(20.10 hodin)
(pokračuje Kalousek)

Já vás jenom opět prosím o pochopení, že je tam mnohaměsíční diskuse se zástupci samospráv, že se to skutečně diskutovalo v terénu, že jsme se bavili se starosty, že jsme se bavili se zástupci těch samospráv, ať už jsou sdruženi v tom či onom uskupení, a že když tady dostaneme na poslední chvíli nějaký chytrý nápad, tak ty samosprávy možná tím mohou být zaskočeny. V takovém případě prosím, abychom to zkusili prodiskutovat i s nimi.

Dotaz pana poslance Braného, zda odhad daňových příjmů je optimistický, nebo pesimistický. Je konzervativní. Předpokládá víceméně stagnaci ekonomiky a růst v desetinách procenta. Samozřejmě dojde-li k nějaké nepředvídatelné události a evropská ekonomika se bude řítit více do recese než do stagnace či mírného růstu, pak logicky daňové příjmy budou jiné, ale já to v tuto chvíli nedokážu předvídat a nedokáže to předvídat nikdo.

S čím bych se chtěl vyrovnat a co zcela jistě není pravda, je odkaz na tzv. konsolidační balíček, kde někteří dokonce velmi jedovatým dopisem, který rozeslali všem starostům a který jsem dementoval - myslím, že byl pod tím dopisem podepsán Dan Jiránek, ale nejsem si jist -, v každém případě ten dopis nebyl pravdivý. Psal všem starostům, že jim nejprve přidáme, abychom jim zase sebrali. To prosím pěkně není pravda. Já vás prosím, abychom tohle dokázali vnímat jako dva oddělené kroky. Za současného stavu parametrů sdílených daní skutečně posilujeme příjmy obcí o těch 12 mld. To je krok číslo jedna. Krok číslo dvě je, že v rámci konsolidace zvyšujeme na tři roky parametry sdílených daní ve prospěch deficitu důchodového účtu. Důchodový účet nespravují ani obecní ani krajské rozpočty, je to tedy namířeno výlučně ve prospěch důchodového účtu v centrálním fondu. A logicky toto parametrické tříleté navýšení rozpočtové určení daní pro obce snižuje, aby se na tom zvýšeném inkasu po dobu těch tří let nepodílely, ale na tom zvýšení, nikoliv na tom. To znamená nic se jim nesbírá ze současného stavu. Oproti současnému stavu jsou posíleny o 12 mld., pouze ono další navýšení těchto centrálně redistribuovaných daní je ve prospěch jenom důchodového účtu, nikoli jejich příjmů, což je logické, protože ony s důchodovým účtem nemají nic společného. Není tedy pravda, zcela vyvracím a doložíme konkrétními výpočty, není pravda, že teď se obcím něco přidává, aby se jim pak něco sebralo. Mění se koeficienty, nicméně v absolutním nárůstu se skutečně o těch 12 mld. navyšuje a ty koeficienty se pouze změní teď a za tři roky zpátky.

Na všechny ostatní dotazy myslím bude prostor s konkrétními výpočty při diskusi ve výborech, na kterou se těším. Jsme připraveni dodat i další analýzy, které má Ministerstvo financí zpracovány, a já prosím o propuštění do druhého čtení.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Tak to bylo vlastně závěrečné vystoupení ministra a teď poprosím zpravodaje pana poslance Vilímce.

 

Poslanec Vladislav Vilímec: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně a kolegové, já jsem ve zpravodajské zprávě avizoval, že se musí učinit určitý soulad mezi sněmovním tiskem 694 a 695. To je předmětem druhého čtení. Nechci se teď pouštět do nějakých bližších nebo důkladných rozborů. Abych jenom doplnil pana ministra, samozřejmě idea a nezpochybnitelný záměr je navýšit rozpočtové určení daní pro města a obce o 12 mld. Sněmovní tisk 694 skutečně těch 12 mld. obsahuje. Sněmovní tisk 695 vychází ze stávajícího systému rozpočtového určení daní, nicméně druhé čtení je tu proto, abychom tento soulad zajistili a zajistili to, co byla hlavní idea tohoto vládního návrhu.

Jinak bych chtěl pouze zmínit, že si samozřejmě uvědomuji, že každé snížení daňových výnosů, ať je to Praha, nebo menší obce, jsou vždy pro starosty nepříjemnou záležitostí, nicméně ten návrh, který byl vládou schválen a je předložen Poslanecké sněmovně, je návrh kompromisní, je to návrh, na kterém se vládní koalice shodla, a myslím si, že do jisté míry je to návrh přijatelný ve svých dopadech a důsledcích jak pro ta velká města, tak i pro menší obce a samozřejmě je to návrh, který zvyšuje rozpočtové určení daní. A tady bych polemizoval s těmi názory, že jde pouze o virtuální peníze. Já si myslím, že jde o skutečné peníze, ale to uvidíme samozřejmě v příštích letech a můžeme to posoudit společně.

Jinak bych chtěl na konto diskuse nebo obecné rozpravy uvést, že pan poslanec Hulinský podal návrh na zamítnutí tohoto zákona a já jsem v obecné rozpravě podal návrh na zkrácení lhůty nejprve tedy na sedm dní, ale protože bylo uplatněno veto, tak se bude hlasovat pouze o tom druhém, podmíněném návrhu na 30 dní. Jiné návrhy nepadly.

 

Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji. Takže jsem vás všechny svolal právě proto, abychom teď hlasovali. Bylo to řečeno nyní zpravodajem v závěru, o čem budeme hlasovat. Jak jste slyšeli, byl podán návrh na zamítnutí. Panem poslancem Hulinským byl tedy podán návrh na zamítnutí a ten musíme hlasovat jako první. Takže doufám, že jsou všichni přítomni a budeme hlasovat návrh pana poslance Hulinského. Je tady odhlášení, takže vás nejdřív všechny ještě odhlašuji a prosím, abyste se přihlásili.

 

Hlasujeme návrh na zamítnutí.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, zamítnout tento návrh zákona, stiskne tlačítko, zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 18, přihlášeno je 143, pro hlasovalo 10, proti 95. Takže to bylo zamítnuto - to zamítnutí.

 

My můžeme pokračovat dále a je to návrh přikázání. Organizační výbor navrhl přikázat k projednání rozpočtovému výboru. Ptám se, jestli ještě někdo jiný to chce projednávat. Nechce to už nikdo jiný projednávat, takže pouze rozpočtový výbor.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro přikázání rozpočtovému výboru, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 19, přihlášeno 149, pro hlasovalo 148, proti 0, takže to bylo přikázáno.

 

Teď ještě jenom zopakuji, že nejdřív tady byl návrh, aby to bylo zkráceno na sedm dní, ta lhůta k projednávání, to bylo zavetováno, takže budeme nyní hlasovat třicetidenní lhůtu. To je to, co budeme ještě jako poslední hlasovat.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro zkrácení lhůty k projednávání na 30 dní, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 20, přihlášeno je 149, pro hlasovalo 129, proti 7. Takže návrh zkrátit tu lhůtu byl přijat.

 

To je podle mě všechno, co jsme měli hlasovat v tomto prvním čtení, a myslím, že můžeme první čtení rozpočtového určení daní ukončit. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP