(19.40 hodin)
(pokračuje Votava)

Je třeba poukázat i na skutečnost, že daňová skutečnost, tedy výběr daní, se může od daňových predikcí velice odchylovat, a proto by měl stát obcím garantovat určitou výši jejich příjmů, kterou obce opravdu reálně obdrží, a to za každých okolností. To však předmětný návrh neobsahuje a v tomhle musím říci, že je víceméně jenom hrou s čísly.

Z návrhu také není zřejmé, jaká je vazba na novelu daňových zákonů. A já bych závěrem svého vystoupení chtěl položit několik otázek pro předkladatele. Za prvé: Předpokládá se nějaká kompenzace pro menší obce, které mají přijít meziročně o více než jednu třetinu zdrojů? Protože opravdu některé obce přicházejí o dost velké částky. To jsou právě ty obce, kde je zastropován katastr. To je otázka kompenzace. Samozřejmě by mě zajímalo, jaké národní dotační programy to postihne. Víme, že se odebírá z národních dotačních programů zhruba 10,5 mld. korun, takže to je další otázka, kterou bych rád, aby nám pan ministr nějakým způsobem více upřesnil. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji. O slovo se hlásí zpravodaj pan poslanec Vilímec a ten dostává slovo.

 

Poslanec Vladislav Vilímec: Děkuji, paní místopředsedkyně. S odkazem na svou zpravodajskou zprávu teď v obecné rozpravě činím návrh na zkrácení lhůty k projednání ve výborech na 7 dní. Pokud by tento návrh neprošel, tak podmíněně zkrácení lhůty na projednání ve výborech na 30 dní. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Ještě jednou, prosím, mi zopakujte ta čísla.

 

Poslanec Vladislav Vilímec: Zkrácení na 7 dní, a pokud by tento návrh neprošel, tak podmíněně zkrácení na 30 dnů.

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Děkuji. V té souvislosti vás tedy budu informovat, že jsem dostala od pana poslance Tejce podpisovou listinu, kterou podepsaní poslanci vznášejí námitku podle § 91 odst. 2 proti zkrácení lhůty o více než 30 dní, tudíž není možné hlasovat o vašem prvním návrhu, a budeme poté na konci projednávaní hlasovat o návrhu na zkrácení lhůty o 30 dní.

Prosím, slovo má pan poslanec Braný.

 

Poslanec Petr Braný: Vážená paní místopředsedkyně, vážené kolegyně, kolegové, členové vlády, chtěl jsem začít tím, a on už pan ministr Kalousek je na to zvyklý, že vyzdvihnu jeho stachanovské hnutí, ale pochopil jsem, že těch sedm dnů nehrozí a on to ani nepředkládal. Ono by to muselo být totiž na podnět vlády a ne zpravodaje, ale tak se to teď urovnalo na 30 dnů.

Já tedy začnu, dokud je pan ministr ještě bdělý, spíš otázkami. - Ano, je stále bdělý, říká, kdo to neslyšel.

Začnu otázkou. Za prvé. Zaznělo tu několikrát i z vašich úst, že narovnání je logické. Já se tážu, kdo dělal ty úpravy rozpočtového určení daní. Byly to většinou ty samé osoby, které dneska předkládají tento návrh? Kde jsme se tedy pomýlili, že jsme udělali něco nelogického, co teď logicky napravujeme? To je první poznámka, abychom nehovořili moc abstraktně, ale cítili jsme tam vlastní podíl na této tvorbě. A tady platí to, co už jsem řekl při prvém čtení k tisku 541, to znamená, že pořád tady děláme nekonečný proces matematických úprav a neřešíme tu věc ze základu a tzv. dočasnost z roku 1992 se tady odvíjí pořád.

Druhá otázka je, ona by se dala dát do takového českého úsloví: když mně chcípla koza a nejde to nahradit, tak budu i spokojen, když sousedovi chcípnou dvě. Já vám řeknu, proč mě to vede k této úvaze. Otázka je ta, že tisk 541, který je z dílny TOP, a ODS mířila podobným směrem, jenom trošku zdroje překládala jinak, navrhoval navýšení 13,5 mld. Vláda po hlubokém zamyšlení od května, vlastně už od minulého roku se táhne to projednávání, přichází ale pouze s 12 miliardami. Tady jsme snížili. Pořád by to bylo dobré. Já teď nechci ta kritéria tady posuzovat, která nám vyhovují jako KSČM a která se nám zdají zase nevhodná, to je věc další diskuse, ale bylo by to zajímavé. Ano, je tu nárůst 12 miliard. Za prvé, otázka: Máme správnou predikci daní? Vycházejí ta čísla z optimismu, anebo z pesimismu? To je jedna věc.

Ale podstatnější je, a tady si dovolím citovat pár čísel, proč jsem řekl o tom, že vlastně vládě se podařil tímto způsobem husarský kousek, že přerozdělí sice v rámci sousedských vztahů, ale de facto navýšení můžou čekat obce, města, a dokonce kraje se dočkají i snížení, už od příštího roku, a to proto, a tady je otázka, proč jsme to nedali jako dočasné opatření už do tohoto zákona, když to vláda připravovala následně, se počítá, že rozpočtového určení se ovšem bude týkat i vládní návrh zákona o změně daňových, pojistných a dalších zákonů souvisejících se snižováním schodku veřejných rozpočtů. Je to tisk číslo 695, který budeme projednávat. Tam jsou opatření týkající se RUDu v tomto tisku číslo 695 a snižují podíly místních rozpočtů na výnosech daně z přidané hodnoty a daně z příjmů fyzických osob. Jde o dočasné opatření pro roky 2013-15 a jeho cílem je zajistit, aby odhadované zvýšení příjmů veřejných rozpočtů, které by z tohoto zákona mělo plynout, mělo za následek skutečně pouze zvýšení příjmů státního rozpočtu, nikoliv navýšení rozpočtu měst a obcí. Pro roky 2013-15 se podíl obcí snižuje na 18,9 % z celostátního hrubého výnosu DPH a na 20,75 % z celostátního výnosu daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti.

U krajů se koeficienty sdílených výnosů daní pro rok 2013-15 snižují takto: na 7,86 % z celkového hrubého výnosu DPH a 8,65 % z celostátního hrubého výnosu daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti. Od roku 2016 se zvýšení podílu vrací na hodnotu podílu 2013 před promítnutím úsporného balíčku, tedy u krajů na 8,28 % DPH a 8,92 % u ostatních sdílených daní. U obcí bude zvýšení podílu od roku 2016 odpovídat navýšení o 12 mld. korun a bude činit 21,93 % DPH a 23,58 % ostatních sdílených daní. Takže zde, i když já k tomu mám negativní postoj, tak tisk 695 zase odebere z toho podílu obcí 12 mld. korun, takže tady bude určitá váha, která bude příjmy obcím brzdit, a víme, jak navíc ještě je problém přenesené působnosti státu na obce a jejich financování. Takže proto si říkám, je to trošku jako chytrá horákyně a měli jsme i tuto dočasnost, když ji takto nazýváme, dát do tohoto materiálu, to znamená to, co projednáváme teď v tomto tisku, a ne to odkládat a zase to řešit tiskem jiným, který bude toto tříleté období ošetřovat.

Takže můj dotaz ještě zní, jestli predikce daňových výnosů je optimistická, nebo pesimistická a jestli prostředky v této váze budou odpovídat.

Co je snad pozitivní a o čem tady ještě nebyla až tak diskuse, proti tisku, který teď už máme ve druhém čtení z dílny TOP, je, že tady nehrozí až tak válka velkých měst kontra obcí ostatních a je tu snaha přeci jenom nacházet nějaký smír, ale stát to nebude skoro vůbec bolet, protože ty prostředky vlastně budou víceméně navýšeny virtuálně.

Děkuji za případnou odpověď. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP