(18.40 hodin)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji. Dalším zpravodajem, který dostane slovo, je pan kolega Jaroslav Krupka, pokud je přítomen a chce vystoupit. Nechce. Takže otvírám rozpravu, pan kolega Václav Votava je přihlášen jako první, pan poslanec Petr Skokan je přihlášen jako druhý. Prosím, pan poslanec Václav Votava.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo, vážená paní předsedkyně. Kolegyně, kolegové, musím říci, že se plně připojuji ke svému předřečníku panu poslanci Urbanovi. Také já vítám zamítnutí tohoto návrhu zákona Senátem a plně sdílím jeho názor, který zde uváděl coby reakci na pana kolegu Husáka v tom smyslu, proč tedy dělat nějakou novelu, když můžeme to napravit tím, že tento zákon zamítneme a budeme projednávat úplně nový zákon.

Mě k tomu názoru zamítnout tento zákon vede především obava o rušení poboček v malých obcích na venkově. Myslím si, že to není lichá obava, že je to obava zcela reálná, a už dnes vidíme, jak takovou salámovou metodou Česká pošta se snaží některé pobočky rušit. Přece i v těchto malých obcích chtějí mít občané zajištěný určitý komfort, určitou službu, dostupnost poštovních služeb, a ne cestovat někdy mnohdy desítky kilometrů právě za těmito službami. A víme dobře, jak to vypadá s dopravní obslužností v řadě našich regionů, které jsou velké rozlohou a s malým osídlením. A využívají tyto pobočky také starší lidé, to je třeba si uvědomit. Starší lidé, kteří často mají problém právě s dopravou, nemají třeba ani automobil, aby si mohli desítky kilometrů zajet za touto službou, využít tedy poštovních služeb. Koneckonců chodí jim na pošty, na tyto poštovní pobočky, jejich důchody. Chodí jim tam různé zásilky, často využívají Poštovní spořitelnu, mají tam uložené své peníze, v těch poštovních spořitelnách, které právě jsou v těchto pobočkách České pošty. Prostě je tady vytvořená síť, dobrá síť si myslím, poboček České pošty a proč tuto síť likvidovat, proč ji ořezávat? Já myslím, že negativní zkušenosti už s tím máme dnes, a já v poslanecké kanceláři často musím vyslechnout stesky občanů z venkova, právě že se jim ruší pošta a že mají prostě problém s tím.

Já si myslím, že Česká pošta je firmou státu, a my často hovoříme o podpoře venkova, nechceme, aby se venkov vylidňoval, ale vždyť přece i pošta, tak jako i škola, patří k základním službám na venkově, je potřebná pro jejich dostupnost a těžko si umíme někdy život na venkově právě bez těchto služeb představit. Já vím, že občany velkých měst nebo středních měst toto asi moc nepálí, protože oni určitý komfort mají, často si mohou vybrat i z více pošt, protože je v daném městě třeba více poštovních poboček, mají delší třeba pracovní dobu než na venkově, takže jistě velká města obavu o rušení poboček nemají. Ale právě malé obce mají, mají tu obavu, a jak říkám, dnes už se to někdy děje i takovouto salámovou metodou, kdy Česká pošta ruší, a to často bez vědomí místní samosprávy, bez vědomí obcí, prostě tuto pobočku zavře.

Já tedy podporuji to, co řekl zde jeden ze zpravodajů pan kolega Urban, a samozřejmě nebudu hlasovat pro to, aby tedy tento návrh zákona vešel v život. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji, tak to byl pan poslanec Václav Votava. Nyní má slovo pan kolega Petr Skokan.

 

Poslanec Petr Skokan: Dobrý podvečer, milé kolegyně, vážení kolegové. Já bych se rád připojil k těm, kteří, až skončí schůze Poslanecké sněmovny a vrátí se domů, tak aby se mohli podívat do očí našim starostům na menších obcích a občanům na menších obcích, kteří se oprávněně bojí, že po schválení tohoto zákona dojde ke zrušení řady pošt. A dokonce jedna ekonomická rozvaha říká, že ekonomicky budou ohroženy dvě třetiny z 3300 pošt, to znamená, že více než 2000 pošt by získalo ekonomickou nestabilitu a nejistotu. A já jsem pro liberalizaci trhu, ale ne za každou cenu, ne za jakoukoli cenu. Transpoziční novela je jistě nutná, jistě jsme se k něčemu zavázali v Evropské unii, ale také nejsme tak tlačeni časem, abychom si nemohli dovolit udělat pořádný zákon. Prosím vás, my tady něco schvalujeme a už víme, že připravujeme malou novelu. Tyto záruky, že někdo připraví malou novelu, a bůhvíco s ní bude, ať to bude, jak to bude, nedávají možnost té jistoty se podívat, jak jsem řekl, na venkově lidem do očí a říct jim: ano, vaše pošta zůstane zachována.

Proto navrhuji, abychom přijali postup senátní veto nechat senátním vetem a udělat nový pořádný zákon a v limitech, které potřebuje jak Evropská unie, tak náš venkov. Děkuji.

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Děkuji panu poslanci Skokanovi a zeptám se, zda se ještě někdo hlásí do rozpravy. Nehlásí se nikdo, rozpravu tedy končím. Přistoupíme nyní k hlasování podle § 97 odst. 3 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. K přijetí následujícího usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny všech poslanců, tedy souhlasu 101 poslance. Kvorum je již nastaveno.

Seznámím vás s návrhem usnesení: "Poslanecká sněmovna schvaluje návrh zákona, kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, podle sněmovního tisku 535/5."

O tomto návrhu, tedy o tomto návrhu usnesení, které jsem právě přečetla, budeme hlasovat v následujícím hlasování. Je zde žádost ještě o odhlášení, já vás tedy odhlašuji a prosím, abyste se všichni přihlásili vašimi kartami.

Doufám, že všechno je v pořádku a můžeme zahájit. Tak ještě pan kolega Čechlovský se jde vybavit náhradní kartou, prosím o trpělivost. Pan kolega Čechlovský - náhradní karta číslo 55. A my tedy rozhodneme hlasování.

 

Zahajuji hlasování číslo 14. Táži se, kdo souhlasí s návrhem usnesení, tak jak jsem vás s ním před malou chvílí seznámila. Kdo je pro? Proti tomuto návrhu?

Hlasování číslo 14, přítomno 175, pro 98, proti 76, tento návrh přijat nebyl.

 

Proběhne kontrola hlasování. Pan kolega Boris Šťastný.

 

Poslanec Boris Šťastný: Dámy a pánové, paní předsedkyně, omlouvám se, v předchozím hlasování jsem hlasoval pro, ale na sjetině - sjetina vykázala ne. Zpochybňuji proto hlasování. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP