(20.30 hodin)

 

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová Nyní prosím pana poslance Adama Rykalu, poté je přihlášen pan poslanec Michal Babák.

 

Poslanec Adam Rykala: Děkuji za slovo. Vážená paní předsedkyně, vážené poslankyně, vážení poslanci, tento návrh zákona de facto znamená, že ač pan Kalousek zvedá DPH a tím zdražuje potraviny, teplo a léky, zároveň se pan Kalousek snaží postarat o to, aby na dražší jídlo a léky čeští důchodci neměli dostatek peněz.

Už v prvním čtení projednávání tohoto zákona, který zaručí pomalejší růst penzí v České republice, jsme byli svědky toho, co si vládní poslanci myslí o seniorech žijících v České republice a jak s nimi chtějí zatočit. Paní poslankyně Pecková, zpravodajka tohoto zákona, to zde v přímém přenosu při projednávání tohoto zákona názorně předvedla. Paní poslankyně nejenom že urazila velkou část poslanců v této Sněmovně, ale hlavně české důchodce.

Dovolte mi, abych citoval otevřený dopis, který jistě paní poslankyně Pecková obdržela a který jí posílá pan Štěpán Neuwirth z Ostravy. Ten píše:

"Paní doktorko, po vašem vystoupení ve Sněmovně dne 4. května 2012 jsem si položil otázku, zda člověk vašich morálních kvalit má právo na tak vysokou funkci. Proto ten otazník v adrese. Žena, lékařka, poslankyně prezentuje názor, který by nebyl akceptovatelný ani v případě nevzdělaného primitiva, jemuž jsou zcela cizí pojmy humanita, empatie, ohleduplnost a především schopnost prokázat úctu ke stáří. Je mi 68 let, nikdy jsem nebyl v žádné politické straně. Po roce 1989 jsem vykonával funkci tiskového mluvčího v takových institucích, jako je Fakultní nemocnice Ostrava a Fakulta zdravotních studií Ostravské univerzity v Ostravě. Díky tomu jsem poznal řadu skvělých lékařů, ale rovněž lékařů, kteří etiku tohoto výsostně humánního povolání svým chováním a přístupem k nemocným deklasovali na úroveň těch, kdo byli schopni zabíjet v koncentračních táborech za druhé světové války.

Jeden můj příbuzný, doktor Vladimír Neuwirth, svého času primář interny Vítkovické nemocnice, mi řekl: 'Hochu, doktorů s titulem MUDr. je hodně, ale lékařů žalostně málo.' Netušíte, jak často jsem si na tato slova vzpomenul. Naposled ihned po vašem vystoupení ve Sněmovně.

Jako novinář a publicista si zachovávám odstup od politiků. V programových prohlášeních stran hledám logiku, odpovědnost a realistický pohled na možnosti, nikdy však nevolím strany, které mají na svědomí prorůstání mafie do státní moci a korupci. Patřím rovněž do kategorie důchodců, kteří zejména poválečná léta poznamenala. Ke konci války mi byl jeden rok, takže z toho si mnoho nepamatuji, ovšem pak jsem zažil hlad, nedostatek obuvi, oblečení, protože vše bylo na lístky. A vy si dovolíte urážet staré lidi, z nichž velká většina bojuje dnes o přežití, aniž byste měla osobní zkušenost.

Jako lékařka patříte k sociální skupině finančně dostatečně zabezpečené. Jako členka dolní sněmovny Parlamentu České republiky rovněž pobíráte nadstandardní příjmy a navíc máte požitky, o jejichž výši lidé většinou mají pouze mlhavé tušení. Pokud chcete, respektive se vůbec odvážíte namítnout, že děti se mají postarat o rodiče, pak vám musím zdůraznit a připomenout, že složité existenční problémy má rovněž velká řada mladých rodin. Zřejmě dnes platí to, co řekl jeden z velkých filozofů: '20. století ještě patřilo k období jaguárů a pardálů, století 21. bude patřit hyenám a šakalům.'

