(20.00 hodin)

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ptám se, jestli se ještě někdo další hlásí do rozpravy. Ještě pan poslanec Šťastný. Já se omlouvám, já jsem vás přehlédl. Už to vidím, jste řádně přihlášen. Prosím, můžete mluvit.

 

Poslanec Boris Šťastný: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, já budu poměrně stručný. Já bych za normálních okolností z tohoto místa mohl jako pražský poslanec dávat desítky a desítky argumentů, proč by ten či onen parametr rozpočtového určení daní a ta či ona částka mohla býti jiná. Správné by bylo, abych samozřejmě bojoval za co nejspravedlivější systém přerozdělení těchto peněz. Já však svoje vystoupení zestručním na jednu jedinou repliku, resp. otázku, kterou budu směřovat k autorům a hlavním protagonistům této změny.

Já jsem se totiž vždy při zákonodárných iniciativách zde ve Sněmovně snažil hledat v zákonech nějaký systém, nějaký jasný řád, jasné zdůvodnění, proč navrhujeme takovou věc a proč ji nenavrhujeme zrovna jinak. Já jsem globálně pochopil, a myslím, že to chápeme všichni, že pokud chceme nějakým jiným způsobem přerozdělit tyto peníze, tak - zjednodušeně řečeno - pokud nechceme nebo nemůžeme prostředky navyšovat, tak je někde musíme vzít a někam jinam je dát. Princip je takový, že vznikl kompromis, kdy finanční prostředky bereme čtyřem velkým městům a dáváme je, rozdělujeme je více či méně systémově menším městům a obcím.

Já tomu rozumím, ale nerozumím jedné věci - a tady je moje otázka. Hlavní město Praha má za svoji součást 57 městských částí. Když pominu těch 22 velkých městských částí, tak se najednou dostávám na další takzvané menší městské části, které já zde, a myslím, že všichni, můžeme pokládat za obce. Jsou tady Benice, Běchovice, Březiněves, Čakovice, Dolní Chabry, Klánovice, Dubeč, Koloděje, Kolovraty, Troja, Újezd, Chuchle, Vinoř, Zbraslav atd. A já bych prosil, jestli bych mohl dostat odpověď na otázku, jaký je rozdíl mezi Vinoří a Suchou Lozí. Příklad. Nechci si brát do úst právě tuto známou obec. Uvědomuji si, že Suchá Loz má 1130 obyvatel, jak jsem se dočetl, možná více, Vinoř má možná o něco více obyvatel - dva tisíce, dva a půl tisíce atd. Jednotlivé městské části mají také od tisíce do tří tisíc obyvatel, také tam mají školu, také tam mají školku, mají přibližně stejnou rozlohu jako kterákoli jiná obec v České republice. A já prostě nedokážu najít ten systém mezi tím, proč tyto městské části, resp. tyto obce, těchto nejméně 57 minus 22 obcí, ty peníze ztratí a jiné je dostanou. To je moje jasná otázka a poprosil bych, jestli bych na ni mohl dostat jasnou odpověď, proč je to takto nespravedlivé.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, takže to bude vypořádáno. Teď se ptám, jestli se ještě někdo hlásí do rozpravy. Pokud tomu tak není, tak rozpravu končím.

Teď vzniká prostor pro závěrečná vystoupení. Zřejmě jako první vystoupí ministr financí Miroslav Kalousek, který zareaguje i na to, co tady zaznělo jako otázka v poslední fázi. Prosím, pane ministře.

 

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek Dámy a pánové, děkuji za pozornost a děkuji i za diskusi, kterou jste podrobili tuto předlohu.

Znovu opakuji - ano, je to dohoda, není na to žádný kouzelný šém, dokonce se vždycky trochu ošiji při tom, když slyším, že to musí být spravedlivé. Starostové v diskusích, které s nimi vedu v otázce sdílených daní, znají můj bonmot, kdy říkám: Nejsem tu na spravedlnost, tu přenechávám Hospodinu, já jsem tady na přerozdělování. Prostě pokud chceme jiným způsobem uspořádat příjmy na křivce příjmů obcí, tak někdo si musí polepšit a někdo si musí pohoršit. Ujišťuji vás, že obě dvě strany tohoto procesu vnímají slovo spravedlnost velmi odlišně. To je koneckonců celkový princip veřejných rozpočtů, ve kterých je slovo přerozdělování ukryto. Takže na slovo spravedlnost buďme opatrní.

Nicméně rád bych odpověděl na otázku pana poslance Šťastného, jaký je rozdíl z hlediska sdílených daní mezi Vinoří a Suchou Lozí. No, celkem prostý. Na občana Vinoře má Praha příjem 18 tisíc ročně, na občana Suché Loze připadá 9 tisíc ročně. To je ten rozdíl. Vinoř jako součást Prahy je samozřejmě na příjmové základně hlavního města Prahy - nikoliv Vinoř, ale hlavní město Praha, jejíž je Vinoř součástí.

S tím souvisí otázka, jestli těm čtyřem městům skutečně bereme, anebo zda ta čtyři města byla do dnešního dne přeplácena na úkor ostatních. To je otázka, na kterou můžeme mít různý názor. Ale ať už byl systém sdílených daní jakýkoliv, tak všech těch 6244 měst a obcí mělo své příjmy vypočteno podle nějakého společného systému, kromě těch čtyř měst, která měla své zvláštní koeficienty. Já teď nechci jít do historie, proč měla ty zvláštní koeficienty, protože to dříve byly okresy a sdružovaly se tam rozpočty měst a okresních shromáždění. Tím vás nechci obtěžovat. Ale tato čtyři města měla své zvláštní koeficienty. A není to pouze vztah mezi velkými městy a malými obcemi. Pro mě je srozumitelné, pro každého z nás je srozumitelné, že velké město musí mít na obyvatele více než malá vesnice v jeho blízkosti, protože to velké město občany té vesnice obsluhuje, má divadla, má školy, má nákupní střediska, má celou řadu služeb, kterými obsluhuje celé okolí. Je tedy logické, že musí mít větší příjmy. Ale vezměme si dva klasické příklady - Plzeň a Liberec. Čtvrté největší město v České republice na počet obyvatel Plzeň, páté největší město Liberec. Čtvrté a páté, pane poslanče Šťastný. Obě města plní úlohu přirozeného regionálního centra, obě tato města mají své vysoké školy, dopravní podniky, zoologické zahrady, teplo, tekutiny, cokoli si vzpomenete. Přesto na jednoho Plzeňana je téměř dvakrát větší příjem než na jednoho Liberečana, prostě proto, že Liberec je v nějakém systému, zatímco Plzeň má své zvláštní koeficienty - a s ní také Brno, Ostrava a Praha.

Na této úvaze - a já to teď nechci už nikam posouvat, já stojím za tímto kompromisem, který předkládám - kterou jsem si teď dovolil přednést, prosím, zvažujte větu, zda se někomu něco ubírá, nebo zda byl někdo naprosto nesystémově do dnešních dnů přeplácen a stále je, na úkor těch ostatních. To je legitimní otázka a prosím Poslaneckou sněmovnu, aby na ni v diskusi hledala odpověď. Že můžeme v diskusi ve druhém čtení hledat jiné parametry a jiné mechanismy a dospět k jiným číslům, to samozřejmě můžeme. Znovu říkám - nejsou tady žádné exaktní výpočty. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP