potřebu ještě v závěru reagovat na pana poslance Paggia, který říká, že referendum bude stačit za osm let, nebo možná i dřív, až se euro bude přijímat. Mně to z tohoto hlediska připomíná starý Řím, kde bylo možné si nejprve užít svatební noc, a teprve poté jít na svatební obřad. To je úplně to samé, že teď přijmeme závazek, který se někomu moc bude líbit, pro někoho bude bolavý, nicméně možná že si to nakonec taky užije, a to, jestli svatba proběhne, nebo neproběhne, to už z tohoto hlediska je celkem jedno.

Děkuji za pozornost. (Potlesk z řad poslanců VV.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ještě jednou pan poslanec Kalousek.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Promiňte prosím, dámy a pánové. Jen tři věty vysvětlení, proč nebudu polemizovat se svými předřečníkem. Ne snad že by tam nebyly argumenty v tom, čemu by se dalo čelit proti tomu, co vystoupil, ale já jsem hluboce přesvědčen, že trestně stíhaný a nepravomocně odsouzený má prostě právo na svoji strategii obhajoby. Trestně stíhaný smí i lhát. Je to zcela legitimní a já jsem ten poslední, kdo by s touto strategií chtěl polemizovat. (Potlesk poslance Víta Bárty.)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ještě pan poslanec Paroubek se hlásí do rozpravy.

 

Poslanec Jiří Paroubek: Dámy a pánové, vážený pane místopředsedo, mrzí mě, že jste přehlédl moji přihlášku. Já jsem se hlásil elektronicky, tak to příště radši udělám ručně.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Já se omlouvám, ale já tady mám plno přihlášených elektronicky na faktickou, kteří to jenom zmáčkli omylem, tak jsem si začal myslet, že i vy. Ale omlouvám se, byl jste tady. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Paroubek: Já na rozdíl od těch, kteří mění názor, tak v této věci jsem konzistentní. Mám konzistentní názor, dlouhá léta se na evropské záležitosti dívám tak, že jsou vlastně součástí českého národního zájmu. Já si naopak vážím toho, když někdy občas někdo v užitečné věci mění názor, a myslím, že Občanská demokratická strana v tomhle změnila názor, a já si toho docela považuji, protože bez této změny bychom asi ten potřebný počet hlasů nedali dohromady. Asi to pro ni nebylo tak úplně jednoduché. Jsem rád zkrátka, že ve věcech, kdy je možné názor změnit, se názor mění. ***




Přihlásit/registrovat se do ISP