Divoká privatizace, rozprodávání majetku státu hluboko pod cenou, nekončící korupce, jejíž výše se ročně odhaduje mezi 100 až 200 mld. korun, nehorázné plýtvání ministerstev, nákup pandurů, padáků, kauza ProMoPro, Lesy České republiky, ČEZ, Mostecká uhelná a tak dále a tak dále, to vše stálo Českou republiku a občany ohromný objem financí, jenž se odhaduje v řádu bilionu korun. Tyto ztráty jdou na konto politiků, jich především. A vy máte tu drzost poslat ještě do větší chudoby ty nejpotřebnější, z nichž mnozí zaplatili zdravím výkon povolání horníků, hutníků, stavbařů, zemědělců, lesníků a dalších zaměstnání, bez nichž byste neměla k dispozici ten komfort, na nějž jste zvyklá stejně jako ostatní politici, kteří k tomuto stavu přispěli po roce 1989.

Zdá se, že morální pokles, k němuž jste vy politici převážnou mírou přispěli, vůbec nevnímáte. Hluboce pohrdáte řadovými občany, hluboce deklasujete etiku, k níž lidstvo spělo a o kterou usilovalo zejména v posledních dvou stoletích. Tato etika byla tkána díky zkušenostem obou světových válek, těch zejména, a je, jak je vidět, velice křehká. Nebylo snad už dost barbarství?

Jako lékařka byste měla mít na paměti, že jste jen a jen shluk biologických vlastností živého organismu, který jako každý jiný podléhá fyziologickým změnám, nemocem a stárnutí. Vaše dnešní privilegované postavení je pouze dočasné. Nevíte dne ani hodiny, tak prosím nezvedejte svou hlavu tak vysoko a třeba si znovu pročtěte řecké filozofy a začtěte se i do filozofů moderních. Rozhodně byste mohla priority svých životních hodnot znovu zvážit.

Hluboce vámi pohrdám. Jsem zhnusen, když si uvědomím, jací lidé ovládají tento stát. Rok 1989 jsem uvítal. Očekával jsem změnu nejen režimu, ale především obrození morálních hodnot. Přestože nemíním všechny politiky do jednoho pytle, jsem přesvědčen, že těch, kdo chtěli skutečně sloužit národu, je tak pramálo, že jejich snaha je v zárodku udušena karikaturami bytostí, jež se snaží navenek vypadat jako lidé.

Pokud ventiluji svůj názor, pak tak činím v zájmu mladé generace, která začíná tušit, co ji díky lidem vám podobným v budoucnu čeká.

S pozdravem Štěpán Neuwirth. Ostrava."

To je otevřený dopis, který koluje po internetu, který jste, předpokládám, dostala i vy, paní poslankyně. A já si velmi vážím pana Neuwirtha, že tento dopis poslal a nebojí se za své názory. Sám bych to nevyjádřil lépe. Jistě jste tento dopis, paní poslankyně, četla a zamyslela se. Třeba jste se zamyslela i nad tím, že dnes nám doporučíte tento zákon zamítnout.

Vládní koalice mění pravidla něčeho zásadního a natolik mnoho let živého. V České republice každým rokem rostou důchody, a to právě proto, že rostou i ceny potravin, energie, léků. Nešťastní důchodci musí tyto nárůsty cen z něčeho pokrýt.

Pane Kalousku, tento princip se dnes snažíte narušit. Všichni zde ve Sněmovně víme, že průměrný důchodce nemá důchod vyšší než 10 tisíc korun, a to hovoříme o současném stavu, který je tak žalostný. Lidé, kteří desítky let pracovali, odváděli daně, poctivě platili zdravotní a sociální pojištění, s určitou samozřejmostí očekávají klidný skromný důchod. Oni nepotřebují jezdit na dovolené na Kanárské ostrovy, oni si nepotřebují kupovat drahé značkové oblečení, ale také snad nechceme, aby po zaplacení nájmu se tito lidé museli rozhodovat mezi tím, zda si mohou koupit jídlo, nebo si mohou vyzvednout léky.

To už jsme se opravdu dostali tak hluboko, že se naše společnost neumí postarat o své občany, kteří celý život tvrdě pracovali? Vám, kolegové z vládní koalice, nevadí, že mnozí důchodci již dnes živoří a bez pomoci bližních by ve svých soukromých příbytcích ani nepřežili? ***
Přihlásit/registrovat se do ISP